cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.ACR a SBI reagovat na clánek BMJ, ze výskyty rakoviny prsu nerozlisují úmrtí

ACR (American College of Radiology) a SBI (Society of Breast Imaging) odpovedeli na to, co popisují jako kontroverzní studii publikovanou v BMJ (British Medical Journal) který tvrdí, ze klesající míra úmrtnosti na rakovinu prsu má málo spolecného s mamografickým screeningem.
Evropstí autori tento týden uvedli, ze neexistují zádné dukazy o tom, ze mamografie hrála prímou roli pri snizování úmrtnosti na rakovinu prsu.
V komuniké ACR a SBI napsali:

"Tyto závery mají jen malý vliv na podobný screening ve Spojených státech, kde je zivotopisný dopad mamografie dobre zdokumentován."

Jak ACR, tak SBI tvrdí, ze doslo k náhlému nárustu výskytu rakoviny prsu v USA a náhlý pokles poctu úmrtí, který zacal brzy poté, co se screening stal bezne nabízen v polovine osmdesátých a pocátku devadesátých let.
Pred zavedením mamografického screeningu se úmrtnost na rakovinu prsu v USA nezmenila po dobu 50 let, vysvetlují ACR a SBI.

Oni také ríkají, ze existují nekteré "vedecké nedostatky" v BMJ papír, který mohl ovlivnit zjistení.
Jak ACR, tak SBI ríkají, ze zeny ve veku nad 40 let by mely pokracovat ve své kazdorocní mamografii.
Napsal Christian Nordqvist

Nahlásení podezrelých stíhacu, lékarská obrana sdruzuje lékare UK

Nahlásení podezrelých stíhacu, lékarská obrana sdruzuje lékare UK

Více nez polovina lékaru Spojeného království poskytla Lékarskou obrannou unii (MDU) poradenství ohledne toho, kdy mohou hlásit pacienta orgánum po nepokojích a rabování ve mestech v Anglii tento mesíc. Prestoze mnoho lidí bylo zatceno poté, co bylo vysledováno jejich publikovanými obrazy o CCTV, je vyhledání podezrelých nejspíse v prístích týdnech pretrváváno a lékari mohou být informováni pro orgány.

(Health)

Co urcuje riziko selhání ledvin?

Co urcuje riziko selhání ledvin?

Nový výzkum, který se objevuje v nadcházejícím vydání casopisu Journal of the American Nephrology Society (JASN), objevil pravdepodobnost, ze dospelí stredního veku vyvinou behem svého zivota selhání ledvin, coz by mohlo potenciálne vést ke zvýsení zájmu verejnosti o prevenci onemocnení ledvin pri stanovení priorit týkajících se péce o ledviny.

(Health)