cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pouzívání acetaminofenu v tehotenství spojené s autismem, ADHD u potomku

Acetaminofen je jedním z velmi málo bolestivých léku, které se behem tehotenství povazují za bezpecné. Nová studie vsak naznacuje, ze nemusí být tak bezpecná, po identifikaci vztahu mezi prenatální expozicí léku a príznaky autismu a poruchy pozornosti s hyperaktivitou.
Výzkumníci naznacují, ze tehotné zeny, které uzívají acetaminofen, mají vetsí pravdepodobnost, ze budou mít deti s príznaky autismu nebo ADHD.

Studie - vedená výzkumnými pracovníky z Centra pro výzkum environmentální epidemiologie (CREAL) v Barcelone, Spanelsko - je publikována v Mezinárodní zurnál epidemiologie.

Také známý jako paracetamol, acetaminofen je jedním z nejcasteji pouzívaných léku bez predpisu behem tehotenství. Priblizne 65% ocekávaných matek ve Spojených státech uzívá drogu.

Vsechny tehotné zeny by mely vyhledat lékarskou pomoc dríve, nez zacnou uzívat jakékoliv léky, ale pro vetsinu matky se uzívání acetaminofenu povazuje za bezpecné. Studie z roku 2010 od Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) nenalezla zvýsené riziko vzniku závazných vrozených vad s pouzitím acetaminofenu v prvním trimestru tehotenství a nekteré studie dokonce naznacily, ze muze snízit riziko vrozených vad.

Existují vsak nekteré dukazy, ze uzívání acetaminofenu behem tehotenství muze ovlivnovat vývoj mozku potomstva. V roce 2014 byla zverejnena studie JAMA Pediatrics zjistila, ze ocekávané matky, které uzívaly acetaminofen, mely vetsí pravdepodobnost, ze budou mít deti s chováním spojeným s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).

Posouzení vztahu mezi acetaminofenem a ADHD, autismem

U této nejnovejsí studie se vedoucí autorka Claudia Avella-Garcia, výzkumná pracovnice spolecnosti CREAL a kolegové, rozhodla dále zkoumat vztah mezi uzíváním acetaminofenu v tehotenství a ADHD u potomku a také zjistit, zda existuje vazba na autismus.

Tým zapsal do studie 2 644 nastávajících matek. V 12. a 32. týdnu tehotenství vyplnily zeny dotazník, v nemz byli dotazováni, zda v mesíci pred tehotenstvím nebo behem tehotenství pouzili acetaminofen.

Zeny byly také dotazovány, jak casto uzívaly drogu, ackoli presné pouzité dávky nemohly být posuzovány kvuli tomu, ze matky nejsou schopny je vzpomenout.

Neuropsychologický vývoj 88 procent zenských potomku byl hodnocen ve veku 1 roku, zatímco 79,9 procent bylo hodnoceno ve veku 5 let.

V prubehu jednoho roku byl detský neuropsychologický vývoj vyhodnocen s pouzitím balícku Bayley Scale of Infant Development (BSID), zatímco rada testu - vcetne McCarthyho veku detských schopností (MCSA) a detského testu autistického spektra (CAST) - byla pouzita hodnocení na 5 let.

Prenatální expozice acetaminofenu spojená s príznaky autismu u chlapcu

Výzkumníci zjistili, ze 43 procent detí ve veku 1 roku a 41 procent detí ve veku 5 let se narodilo matkám, které uzívaly acetaminofen v prvních 32 týdnech tehotenství.

Ve srovnání s detmi narozenými matkám, které netrpely acetaminofenem behem tehotenství, vedci zjistili, ze tem, jejichz materství uzívalo acetaminofen v prvních 32 týdnech tehotenství, bylo ve veku 5 let pravdepodnejsí 30% pravdepodobne postizení postizení, které se casto vyskytují u detí s autismem nebo ADHD.

Deti, které byly predcasne vystaveny pusobení acetaminofenu, mely vetsí pravdepodobnost, ze budou mít ve veku 5 let príznaky hyperaktivity nebo impulzivity. Ti, kterí byli dlouhodobe vystaveni pusobení léku, vykazovali horsí výsledky testu pozornosti, impulsivity a vizuálního zpracování rychlosti.

