cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Acetaminofen: Je to tak bezpecné, jak si myslíme?

At uz máte v kabelce, zásuvku doma nebo pracovní stul, je pravdepodobné, ze máte acetaminofen po ruce, a to jen v prípade bolesti hlavy nebo bolesti zad. Je to nejrozsírenejsí lék proti bolesti ve Spojených státech a je povazován za jeden z nejbezpecnejsích. Nedávno vsak jeho vnímaná bezpecnost zpochybnila.
Priblizne 23 procent Americanu uzívá lécivý prípravek obsahující acetaminofen kazdý týden.

Acetaminofen, také známý jako paracetamol nebo APAP, je lék, který se bezne pouzívá k zmírnení mírné az stredne tezké bolesti a ke snízení horecky. Je prítomen ve více nez 600 volných lécích (OTC) a lécích na predpis, vcetne prípravku Tylenol a Vicodin.

Bolest hlavy, bolesti svalu, bolesti zad, bolesti zubu, nachlazení, menstruacní bolest a artritida patrí mezi cetné podmínky, pro které se acetaminofen pouzívá.

Podle Asociace spotrebitelu zdravotní péce (CHPA) kazdý týden priblizne 23 procent dospelých v USA - nebo 52 milionu Americanu - uzívá lécivý prípravek obsahující acetaminofen.

V doporucených dávkách je acetaminofen povazován za jeden z nejbezpecnejsích OTC léku.

Na rozdíl od jiných bezných léku proti bolesti, jako jsou nesteroidní protizánetlivé léky (NSAID), acetaminofen nezvysuje riziko zaludecních nebo srdecních problému, takze je lékem pro osoby, které nemohou tolerovat NSAID.

Navíc poskytovatelé zdravotní péce povazují acetaminofen za jednu z mála bolesti, která je obecne bezpecná behem tehotenství; studie z roku 2010 z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zjistila, ze droga nezpusobuje zádné zvýsené riziko vzniku závazných vrozených vad pri pouzití v prvním trimestru tehotenství.

Ale stejne jako u vsech léku existují rizika a vedci zjistují, ze rizika uzívání acetaminofenu mohou být váznejsí nez si uvedomíme.

V lonském roce byla zverejnena recenze v roce 2006 Annals of Rheumatic Diseases dospel k záveru, ze mozné riziko acetaminofenu bylo "podcenováno", pricemz nekteré studie naznacují, ze by droga mohla zvýsit riziko kardiovaskulárních príhod a úmrtnosti.

V této pozornosti se podíváme na nekteré z dobre zavedených rizik uzívání acetaminofenu, stejne jako na nekteré, které mohou být prekvapením.

Predávkování acetaminofenem a poskození jater

Poskození jater je mozná nejznámejsím rizikem uzívání acetaminofenu a takové poskození muze nastat pri predávkování lékem.

Po podání acetaminofenu je vetsina léku metabolizována játry a vylucována mocením. Nicméne, nekteré léky se premení na toxický metabolit, který muze poskodit jaterní bunky. Prijetí prílis velkého mnozství acetaminofenu zvysuje riziko poskození jater a ve vázných prípadech muze vést k úmrtí.

Podle Úradu pro kontrolu potravin a léciv (FDA) v letech 1998-2003 byl acetaminofen hlavní prícinou akutního jaterního selhání v USA a témer polovina prípadu selhání jater behem tohoto období byla dusledkem náhodného predávkování.

FDA dále uvádí, ze behem 90. let bylo neúmyslné predávkování acetaminofenem zodpovedné za priblizne 56 000 návstev pohotovostních sluzeb, 26 000 hospitalizací a 458 úmrtí rocne.

Vzhledem k tomu, ze acetaminofen je prítomen v tak siroké skále OTC a léku na predpis v ruzných dávkách, muze být pomerne snadno náhodne trvat prílis mnoho, zvláste pokud uzíváte více léciv obsahujících acetaminofen najednou.

Soucasné pokyny doporucují uzívat ne více nez 4 000 miligramu acetaminofenu denne. Vzhledem k tomu, ze jedna tableta s extra pevností obsahuje 500 miligramu, je snadné zjistit, jak muze náhodne predávkovat droga.

