cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.ACR a SBI reagovat na clánek BMJ, ze výskyty rakoviny prsu nerozlisují úmrtí

ACR (American College of Radiology) a SBI (Society of Breast Imaging) odpovedeli na to, co popisují jako kontroverzní studii publikovanou v BMJ (British Medical Journal) který tvrdí, ze klesající míra úmrtnosti na rakovinu prsu má málo spolecného s mamografickým screeningem.
Evropstí autori tento týden uvedli, ze neexistují zádné dukazy o tom, ze mamografie hrála prímou roli pri snizování úmrtnosti na rakovinu prsu.
V komuniké ACR a SBI napsali:

"Tyto závery mají jen malý vliv na podobný screening ve Spojených státech, kde je zivotopisný dopad mamografie dobre zdokumentován."

Jak ACR, tak SBI tvrdí, ze doslo k náhlému nárustu výskytu rakoviny prsu v USA a náhlý pokles poctu úmrtí, který zacal brzy poté, co se screening stal bezne nabízen v polovine osmdesátých a pocátku devadesátých let.
Pred zavedením mamografického screeningu se úmrtnost na rakovinu prsu v USA nezmenila po dobu 50 let, vysvetlují ACR a SBI.

Oni také ríkají, ze existují nekteré "vedecké nedostatky" v BMJ papír, který mohl ovlivnit zjistení.
Jak ACR, tak SBI ríkají, ze zeny ve veku nad 40 let by mely pokracovat ve své kazdorocní mamografii.
Napsal Christian Nordqvist

Basal cell carcinoma Risk související s raným zivotem

Basal cell carcinoma Risk související s raným zivotem

Mít poruchu v raném rodicovství-díte spolu s tezkou zivotní událostí v uplynulém roce muze být potenciálne spojena s imunitní reakce na nejcastejsí rakovinu kuze, bazocelulární karcinom (BCC). Studie je publikována v Archives of General Psychiatry. Základní informace v clánku uvádí, ze stresující události a následné negativní emoce mohou vyvolat dysfunkci imunitního systému tela, coz vede k klinicky významným zmenám, které mají vliv na BCC, na výskyt nádoru a na prubeh onemocnení.

(Health)

Rutinní screening prsu muze delat více skod nez dobrý

Rutinní screening prsu muze delat více skod nez dobrý

Zavedení rutinního screeningu prsu mohlo mít za následek více skody nez prínosy, uvedli výzkumníci z University of Southampton v Anglii v BMJ (British Medical Journal). Vysvetlují, ze príklady poskození zahrnují abnormální výsledky, které se eventuálne ukázaly jako normální (falesne pozitivní), a lécbu pacientu za rakoviny, které jsou neskodné a nebudou ohrozovat zivotnost zeny (nadmerná lécba).

(Health)