Dále výzkumníci zjistili, ze chlapci s prenatální expozicí acetaminofenem mají vetsí pravdepodobnost klinických príznaku autismu nez ne-vystavení chlapci a výskyt techto príznaku se zvysuje s pretrvávající expozicí drogy.

Toto zjistení, ríká tým, by mohlo vysvetlit, proc chlapci mají mnohem vetsí pravdepodobnost vývoje autismu nez dívky.

"Muzský mozek muze být v ranném zivote více ohrozen skodlivými vlivy," ríká Avella-Garcia. "Nase odlisné genderové výsledky naznacují, ze asociace muze vysvetlit androgenní narusení endokrinního systému, ke kterému muze být muzský mozek citlivejsí."

Celkove výzkumníci tvrdí, ze jejich zjistení naznacují, ze deti vystavené pusobení acetaminofenu v deloze mohou být vystaveny vetsímu riziku príznaku autismu nebo ADHD.

"[...] ackoliv jsme zmerili príznaky a ne diagnostikovali, muze se zvýsit pocet príznaku, které má díte, a to i v prípade, ze nejsou dostatecne závazné k tomu, aby vyzadovaly klinickou diagnózu poruchy neurodevelopmentu."

Claudia Avella-Garcia

"Stávající matky by se nemely zajímat"

Zatímco vedci nejsou schopni presne urcit mechanismy, které by mohly být spojeny s autismem nebo s ADHD v prenatální lécbe acetaminofenem, zjistí, ze lék zmírnuje bolest cílovými kanabinoidními receptory v mozku, coz má potenciál snízit propojenost mezi nervovými bunkami.

"Muze také ovlivnit vývoj imunitního systému nebo být prímo toxický pro nekteré plody, které nemusí mít stejnou kapacitu jako dospelý k metabolismu tohoto léciva nebo vytvárení oxidativního stresu," ríká spoluautor studie Dr. Jordi Júlvez , také výzkumný pracovník spolecnosti CREAL.

Vedci dospeli k záveru, ze jsou zapotrebí dalsí studie, aby bylo mozné lépe porozumet tomu, jak muze acetaminofen ovlivnovat vývoj mozku plodu.

Závery pravdepodobne obávají nadejné matky, ale Dr. James Cusack, reditelka vedy Autistica - charitativní autismus v USA - trvá na tom, ze zeny by nemely mít obavy z uzívání drogy behem tehotenství.

"Tento dokument neposkytuje dostatecné dukazy na podporu tvrzení, ze existuje silná souvislost mezi uzíváním paracetamolu a prezentací príznaku autismu", rekl Nezávislý. "Predlozené výsledky jsou predbezné povahy a nemely by se týkat rodin nebo tehotných zen."

"Jak ríkají autori správne, je zapotrebí dalsího výzkumu s peclivou kontrolou dalsích faktoru, abychom pochopili, zda existuje vubec nejaký odkaz."

Zjistete, jak muze prenatální expozice acetaminofenu zvýsit riziko astmatu.

Drobná cvicení muze chránit kosti pred menopauzálními zenami

Drobná cvicení muze chránit kosti pred menopauzálními zenami

Podle nového výzkumu mohou premenopauzální zeny, které se úcastní fyzické aktivity, významne snízit známý inhibitor tvorby kostí, který se nazývá sklerostin. Studie, která bude zverejnena v ríjnovém vydání casopisu Endocrine Society Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (JCEM), také zjistila, ze fyzická aktivita zlepsila hladiny IGF-1, které mají pozitivní vliv na tvorbu kostí.

(Health)

Prumerná délka penisu je odhalena v nové studii

Prumerná délka penisu je odhalena v nové studii

Je to otázka, která stále primeje mnoho muzu: jaká je velikost penisu? Nyní nová studie zverejnená v casopise BJU International tvrdí, ze odpoved nasla. Vedci zjistili, ze pri vzprímení je prumerná délka penisu 13,12 cm (5,16 palce). Dr. David Veale z King's College v Londýne a jizním Londýne a Maudsley NHS Foundation Trust ve Velké Británii a kolegové ríkají, ze jejich zjistení mohou pomoci zdravotníkum poradit muze, kterí se k nim obrátí s obavami ohledne velikosti jejich penisu - známý jako "malá úzkost z penisu" nebo "syndrom malého penisu.

(Health)