cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Jaký je vztah mezi kyselým refluxem a kasláním?

Obsah

 1. Kyselinový reflux a kasel
 2. Diagnóza
 3. Lécba a prevence
 4. Dalsí príciny chronického kasla
Kyselinový reflux je stav, který nastává, kdyz se kyselina ze zaludku pohybuje nahoru do potravní trubky. Kyselina zpusobuje podrázdení tkánového oblození, coz vede k pálení záhy - pocit pálení v hrudníku.

Americká vysoká skola gastroenterologie odhaduje, ze více nez 60 milionu Americanu trpí pálením záhy nejméne jednou za mesíc. Nekteré výzkumy naznacují, ze více nez 15 milionu Americanu muze kazdý den pocítit pálení záhy.

Pálení záhy, ke kterému dochází více nez dvakrát týdne, muze vést k diagnóze gastroezofageálního refluxního onemocnení (GERD), které muze zpusobit vredy a trvalé poskození, pokud nejsou ponechány lécené. GERD také zvysuje riziko rakoviny jícnu.

Pálení záhy je nejcastejsím príznakem refluxu kyseliny nebo GERD, ale chronický kasel je také príznakem.

Kyselinový reflux a kasel


Chronický kasel muze být zpusoben tím, ze zaludecní kyselina stoupá do potravní trubky.

Chronický kasel je obvykle definován jako kasel, který trvá 8 týdnu nebo déle.

Ackoli chronický kasel není typickým príznakem refluxu kyseliny, GERD je podle nekterých výzkumu spojeno s nejméne 25 procenty prípadu chronického kasle. Dalsí výzkum naznacuje, ze GERD je faktorem u 40% lidí, kterí mají chronický kasel.

Zatímco existuje spojení mezi chronickým kaslem a GERD, neznamená to, ze GERD je vzdy prícinou kasle. Chronický kasel je bezným problémem a clovek muze mít tyto dve podmínky soucasne.

Jaký je vztah mezi kyselým refluxem a kasláním?Zjistete více o kyselém refluxu kliknutím sem.Prectete si ted

Jak reflux vede k kasli

Samozrejme, v nekterých prípadech muze být chronický kasel zpusoben nebo zhorsen kyselým refluxem. Existují dva mozné mechanismy k vysvetlení tohoto výskytu.

První naznacuje, ze kasel se objevuje jako reflexní úcinek, který zpusobuje vzestup zaludecní kyseliny do potravní trubky.

Druhý mechanismus navrhuje, aby se reflux prehnal nad potrubí jídla a zpusobil, ze do hlasové schránky nebo hrdla pricházejí malé kapicky kyseliny zaludku. Tento typ refluxu je známý jako laryngeální faryngální reflux (LPR). LPR muze vést k rozvoji kasle jako ochranného mechanismu proti refluxu.

LPR

LPR, známý také jako tichý reflux nebo atypický reflux, je podobný GERD, ackoli má casto ruzné príznaky.

Kdyz kyselina zaludku prichází do kontaktu s hlasivkami a hrdlem, muze zpusobit zánet vedoucí k príznakum, jako jsou:

 • kasel
 • chrapot
 • vymývání hrdla
 • pocit, ze v krku je neco prilepené

Mnozství zaludecní kyseliny potrebné k podrázdení obliceje hrdla a hlasové schránky je pomerne malé. Pouze 50 procent lidí s onemocnením pánevního záhysu zaznamenává pálení záhy.

Diagnóza

K diagnostice GERD a souvisejícího chronického kasle budou lékari podrobne analyzovat prípad a posuzovat príznaky jednotlivce. To muze být obtíznejsí diagnostikovat chronický kasel u tech, kterí zazívají LPR bez pálení záhy.

Lidé by meli mít na pameti, ze az 75 procent prípadu, kdy je kasel zpusoben GERD, nemusí mít gastrointestinální príznaky.

Nejlepsí zpusob, jak diagnostikovat GERD, je monitorování pH. Tento test se pouzívá méne casto nez diagnóza zalozená na príznacích a historii prípadu.

24hodinový test pH zahrnuje umístení sondy pres nos do potravní trubky, aby se zmerily hladiny pH jícnu. K dispozici je také test Bravo esophageal pH. Zde je malá kapsle umístena v potravní trubce behem endoskopie po urcitou dobu.

Lékar muze také vyzkouset pacienta na inhibitory protonové pumpy (PPI), coz je typ léku pro GERD. Pokud se príznaky kasle zlepsují behem této doby, muze to naznacovat, ze kasel je spojen s kyselým refluxem.

Lécba a prevence


Nekteré zmeny v zivotním stylu, jako je nosení volného oblecení, pomalé jídlo a odvykání kourení, mohou pomoci lidem s chronickým kaslem zpusobeným kyselým refluxem.

Lécba chronického kasle zpusobeného kyselým refluxem je zamerena na snízení refluxu, který zpusobuje nebo zhorsuje kasel. To se casto provádí pomocí léku.