A co více, poskození jater vyvolané acetaminofenem se objevuje pomalu, casto nepovsimnuto, dokud není prílis pozde, takze si lidé mohou myslet, ze uzívání trochu extra acetaminofenu, nez bylo doporuceno, neznamená skodu.

S ohledem na tuto skutecnost v roce 2011 pozádala agentura FDA výrobce lécivých prípravku, aby dobrovolne omezili mnozství acetaminofenu v kazdé tablete nebo kapsli na více nez 325 miligramu, aby se snízilo riziko náhodného predávkování spotrebitelem.

Od roku 2014 organizace uvedla, ze jen polovina výrobcu léku na predpis dobrovolne vyhovela této zádosti, coz je vedlo k zahájení rízení o odnetí schválení kombinovaných léku na predpis obsahujících více nez 350 miligramu.

Dodatecne FDA doporucuje, aby poskytovatelé zdravotní péce zvazovali predepisování kombinovaných léku obsahujících méne nez 350 miligramu acetaminofenu na dávku.

Závazné kozní alergie a rakoviny krve

Rada studií souvisí s pouzíváním acetaminofenu s tezkými kozními alergiemi a systém hlásení nezádoucích úcinku (FDA) odhalil, ze mezi lety 1969-2012 bylo 107 prípadu v USA, coz melo za následek 67 hospitalizací a 12 úmrtí.


Ve vzácných prípadech muze acetaminofen zpusobit závazné kozní reakce.

Jako takový v roce 2013 vydal FDA varování, ze pouzití acetaminofenu ve vzácných prípadech muze zpusobit radu potenciálne fatálních kozních reakcí, vcetne Stevens-Johnsonova syndromu (SJS) a toxické epidermální nekrolýzy (TEN).

"Cinnosti agentury FDA by mely být vnímány v kontextu milionu lidí, kterí po generace tezí z acetaminofenu," rekl Dr. Sharon Hertz, zástupce reditele divize anestezie, analgezie a závislostí FDA. "Nicméne vzhledem k závaznosti rizika je pro pacienty a poskytovatele zdravotní péce dulezité, aby o tom vedeli."

V roce 2011 byla zverejnena studie publikovaná v Journal of Clinical Oncology odhalilo spojení mezi pravidelným uzíváním acetaminofenu a zvýseným rizikem nekterých nádoru krve.

Ve studii, která prezkoumala uzívání léku proti bolesti více nez 64 000 muzu a zen ve veku 50 az 76 let, bylo zjisteno, ze jedinci, kterí uzívali acetaminofen ctyrikrát nebo vícekrát týdne po dobu nejméne 4 let, meli dvojnásobné riziko vzniku nekterých nádoru krve vcetne lymfomu a leukémie.

Nicméne, spoluautorka studie Emily Whiteová z Fred Hutchinson Cancer Research Center v Seattle, WA, poznamenala, ze riziko takových nádorových onemocnení je stále malé mezi beznými dlouhodobými uzivateli acetaminofenu, priblizne 2% po dobu 10 let .

Autismus, ADHD a astma

Prestoze uzívání acetaminofenu v tehotenství je obecne povazováno za bezpecné, rada studií naznacuje, ze tomu tak není.

V únoru letosního roku studie, která zjistila, ze nastávající matky pouzívající acetaminofen mají pravdepodobnejsí deti s astmatem ve veku 3 let.

Vedci - vcetne Dr. Maria Magnus z Norského institutu pro verejné zdraví v Oslo v Norsku - tvrdí, ze zjistení mají význam pro verejné zdraví a odhalují mozné nezádoucí úcinky uzívání acetaminofenu v tehotenství.

Nicméne se uvádí, ze výsledky nezarucují zmeny soucasných doporucení pro pouzití acetaminofenu behem tehotenství, které uvádejí, ze tehotné zeny by se pred pouzitím drogy mely poradit se svým lékarem.

Ale astma není jediným rizikem, které muze vzniknout pri uzívání acetaminofenu v tehotenství.

