cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Sazby na potrat prestaly klesat globálne

Studie ze Svetové zdravotnické organizace (WHO) a Institutu Guttmacher odhalila, ze celosvetový dlouhodobý významný pokles potratu se zastavil. Podle studie nazvané "Indukcní potrat: výskyt a trendy po celém svete od roku 1995 do roku 2008" od Glida Sedgh et al., Celkový pocet ukoncení na 1000 zen ve veku od 15 do 44 let se snízil z 35 na 1000 do 29 na 1 000, mezi lety 1995 a 2003 a 28 na 1000 v roce 2008. Studie byla zverejnena online Lancet.
Podle Organizace spojených národu se stoupání míry potratu shoduje s poklesem uzívání antikoncepce, který byl pozorován zejména v rozvojových zemích.
Navíc studie zjistila, ze témer polovina vsech ukoncení, která jsou provádena po celém svete, není nebezpecná, pricemz vetsina nebezpecných zakoncení se vyskytuje v rozvojovém svete.
V letech 2003 a 2008 cinila v zemích rozvíjejících se sítí v roce 2003 a v roce 2008 29 z 1000, a to po poklesu z 34 na 1 000 v letech 1995 az 2003. Ve vyspelých zemích klesly ceny v roce 1995 mírne z 20 na 1 000, s výjimkou východní Evropy, nizsí - 17 na 1 000.
Gilda Sedghová, vedoucí výzkumná pracovnice Institutu Guttmacher a hlavní autor vysetrování, vysvetlila:

"Trend klesající potrat, který jsme videli celosvetove, se zastavil a také vidíme rostoucí podíl potratu v rozvojových zemích, kde je postup casto tajný a nebezpecný. To je duvod k obavám.
Tato plató se shoduje se zpomalením absorpce antikoncepce. Bez vetsí investice do kvalitních sluzeb plánování rodiny muzeme ocekávat, ze tento trend bude pretrvávat. "

Odhaduje se, ze 13% vsech úmrtí matek na celém svete v roce 2008, u nichz se témer vsechny vyskytovaly ve vyspelých zemích, jsou zpusobeny komplikací z nebezpecných potratu. Celosvetove v roce 2008 zemrelo 220 000 zen na 100 000 procedur v dusledku nezabezpeceného ukoncení, coz je 350násobek sazby spojené s legálne vyvolanými potraty v USA (0,6 na 100 000).
Navíc priblizne 8,5 milionu zen v rozvojových zemích kazdý rok trpí váznými komplikacemi potratu, které vyzadují lékarskou péci, z cehoz 3 miliony nedostávají péci, kterou potrebují.
Iqbal H. Shah z WHO a spoluautor vysetrování rekl:
"Úmrtí a zdravotní postizení související s bezpecným potratum jsou zcela vylouceny a urcitý pokrok se dosáhl v rozvíjejících se regionech. Afrika je výjimkou, která predstavuje 17% populace zen v produktivním veku v rozvojovém svete, ale polovina vsech nehodných úmrtí souvisejících s potraty .
V rozvojových zemích jsou nejvetsí rizika pro nejchudsí zeny. Mají nejméne prístup k sluzbám rodicovského plánování a jsou nejpravdepodobnejsí, ze budou mít negativní dusledky nebezpecné procedury. Chudé zeny mají také nejméne prístup k péci po porodu, kdyz potrebují lécbu komplikací. "

Výsledky studie rovnez ukázaly dodatecné dukazy, ze omezující zákony týkající se potratu nejsou spojeny s nizsími sazbami nebo ukoncením. Napríklad v západní Evrope potrat je typicky povolen na sirokém základe, s potratovostí 12 na 1000 zen ve veku veku, zatímco potrat v roce 2008 v Africe byl 29 na 1000 a 32 na 1000 v Latinské Americe, regiony, kde potrat je velmi omezený témer u vsech národu.
Nejnizsí míra potratu v Africe (15 z 1000 zen) se nachází v subregionu jizní Afriky, kde témer 90% zen zije podle zákonu o liberálním potratu v Jizní Africe. Výzkumníci zjistili, ze i v západní Evrope (12 na 1000) av severní Evrope (17 na 1000) byly zeny nízké i bezkonkurencne nízké ceny.

Ve východní Evrope jsou pocty potratu témer 4krát více nez v západní Evrope kvuli nízké míre moderního pouzití antikoncepce a nízké prevalence úcinných metod antikoncepce, jako je nitrodelozní telíska a pilulka. Prestoze východní Evropa zaznamenala v letech 1995 az 2003 výrazný pokles míry potratu, od 90 do 44 z 1000 zen se míra nezmenila v letech 2003 az 2008.
Richard Horton, redaktor Lancet, vysvetlil: "Tyto poslední údaje jsou velmi znepokojivé. Pokrok dosazený v devadesátých letech je nyní obrácene." Podpora a provádení politik na snízení poctu potratu je nyní naléhavou prioritou vsech zemí a celosvetových zdravotnických organizací, jako je WHO. Odsuzování, stigmatizace a kriminalizace potratu jsou kruté a neúspesné strategie. Je cas na prístup k verejnému zdraví, který zduraznuje snízení skod - a to znamená více liberálních zákonu o potratu. "
Napsal Grace Rattue

Gene muze vysvetlit, proc je rakovina pankreatu tak agresivní

Gene muze vysvetlit, proc je rakovina pankreatu tak agresivní

Rakovina pankreatu je onemocnení s velmi spatným prezíváním. Jedním z duvodu je to, ze v pocátecních stádiích je notoricky obtízné, ale i kdyz je diagnostikováno brzy, prezívá méne nez tretina pacientu. Nyní muze nová studie vysvetlit, proc je rakovina pankreatu tak smrtelná. Vedci ríkají, ze gen nazvaný ATDC hraje klícovou roli v tom, ze pomáhá predinvazivním nádorum pankreatu do metastatického stavu.

(Health)

Vetsina Americanu má pravidla pro kour bez domova a auta

Vetsina Americanu má pravidla pro kour bez domova a auta

Národní pruzkum zjistí, ze velká vetsina dospelých v USA dobrovolne uplatnuje pravidla pro kourení v domácnostech nebo ve vozidlech. I pres to, ze miliony Americanu, z nichz mnozí jsou deti, jsou i nadále vystaveny pasivnímu kouri v techto prostredích, ríkají vedci z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v USA, kterí o svých zjisteních písou ve studii zverejnené online CDC zurnál Prevence chronické nemoci tento týden.

(Health)