cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Acetaminofen "nefunguje pri bolestech dolní cásti zad nebo pri osteoartritide"

Acetaminofen - také známý jako paracetamol a prodávaný pod obchodními názvy jako Mapap, Panadol a Tylenol - není úcinný pri lécbe bolesti dolní cásti zad a nabízí malou hodnotu pro osteoartrózu kycelního nebo kolenního kloubu, podle studie publikované v BMJ.
Moznosti uzívání léku pro bolesti dolní cásti zad se snizují, takze lékari vyzývají k vetsímu vyuzití fyzické lécby.

Systematické prezkoumání a metaanalýza jsou syntézou výzkumných dukazu z 13 randomizovaných kontrolovaných studií zamerených na vysetrení bezpecnosti a úcinnosti acetaminofenu pri lécbe bolesti pátere - dolní cásti zad nebo krku a osteoartrózy.

Papír dospívá k záveru, ze siroce pouzívaná lék proti bolesti je neúcinný proti bolestem dolní cásti zad a nabízí pouze "minimální krátkodobý prínos" pro osoby s osteoartritidou kycelního nebo kolenního kloubu.

Autori studie vyzývají k aktualizaci pokynu, které v soucasné dobe doporucují acetaminofen jako první analgetickou volbu.

Vedoucí autor Gustavo Machado, Institut pro globální zdraví George ve Spojeném království a univerzitu Sydney v Austrálii ríká:

"V celosvetovém merítku je paracetamol nejcasteji uzívaným volne prodejným lékem pro muskuloskeletální stavy, takze je dulezité prehodnotit doporucení týkající se lécby s ohledem na tento nový dukaz."

Vedoucí predstavitelé v oblasti obecné praxe a revmatologie písí v redakcním clánku o studii, ze nekteré její nálezy nejsou prekvapující.

Profesori Christian Mallen a Elaine Hay ríkají ve stejném císle BMJ ze nové dukazy znovu otevírají debatu, která jiz vyvolala otázky o hodnote léku proti bolesti. Citují napríklad zmenu rady britského lécebného orgánu o predepisování acetaminofenu na osteoartrózu.

Tyto otázky zanechávají "pacientum a lékarum, kterí se zajímali o to, co zbylo, které mohou pomoci pri zvládnutí techto spolecných, bolestivých a vysoce znevýhodnených podmínek."

Redaktor vyzývá fyzickou lécbu jako cestu vpred, vcetne cvicení. Uzavírá:

"Pokracující a rostoucí obavy z farmakologického rízení muskuloskeletální bolesti zduraznují význam nefarmakologických mozností, které tvorí základní kámen vlastní správy bolesti pátere a osteoartrózy."

Z prehledu studií srovnávajících acetaminofen s placebem se objevil "vysoce kvalitní" dukaz, ze:

  • Bolest proti bolesti je neúcinná u pacientu s nízkou bolestí zad pro snízení bolesti a postizení
  • Analgetikum produkuje významný, ale "klinicky nevýznamný" úcinek na bolest a postizení u pacientu s osteoartritidou.

Podobné závery byly dosazeny ve studii publikované v Lancet v cervenci 2014, ze acetaminofen "nezhorsuje bolesti dolních koncetin."

Autori této studie také zjistili, ze acetaminofen zvysuje pravdepodobnost abnormálních výsledku na jaterních funkcních testech ve srovnání s placebem.

Machado vysvetluje: "Ukázalo se také, ze uzívání paracetamolu pro bolest zad a osteoartrózy je spojeno s vyssím rizikem jaterní toxicity u pacientu." Klinický význam této skutecnosti, nicméne - zpusob, jakým ovlivnuje pacienty - zustává nejistý, ríkají autori.

Úroven celkových nezádoucích úcinku ve studiích nebyla v porovnání s placebem vyssí u léku proti bolesti. Nicméne acetaminofen, stejne jako jakýkoli lék, není 100% bezpecný a dukazy, které se k tomu nedávno vyvinuly.

Bezpecnostní problémy s acetaminofenem

Profesor David Hunter, odborník na osteoartrózu z univerzity v Sydney, ale nikoli jeden z autoru, uvádí nedávné dukazy, které ukazují, ze "paracetamol muze být spojen s rostoucím výskytem úmrtnosti a zvýseným rizikem kardiovaskulárního, gastrointestinálního a renálního onemocnení obecné dospelé populace. "

Tento mesíc jsme o této studii uvedli prof. Hunter - naznacilo, ze riziko acetaminofenu bylo podcenováno.

Acetaminofen byl v posledních letech predmetem prísnejsích kontrol od amerického úradu pro kontrolu léciv (Food and Drug Administration, FDA). Od roku 2013 jsou na etiketách zahrnuty nová varování z duvodu rizika vzácných, ale závazných kozních reakcí.

Nedávno byla maximální dávka acetaminofenu v jakékoli tablete nebo kapsli, která kombinuje lécivo s opiátovým lékem proti bolesti, omezena na 325 mg. Od brezna 2014 zádný výrobek neprodával lécivé prípravky s vyssí dávkou. FDA vysvetluje tuto nejnovejsí kontrolu bezpecnosti v tomto videu YouTube.

Co ocekávat behem odstranování hrudníku prsu

Co ocekávat behem odstranování hrudníku prsu

Obsah Rizikové faktory Príciny Chirurgické postupy Recovery Zjistení nárazu prsu muze být desivé, ale neznamená to automatickou diagnózu rakoviny prsu. Existuje nekolik duvodu, proc nekdo mozná potrebuje odstranit hrud z prsou. Tato operace je známá jako lumpektomie. Tento clánek se bude zabývat duvody operace a to, co pacienti mohou ocekávat pred, behem a po procedure.

(Health)

Srdecní úmrtí úmrtí vyssí, kdyz pacient zije blízko hlavní silnice

Srdecní úmrtí úmrtí vyssí, kdyz pacient zije blízko hlavní silnice

Hlavní dálnice predstavují znacné riziko pro survivory srdecního záchvatu zijící v blízkém okolí. Zjistení studie, publikovaná v vydání z 7. kvetna o obehu, uvádí, ze výzkumníci z Beth Israel Deaconess Medical Center dospeli k záveru, ze vývoj bytu musí být izolován od oblastí s velkou dopravou.

(Health)