cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Sazby na potrat prestaly klesat globálne

Studie ze Svetové zdravotnické organizace (WHO) a Institutu Guttmacher odhalila, ze celosvetový dlouhodobý významný pokles potratu se zastavil. Podle studie nazvané "Indukcní potrat: výskyt a trendy po celém svete od roku 1995 do roku 2008" od Glida Sedgh et al., Celkový pocet ukoncení na 1000 zen ve veku od 15 do 44 let se snízil z 35 na 1000 do 29 na 1 000, mezi lety 1995 a 2003 a 28 na 1000 v roce 2008. Studie byla zverejnena online Lancet.
Podle Organizace spojených národu se stoupání míry potratu shoduje s poklesem uzívání antikoncepce, který byl pozorován zejména v rozvojových zemích.
Navíc studie zjistila, ze témer polovina vsech ukoncení, která jsou provádena po celém svete, není nebezpecná, pricemz vetsina nebezpecných zakoncení se vyskytuje v rozvojovém svete.
V letech 2003 a 2008 cinila v zemích rozvíjejících se sítí v roce 2003 a v roce 2008 29 z 1000, a to po poklesu z 34 na 1 000 v letech 1995 az 2003. Ve vyspelých zemích klesly ceny v roce 1995 mírne z 20 na 1 000, s výjimkou východní Evropy, nizsí - 17 na 1 000.
Gilda Sedghová, vedoucí výzkumná pracovnice Institutu Guttmacher a hlavní autor vysetrování, vysvetlila:

"Trend klesající potrat, který jsme videli celosvetove, se zastavil a také vidíme rostoucí podíl potratu v rozvojových zemích, kde je postup casto tajný a nebezpecný. To je duvod k obavám.
Tato plató se shoduje se zpomalením absorpce antikoncepce. Bez vetsí investice do kvalitních sluzeb plánování rodiny muzeme ocekávat, ze tento trend bude pretrvávat. "

Odhaduje se, ze 13% vsech úmrtí matek na celém svete v roce 2008, u nichz se témer vsechny vyskytovaly ve vyspelých zemích, jsou zpusobeny komplikací z nebezpecných potratu. Celosvetove v roce 2008 zemrelo 220 000 zen na 100 000 procedur v dusledku nezabezpeceného ukoncení, coz je 350násobek sazby spojené s legálne vyvolanými potraty v USA (0,6 na 100 000).
Navíc priblizne 8,5 milionu zen v rozvojových zemích kazdý rok trpí váznými komplikacemi potratu, které vyzadují lékarskou péci, z cehoz 3 miliony nedostávají péci, kterou potrebují.
Iqbal H. Shah z WHO a spoluautor vysetrování rekl:
"Úmrtí a zdravotní postizení související s bezpecným potratum jsou zcela vylouceny a urcitý pokrok se dosáhl v rozvíjejících se regionech. Afrika je výjimkou, která predstavuje 17% populace zen v produktivním veku v rozvojovém svete, ale polovina vsech nehodných úmrtí souvisejících s potraty .
V rozvojových zemích jsou nejvetsí rizika pro nejchudsí zeny. Mají nejméne prístup k sluzbám rodicovského plánování a jsou nejpravdepodobnejsí, ze budou mít negativní dusledky nebezpecné procedury. Chudé zeny mají také nejméne prístup k péci po porodu, kdyz potrebují lécbu komplikací. "

Výsledky studie rovnez ukázaly dodatecné dukazy, ze omezující zákony týkající se potratu nejsou spojeny s nizsími sazbami nebo ukoncením. Napríklad v západní Evrope potrat je typicky povolen na sirokém základe, s potratovostí 12 na 1000 zen ve veku veku, zatímco potrat v roce 2008 v Africe byl 29 na 1000 a 32 na 1000 v Latinské Americe, regiony, kde potrat je velmi omezený témer u vsech národu.
Nejnizsí míra potratu v Africe (15 z 1000 zen) se nachází v subregionu jizní Afriky, kde témer 90% zen zije podle zákonu o liberálním potratu v Jizní Africe. Výzkumníci zjistili, ze i v západní Evrope (12 na 1000) av severní Evrope (17 na 1000) byly zeny nízké i bezkonkurencne nízké ceny.

Ve východní Evrope jsou pocty potratu témer 4krát více nez v západní Evrope kvuli nízké míre moderního pouzití antikoncepce a nízké prevalence úcinných metod antikoncepce, jako je nitrodelozní telíska a pilulka. Prestoze východní Evropa zaznamenala v letech 1995 az 2003 výrazný pokles míry potratu, od 90 do 44 z 1000 zen se míra nezmenila v letech 2003 az 2008.
Richard Horton, redaktor Lancet, vysvetlil: "Tyto poslední údaje jsou velmi znepokojivé. Pokrok dosazený v devadesátých letech je nyní obrácene." Podpora a provádení politik na snízení poctu potratu je nyní naléhavou prioritou vsech zemí a celosvetových zdravotnických organizací, jako je WHO. Odsuzování, stigmatizace a kriminalizace potratu jsou kruté a neúspesné strategie. Je cas na prístup k verejnému zdraví, který zduraznuje snízení skod - a to znamená více liberálních zákonu o potratu. "
Napsal Grace Rattue

Stuttering preschoolers stravování také, ne-li lepsí

Stuttering preschoolers stravování také, ne-li lepsí

Nový výzkum z Austrálie naznacuje, ze koktání je castejsí u predskoláku nez první myslenka a vyvrací názor, ze je spojen s vývojovými problémy. Studie, která následovala 1600 detí od narození do veku 4 let, zjistila opacný názor: koktání bylo spojeno s lepsími jazykovými a neverbálními dovednostmi a nevykazovalo zádné zretelné spojení s mentálními nebo emocionálními nevýhodami.

(Health)

Cerná ockovací látka proti kasle, která není spojena s predcasným porodem

Cerná ockovací látka proti kasle, která není spojena s predcasným porodem

Odborníci doporucují, aby tehotné zeny dostávaly vakcínu Tdap behem tehotenství, aby ochránily novorozence pred pertussis, známou také jako cerný kasel. Nová studie nyní zjistila, ze pouzití vakcíny behem tehotenství není spojeno se zvýseným rizikem predcasného porodu nebo malých porodu.

(Health)