cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pruvodce lécbou akné

Akné je jednou z nejcastejsích kozních onemocnení jak u muzu, tak u zen, které se vyskytují na hrudi, tvári, ramenou a na zádech. Témer kazdý mezi vekem puberty a dospelostí zazívá akné. Vzhledem k rozsírení akné, mnoho lidí hledá lécbu akné, casto z ruzných duvodu. Nekterí mají stestí, ze mají jen prílezitostné pruchody, zatímco jiní mají stále problémy s akné Rosacea a výsledné akné zjizvení, natolik, ze se cítí úzkostliví, trapné a podradné o jejich vzhledu.
Pokud máte akné, at uz mírné nebo tezké, nemelo by být povazováno za samozrejmost a prijato jako jen cást dospívání. Ruzné typy lécby akné byly vyvinuty pro konkrétní druhy a ruzné stupne akné. Nalezení správné lécby akné pomáhá resit fyzické i emocionální skody, které muze akné prinést do zivota cloveka.
Jakékoli známky akné by mely být co nejdríve osetreny. Cím delsí akné je ponecháno na pokrok bez lécby, tím vetsí je moznost jizvení. Lécba akné závisí predevsím na typu akné a jeho závaznosti. Vás dermatolog muze nejlépe predepisovat vhodnou lécbu akné, ale platí, abyste byli o této kozní podmínce informováni. Zde jsou nekteré bezné postupy pri lécbe akné.
Cistící prostredky na pokozku
Topické cisticí prostredky na kuzi jsou nejcastejsím lécivem pro mírné akné. Cisticí prostredky na kuzi obvykle obsahují kyselinu salicylovou, která pomáhá uvolnit póry pokozky. U mírného akné je lécba mnohem jednodussí, protoze není témer zádný zánet. V tomto prípade je nekdy jednoduché cistení dostatecné k ususení a vylécení pupíku.
Pres Counter / Predepsané topické medicíny
Topické léky, které jsou k dispozici jako gely, lotiony nebo krémy, se pouzívají prímo na pokozce jako topické lécby akné. Topické léky mohou být predepsány nebo zakoupeny pres pult pro mírné akné a mohou být úcinné, pokud není zánet. Topické léky zahrnují antibiotika k zabíjení bakterií, které zpusobily zánet a komedolytiku, které uvolnují zátky na póry pokozky a zabranují tvorbe nových komed. V závislosti na ruzných faktorech lécba akné topickými léky muze trvat nekolik týdnu az nekolik let. Mezi vedlejsí úcinky patrí peeling, podrázdení a mírné zarudnutí pokozky.
Benzoylperoxid, dostupný v ruzných koncentracích (a znackách), je populární antibakteriální a keratolytická topická lécba akné, zvláste v prípadech lehkého a stredne závazného akné.
Ústní drogy
Perorální léky obsahují nekteré antibiotika, které zabíjejí bakterie a snizují tvorbu komedu a zánetu u stredne závazné akné.
Krome antibiotik je izotretinoin dalsím perorálním lékem pouzívaným pri lécbe akné, které je tezké a projevuje se jako cysty a uzliny. Tretinoin snizuje tvorbu kozního mazu a lécbu akné trvá az v prumeru az ctyri az pet mesícu, s 60% úspesností.
Zeny by vsak mely peclive posoudit své moznosti s lékarem, nez se dohodnou na terapii tretinoinem jako lécba akné, protoze mohou zpusobit vrozené vady tehotných zen. Dále muze Tretinoin vyvolávat vedlejsí úcinky jako krvácení z nosu, problémy s videním, vyssí produkci jaterních enzymu a prebytek cholesterolu.
Jiné perorální léky urcené k lécbe akné zahrnují antiandrogeny, které snizují tvorbu kozního mazu, a kortikosteroidy, které jsou dalsím typem protizánetlivých léku. Kortikosteroidy se také podávají intralezionální injekcí nebo injekcí protizánetlivých léku prímo do zapáleného akné. Tablety proti narození a hormonální léky jsou antiandrogeny
Chemické peelingy a dermabraze
To zahrnuje aplikaci exfoliátu, jako je kyselina glykolová, do oblastí postizených akné. Nekdy se jako alternativa pouzívá mikrodermabraze. Výsledkem je odlupování vrchních vrstev kuze, které otevírají komedony, a protoze póry jiz nejsou ucpané, akné je eliminováno.
Komedonová / cystová extrakce
Comedo extrakce je proste sterilní odstranení bílých cerných a cerných hlav. Pomocí speciálních nástroju dokáze lékar naríznout nakazenou kuzi a odstraní komedo z póru kuze.
Cystická akná je resena vypoustením a extrakcí bakterií, kozního mazu a cizích trosu, které se ucpaly v základu vlasového folikulu. Tyto postupy se obvykle provádejí soucasne s topickou a / nebo perorální lécbou.
Steroidní terapie
Rychlý zpusob, jak vysusit cysty, je injekcne aplikovat steroidy.
Fototerapie
Ultrafialové (UV) svetlo se stalo populárním svetelným zdrojem pro zabíjení propionibacterium, který infikuje prebytecný olej v akné. Toto lécba akné utrpela pokles popularity, kdyz studie zjistily, ze UV svetlo muze zvýsit sanci na získání rakoviny kuze.
Modrá svetelná terapie (pojmenovaná kvuli barve svetla) je alternativní druh fototerapie pro mírné a stredne závazné akné. Lékarské studie uvádejí významné snízení lézí pacientu, kterí byli léceni modrým svetlem akné dvakrát týdne, po dobu 5 týdnu. Dva pacienti hlásili sucho kuze, ale nikdo neprestal lécbu. Ozarování modrým svetlem snizuje mnozství Propionibacteriumacnes (p.acnes).
Svetla terapie energie (LHE), dalsí forma fototerapie pro lécbu akné, resí prípady, kdy akné je mírné az závazné. Zelené svetlo snizuje mazové zlázy a snizuje tvorbu kozního mazu. Se snízeným obsahem mazu nejsou bakterie v takovém mnozství pritahovány k póru kuze. Lécba se obvykle provádí dvakrát týdne a koncí v jednom mesíci.
Laserová lécba
FDA schválený v roce 2002 jako lécba akné, laserová lécba zacíná topickou aplikací anestetického krému, po níz následuje nízkoúrovnová terapie laserovým paprskem smerující na oblasti postizené akné.Svítidlo ohrívá mazové nebo olejové zlázy, které ucpávají póry pokozky a zabíjejí bakterie. Lécba se obvykle provádí trikrát az ctyrikrát za mesíc a uzivatelé hlásí témer 100% úspesnost.
Nevýhodou laserové lécby akné je, ze vetsina pojistného krytí nebude pokrývat tento postup.
Moderní lékarský výzkum zprístupnil ruzné a úcinné lécby akné. Je to zodpovednost tech, kterí trpí akné, stejne jako poradce Lékar nebo dermatolog, aby tyto objevy dobre vyuzili a prozkoumali správné resení
Napsal - Jeremy Langart
www.acneskinguide.com - Zdravotní zdroj urcený k poskytování vecných informací a vymýcení mýtu o lécbe akné a akné.