Dríve tento mesíc, MNT hlásené na studii, která odhalila souvislost mezi prenatální expozicí acetaminofenu, autismu a poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).

Z analýzy více nez 2 600 zen na tehotenství zjistilo, ze zeny, které uzívaly acetaminofen v prvních 32 týdnech tehotenství, mely o 30 procent vyssí pravdepodobnost, ze budou mít potomky s poruchami pozornosti ve veku 5 let, coz se casto projevuje u detí s autismem nebo ADHD.

Krome toho vedci - vcetne studijního spoluautora Jordiho Julveze z Centra pro výzkum v oblasti environmentální epidemiologie (CREAL) v Barcelone ve Spanelsku - zjistili, ze chlapci predcasne vystavení tomuto léku byli s vetsí pravdepodobností mít klinické príznaky autismu.

Prijmout MNT, Rekl Julvez, ze verí, ze lékari potrebují lépe informovat pacienty - zejména matky - o mozných rizicích spojených s uzíváním acetaminofenu.

"Musíme jim sdelit tuto moznost [vývojových problému u potomku] a být opatrní pri jejich uzívání, mozná s nejmensí moznou dávkou a také jen tehdy, kdyz je to naprosto nezbytné," rekl nám.

"Musíme prehodnotit, ze uzívání acetaminofenu není riskantní"

Vetsina poskytovatelu a výzkumníku v oblasti zdravotní péce souhlasí s tím, ze existuje siroce rozsírené vnímání, ze acetaminofen - predevsím kvuli jeho popularite a dostupnosti - je prevázne neskodným lékem.

"Myslím si, ze verejnost nepovazuje pozorne mozné zdravotní rizika [pouzití acetaminofenu], jen epidemiologická studie dokazuje, ze je treba tuto skutecnost dokázat." Myslím, ze musíme znovu uvazovat o tom, ze uzívání paracetamolu není vubec riskantní. "

Jordi Julvez

Je vsak treba poznamenat, ze v mnoha prípadech prínosy acetaminofenu - kdyz jsou uzívány ve správných dávkách - prevysují rizika.

Aby se snízila mozná rizika uzívání acetaminofenu, národní instituce zdraví (NIH) nabízejí nekolik doporucení:

  • Nepouzívejte soucasne více nez jeden produkt obsahující acetaminofen
  • Vezmete lék presne podle návodu na predpis nebo na obalu
  • Neuzívejte více nez 4 000 miligramu acetaminofenu denne
  • Informujte svého lékare, pokud máte onemocnení jater nebo v anamnéze stavu
  • Nepouzívejte acetaminofen, jestlize kazdý den konzumujete více nez tri alkoholické nápoje
  • Pokud jste tehotná, poradte se s lékarem dríve, nez zacnete uzívat acetaminofen
  • Pokud si myslíte, ze jste uzil prílis mnoho acetaminofenu, okamzite kontaktujte svého lékare, i kdyz se cítíte dobre.

Zjistete, jak muze uzívání acetaminofenu snízit empatii.

Nový mechanismus vnitrního ucha opravy objeven

Nový mechanismus vnitrního ucha opravy objeven

Nový mechanismus opravy vnitrního ucha objevili badatelé na univerzite v Kentucky. Tým vyvinul dvoustupnový mechanismus, který umoznuje, aby molekulární struktury uvnitr ucha se znovu vytvorily poté, co byly poskozeny pusobením extrémne silného zvuku - coz muze zpusobit ztrátu sluchu.

(Health)

Cvicení muze zlepsit rovnováhu, mobilitu a kvalitu zivota lidí s Parkinsonovou chorobou

Cvicení muze zlepsit rovnováhu, mobilitu a kvalitu zivota lidí s Parkinsonovou chorobou

U odhadovaných pul milionu lidí v USA, kterí zijí s Parkinsonovou chorobou, muze být jednoduchá kazdodenní cinnost prokázána jako výzva. Ale nová studie tvrdí cvicení muze zlepsit rovnováhu, mobilitu a celkovou kvalitu zivota pro jednotlivce s tímto stavem. U pacientu s méne závazným Parkinsonovým onemocnením muze cvicení dokonce snízit riziko pádu.

(Health)