Zivotní styl a dietní zmeny jsou také docela úcinné, zvláste u tech, kterí mají mírné az stredne závazné príznaky. V závazných prípadech refluxu muze být zvázena operace.

Zmeny zivotního stylu

Lidé s chronickým kaslem zpusobeným kyselým refluxem se mohou pokusit provést následující zmeny zivotního stylu, aby zlepsili své príznaky:

 • Udrzování zdravého indexu telesné hmotnosti (BMI): Tím se muze snízit tlak na zaludek a snízit mnozství zaludecní kyseliny vynucené potravou.
 • Nosit volné oblecení: Tím se snizuje tlak na zaludek.
 • Zastavení kourení: Kuráci mají vyssí riziko vzniku GERD.
 • Jídla pomalu a vyhýbá se prejídání: Velké jídla brání uzáveru spodního pazeráka (LES), coz umoznuje zaludecní kyseline vstát do potravní trubky.
 • Nelezí po jídle nebo behem jídla: Lidé by meli pockat priblizne 3 hodiny, nez si po jídle polozí.
 • Zvedání hlavy luzka: Ti, kterí mají refluxní kyselinu v noci, se mohou pokusit zvednout hlavu své postele bloky nebo drevenými klíny. To muze snízit mnozství stoupající kyseliny.

Zmeny ve strave

Nekteré potraviny a nápoje spoustejí reflux kyseliny. Mezi nejcastejsí pachatele patrí:

 • alkohol
 • kofein
 • cokoláda
 • citrus
 • smazená jídla
 • cesnek
 • potraviny s vysokým obsahem tuku
 • máta
 • cibule
 • korenené potraviny
 • rajcata a rajcata

Potravinárské spoustece se lisí od cloveka k cloveku, takze vedení diáre o príjmu potravy a príznaky mohou být uzitecným zpusobem, jak lidé zjistit, které potraviny prispívají k symptomum.

Léky


Sodík do peciva smíchaný s vodou muze být pouzit jako antacida.

Nekteré bezné léky na lékarský predpis a léky proti kyselému refluxu a související príznaky zahrnují:

 • Antacida: K dispozici je nekolik antacid. Soda je spolecnou antacidou, která se nachází v domácnosti.
 • Blokátory H-2-receptoru: Tato nizsí produkce kyseliny zaludku po dobu az 12 hodin. Jsou k dispozici na prepázce nebo na predpis.
 • PPI: jsou silnejsí nez blokátory receptoru H-2 a pracují tím, ze blokují produkci kyselin delsí dobu a umoznují hojení jícnové tkáne. Jsou k dispozici na prepázce nebo na predpis.

Chirurgická operace

Vetsina lidí s GERD a kyselým refluxem bude reagovat na zmeny zivotního stylu nebo léky, nebo kombinaci obou.

V závaznejsích prípadech lze chirurgické zákroky povazovat za nezbytné. Dostupné operace zahrnují ty, které mají utazit LES nebo vlozit magnetické zarízení, které napomohou funkci LES.

Dalsí príciny chronického kasla

Existuje mnoho dalsích prícin chronického kasle. Nekteré výzkumy naznacují, ze chronický kasel má více nez 20 prícin, pricemz více nez jedna prícina se podílí na 62% prípadu.

Mezi bezné príciny patrí:

 • astma
 • infekce dýchacích cest
 • chronická bronchitida
 • postnasální kapání
 • pouzívání tabáku
 • nekteré léky, jako jsou inhibitory ACE

Kdy videt lékare

Pokud kasel trvá 3 týdny bez zlepsení, mel by být konzultován lékar.

Lékarská rada by mela být také vyhledávána, pokud je kasel tezký nebo se zhorsí, je doprovázen krví nebo bolestí na hrudi nebo je tezké dýchat.

Kasel spojený s jinými príznaky refluxu kyseliny nebo LPR by mel být také viden lékarem.

Ginger zabije bunky rakoviny vajecníku

Ginger zabije bunky rakoviny vajecníku

Výzkumníci z komplexního Cancer Center v Michiganu zjistili, ze zázvor nejen zabije rakovinové bunky, ale také jim brání v budování rezistence na lécbu rakoviny. Zázvor se jiz pouzívá jako úcinný prostredek proti nevolnosti a zánetu. Vedci prezentují své výsledky v posteru na výrocním zasedání Americké asociace pro výzkum rakoviny.

(Health)

Proc nám chilli papricky dávají skytavku?

Proc nám chilli papricky dávají skytavku?

Pokud milujete korenené jídlo, pak jste pravdepodobne zazili intenzivní - a nekdy docela nepohodlné - chilli skytavku. Ale co zpusobuje tento jev a proc jsou nekterí milovníci chilli více postizeni nez jiní? Chili papriky nechávají nekteré lidi v pohode, ale mohou dát ostatním skytavku. Chilli papricky obsahují chemickou látku nazývanou kapsaicin, která je soucástí skupiny chemikálií, které chilli mají svuj individuální chut a tepelný profil.

(Health)