cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.ACR a SBI reagovat na clánek BMJ, ze výskyty rakoviny prsu nerozlisují úmrtí

ACR (American College of Radiology) a SBI (Society of Breast Imaging) odpovedeli na to, co popisují jako kontroverzní studii publikovanou v BMJ (British Medical Journal) který tvrdí, ze klesající míra úmrtnosti na rakovinu prsu má málo spolecného s mamografickým screeningem.
Evropstí autori tento týden uvedli, ze neexistují zádné dukazy o tom, ze mamografie hrála prímou roli pri snizování úmrtnosti na rakovinu prsu.
V komuniké ACR a SBI napsali:

"Tyto závery mají jen malý vliv na podobný screening ve Spojených státech, kde je zivotopisný dopad mamografie dobre zdokumentován."

Jak ACR, tak SBI tvrdí, ze doslo k náhlému nárustu výskytu rakoviny prsu v USA a náhlý pokles poctu úmrtí, který zacal brzy poté, co se screening stal bezne nabízen v polovine osmdesátých a pocátku devadesátých let.
Pred zavedením mamografického screeningu se úmrtnost na rakovinu prsu v USA nezmenila po dobu 50 let, vysvetlují ACR a SBI.

Oni také ríkají, ze existují nekteré "vedecké nedostatky" v BMJ papír, který mohl ovlivnit zjistení.
Jak ACR, tak SBI ríkají, ze zeny ve veku nad 40 let by mely pokracovat ve své kazdorocní mamografii.
Napsal Christian Nordqvist

Pacienti s atriální fibrilací na warfarin mají nízké riziko zbytkového mozku

Pacienti s atriální fibrilací na warfarin mají nízké riziko zbytkového mozku

Studie publikovaná online First by Archives of Internal Medicine, jeden z casopisu JAMA / Archives, ukazuje, ze pacienti s nonvalvulární fibrilací síní (AF), kterí uzívají warfarin na prevenci mrtvice, mají nízké riziko cévní mozkové príhody nebo nemoci centrálního nervového systému (CNS ) embolie. AF je nejcastejsí poruchou srdecního rytmu.

(Health)

Mletí, témer utonutí muze znamenat zvýsené riziko náhlé smrti

Mletí, témer utonutí muze znamenat zvýsené riziko náhlé smrti

Lidé, kterí zaznamenávají casté výpadky a témer utonutí, mohou být vystaveni zvýsenému riziku onemocnení srdce známého jako syndrom dlouhého QT, coz muze podle nového výzkumu zvýsit riziko náhlé smrti. Vedci tvrdí, ze casté výpadky mohou být ukazatelem LQTS, coz zvysuje riziko náhlé smrti.

(Health)