cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.ACR a SBI reagovat na clánek BMJ, ze výskyty rakoviny prsu nerozlisují úmrtí

ACR (American College of Radiology) a SBI (Society of Breast Imaging) odpovedeli na to, co popisují jako kontroverzní studii publikovanou v BMJ (British Medical Journal) který tvrdí, ze klesající míra úmrtnosti na rakovinu prsu má málo spolecného s mamografickým screeningem.
Evropstí autori tento týden uvedli, ze neexistují zádné dukazy o tom, ze mamografie hrála prímou roli pri snizování úmrtnosti na rakovinu prsu.
V komuniké ACR a SBI napsali:

"Tyto závery mají jen malý vliv na podobný screening ve Spojených státech, kde je zivotopisný dopad mamografie dobre zdokumentován."

Jak ACR, tak SBI tvrdí, ze doslo k náhlému nárustu výskytu rakoviny prsu v USA a náhlý pokles poctu úmrtí, který zacal brzy poté, co se screening stal bezne nabízen v polovine osmdesátých a pocátku devadesátých let.
Pred zavedením mamografického screeningu se úmrtnost na rakovinu prsu v USA nezmenila po dobu 50 let, vysvetlují ACR a SBI.

Oni také ríkají, ze existují nekteré "vedecké nedostatky" v BMJ papír, který mohl ovlivnit zjistení.
Jak ACR, tak SBI ríkají, ze zeny ve veku nad 40 let by mely pokracovat ve své kazdorocní mamografii.
Napsal Christian Nordqvist

Melanom: Mutace, které mení imunitní systém, aby podporil rust nádoru

Melanom: Mutace, které mení imunitní systém, aby podporil rust nádoru

Vedci zjistili, ze imunitní prostredí uvnitr melanomu s mutacemi v ATR - bílkovine, které normálne identifikuje a opravuje poskození DNA zpusobené vystavením UV zárení - se mení zpusobem, který podporuje rust nádoru. Navrhují, aby zjistení mohlo pomoci zlepsit imunoterapie melanomu a identifikovat pacienty, u nichz je pravdepodobnejsí, ze na ne reagují.

(Health)

Míra prezití srdce "ovlivnená casem príchodu do nemocnice"

Míra prezití srdce "ovlivnená casem príchodu do nemocnice"

Výzkum od American Heart Association ukazuje, ze pacienti s infarktem, kterí prijízdejí do nemocnice v noci, behem víkendu nebo na dovolené mají o 13% vyssí riziko úmrtí ve srovnání s pacienty, kterí prijízdejí behem pravidelných hodin. Behem angioplastiky se balon nafukuje v tepne pacienta v míste zablokování, coz obnovuje prutok krve do srdce.

(Health)