cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Acetaminofen "nefunguje pri bolestech dolní cásti zad nebo pri osteoartritide"

Acetaminofen - také známý jako paracetamol a prodávaný pod obchodními názvy jako Mapap, Panadol a Tylenol - není úcinný pri lécbe bolesti dolní cásti zad a nabízí malou hodnotu pro osteoartrózu kycelního nebo kolenního kloubu, podle studie publikované v BMJ.
Moznosti uzívání léku pro bolesti dolní cásti zad se snizují, takze lékari vyzývají k vetsímu vyuzití fyzické lécby.

Systematické prezkoumání a metaanalýza jsou syntézou výzkumných dukazu z 13 randomizovaných kontrolovaných studií zamerených na vysetrení bezpecnosti a úcinnosti acetaminofenu pri lécbe bolesti pátere - dolní cásti zad nebo krku a osteoartrózy.

Papír dospívá k záveru, ze siroce pouzívaná lék proti bolesti je neúcinný proti bolestem dolní cásti zad a nabízí pouze "minimální krátkodobý prínos" pro osoby s osteoartritidou kycelního nebo kolenního kloubu.

Autori studie vyzývají k aktualizaci pokynu, které v soucasné dobe doporucují acetaminofen jako první analgetickou volbu.

Vedoucí autor Gustavo Machado, Institut pro globální zdraví George ve Spojeném království a univerzitu Sydney v Austrálii ríká:

"V celosvetovém merítku je paracetamol nejcasteji uzívaným volne prodejným lékem pro muskuloskeletální stavy, takze je dulezité prehodnotit doporucení týkající se lécby s ohledem na tento nový dukaz."

Vedoucí predstavitelé v oblasti obecné praxe a revmatologie písí v redakcním clánku o studii, ze nekteré její nálezy nejsou prekvapující.

Profesori Christian Mallen a Elaine Hay ríkají ve stejném císle BMJ ze nové dukazy znovu otevírají debatu, která jiz vyvolala otázky o hodnote léku proti bolesti. Citují napríklad zmenu rady britského lécebného orgánu o predepisování acetaminofenu na osteoartrózu.

Tyto otázky zanechávají "pacientum a lékarum, kterí se zajímali o to, co zbylo, které mohou pomoci pri zvládnutí techto spolecných, bolestivých a vysoce znevýhodnených podmínek."

Redaktor vyzývá fyzickou lécbu jako cestu vpred, vcetne cvicení. Uzavírá:

"Pokracující a rostoucí obavy z farmakologického rízení muskuloskeletální bolesti zduraznují význam nefarmakologických mozností, které tvorí základní kámen vlastní správy bolesti pátere a osteoartrózy."

Z prehledu studií srovnávajících acetaminofen s placebem se objevil "vysoce kvalitní" dukaz, ze:

  • Bolest proti bolesti je neúcinná u pacientu s nízkou bolestí zad pro snízení bolesti a postizení
  • Analgetikum produkuje významný, ale "klinicky nevýznamný" úcinek na bolest a postizení u pacientu s osteoartritidou.

Podobné závery byly dosazeny ve studii publikované v Lancet v cervenci 2014, ze acetaminofen "nezhorsuje bolesti dolních koncetin."

Autori této studie také zjistili, ze acetaminofen zvysuje pravdepodobnost abnormálních výsledku na jaterních funkcních testech ve srovnání s placebem.

Machado vysvetluje: "Ukázalo se také, ze uzívání paracetamolu pro bolest zad a osteoartrózy je spojeno s vyssím rizikem jaterní toxicity u pacientu." Klinický význam této skutecnosti, nicméne - zpusob, jakým ovlivnuje pacienty - zustává nejistý, ríkají autori.

Úroven celkových nezádoucích úcinku ve studiích nebyla v porovnání s placebem vyssí u léku proti bolesti. Nicméne acetaminofen, stejne jako jakýkoli lék, není 100% bezpecný a dukazy, které se k tomu nedávno vyvinuly.

Bezpecnostní problémy s acetaminofenem

Profesor David Hunter, odborník na osteoartrózu z univerzity v Sydney, ale nikoli jeden z autoru, uvádí nedávné dukazy, které ukazují, ze "paracetamol muze být spojen s rostoucím výskytem úmrtnosti a zvýseným rizikem kardiovaskulárního, gastrointestinálního a renálního onemocnení obecné dospelé populace. "

Tento mesíc jsme o této studii uvedli prof. Hunter - naznacilo, ze riziko acetaminofenu bylo podcenováno.

Acetaminofen byl v posledních letech predmetem prísnejsích kontrol od amerického úradu pro kontrolu léciv (Food and Drug Administration, FDA). Od roku 2013 jsou na etiketách zahrnuty nová varování z duvodu rizika vzácných, ale závazných kozních reakcí.

Nedávno byla maximální dávka acetaminofenu v jakékoli tablete nebo kapsli, která kombinuje lécivo s opiátovým lékem proti bolesti, omezena na 325 mg. Od brezna 2014 zádný výrobek neprodával lécivé prípravky s vyssí dávkou. FDA vysvetluje tuto nejnovejsí kontrolu bezpecnosti v tomto videu YouTube.

Ebola virus nalezený v spermatu 9 mesícu po vzniku príznaku

Ebola virus nalezený v spermatu 9 mesícu po vzniku príznaku

Výskyt epidemie Ebola, která v breznu 2014 témer prohloubila globální komunitu zdravotní péce, zustala hlavním cílem vedcu a výzkumníku, protoze predcházení dalsímu sírení nemoci bylo hlavním cílem. Nová studie nyní naznacuje, ze virus je stále detekovatelný u vzorku spermatu u muzu, kterí prezili po dobu nejméne 9 mesícu po nástupu príznaku.

(Health)

Mobilní aplikace mohou pomoci zvýsit hubnutí

Mobilní aplikace mohou pomoci zvýsit hubnutí

Telefonické koucování a pouzívání osobního digitálního asistenta (PDA) v kombinaci s lékarem rízený program hubnutí muze podporit krátkodobou ztrátu hmotnosti, navrhla zpráva zverejnená online v Archivu interního lékarství. Podkladové informace uvádejí: "Není známo, ze by bylo mozné zlepsit lécbu ztrátovou hubicí zamerenou na lékare pridáním mobilní technologie.

(Health)