Nekteré deti "technicky v termínu" mají nizsí skóre tretího stupne pozdeji

Nekteré deti "technicky v termínu" mají nizsí skóre tretího stupne pozdeji

Predchozí výzkumy zjistily, ze deti narozené ve veku 34 az 36 týdnu - oznacené jako "pozdní predcasné ukoncení" - mají zvýsené riziko zpozdení pri vývoji a jiných dusevních a zdravotních potízí. Nová studie naznacuje, ze dokonce deti narozené v 37 nebo 38 týdnech tehotenství - technicky "v termínu" - jsou ohrozeny.

(Health)

Úcinky proti rakovine, které se vyskytují u zen uzívajících kazdý druhý den aspirin

Úcinky proti rakovine, které se vyskytují u zen uzívajících kazdý druhý den aspirin

Uzívání aspirinu kazdý druhý den muze pomáhat zdravým zenám odvrátit rakovinu tlustého streva podle nové dlouhodobé studie zverejnené v Annals of Internal Medicine v úterý. Vedci, vedeni Nancy Cookem, Associate Biostatistician v nemocnici Brigham a Women's Hospital a profesor lékarství na Harvardské lékarské fakulte v Bostonu, zjistili, ze to trvá nekolik let, nez se objeví tento prínos, a to by melo být zvázeno proti zvýsenému riziku gastrointestinálního krvácení z dlouhodobého uzívání aspirinu a skutecnost, ze lécba nezmenila úmrtí na rakovinu.

(Health)