cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Potrat: 95% zen si nelituje proceduru

"Postaborózní traumatický syndrom" je popsán bojovníkem proti potratu, který je bezným problémem dusevního zdraví u zen, které se rozhodnou ukoncit tehotenství. Nicméne výsledky nové studie publikované v roce 2006 PLOS ONE ze neexistuje zádný dukaz tohoto syndromu. Ve studii 95% zen, které mely potraty, uvedlo, ze pro ne bylo správným rozhodnutím.
U zen, které mely potraty, úleva prevazovala nad negativními emocemi, a to i po 3 letech.
Obrázek kredit: ANSIRH

Výsledky nové studie jsou soucástí rozsáhlého studie Turnaway, které provádí výzkumná skupina a think tank na Kalifornské univerzite v San Francisku, známou jako progresivní nové normy v oblasti reprodukcního zdraví (ANSIRH).

Do studie bylo zarazeno celkem 30 klinik interupcí ve více státech a výzkumní pracovníci mluvili s témer 1000 zenami, které se v techto klinikách zúcastnily v období od ledna 2008 do prosince 2010. Z techto zen bylo 667 zen - kterí meli potraty bud v prvním trimestru, nebo behem dvou týdnu pod gestacními vekovými limity kliniky byly sledovány po dobu 3 let a dokoncily pololetní telefonické pruzkumy o jejich myslenkách a pocátech týkajících se jejich potratu.

Prumerný vek úcastníku na zacátku studie byl 25 let. Asi tretina úcastníku byla bílá, jedna tretina byla cerná, 21% Latina a 13% z jiných závodu.

Více nez polovina úcastníku uvedla, ze rozhodnutí o potratu bylo obtízné nebo velmi obtízné. Sedesát dva procent úcastníku jiz vychovalo deti a 14% melo v minulosti depresi.

Oba bezprostredne po postupu a o více nez 3 roky pozdeji 95% zen, které mely potraty, tvrdilo, ze pro potrat bylo pro ne správné rozhodnutí. Navíc bylo zjisteno, ze pozitivní emoce - napríklad úleva a stestí - prevazují nad negativními emocemi spojenými s potraty, jako je lítost, smutek, zlost a vina.

Zeny ve studii, jejichz partneri nebyli zapojeni do rozhodovacího procesu, uvedli, ze jsou presvedceni, ze jejich rozhodnutí prerusit byl správný ve srovnání s zenami, jejichz partneri si nebyli jisti nebo ukoncili tehotenství.

Studie nezaznamenává výrazné rozdíly v emocní reakci mezi zenami, kterí meli potrat v prvním trimestru a temi, kterí meli potrat pozdeji. Rovnez nebyly zaznamenány zádné rozdíly mezi presvedcením techto dvou skupin o tom, zda bylo potratem pro ne správné rozhodnutí.

"Zdá se, ze neexistují problémy dusevního zdraví zpusobené potraty"

Podle ANSIRH tento nález "zpochybnuje spolecný predpoklad, ze pozdejsí potrat je mnohem emocionálne obtíznejsí." Studie navíc zjistila, ze vsechny emoce spojené s potraty se casem snizovaly v intenzite mezi obema skupinami, protoze se domnívali, ze potrat je méne.

Sest mesícu po potratu úcastníci prumerne premýsleli o potratu "nekdy". O tri roky po skoncení procedury se vsak úcastníci hlásili o tom "zrídka".

Dále, porovnáním výsledku dusevního zdraví zen ve studii, kterí meli potraty, a temi, kterí nesou nechtené tehotenství k termínu, autori zjistili, ze obe skupiny uvádejí podobné úrovne úzkosti a deprese, coz vede ANSIRH k záveru, ze " problémy dusevního zdraví zpusobené potraty. "

Vysvetlení, proc je to dulezité, ríká think tank:

"Soudy, vcetne Nejvyssího soudu, zalozily svá rozhodnutí omezit práva potratu na predpoklady, ze zeny trpí spatným dusevním zdravím v dusledku potratu a ze zeny, které mají pozdeji potraty, s vetsí pravdepodobností lítou své rozhodnutí nez zeny, které predtím potrápily. ze mnoho zen lituje jejich potratu, je také pouzíváno k ospravedlnení predávání státních zákonu mandating cekací doby a stát-psaný poradenství pred potraty.

Výzkumníci verí, ze jejich výsledky jsou posíleny pomerne velkou velikostí vzorku studie, která pritahovala úcastníky z ruzných geografických oblastí a v prubehu gestacního veku. Pouze 7% úcastníku upustilo od studie behem sledování.

Robot-asistovaná terapie pomáhá obetmi zdvihu posilovat funkci paze

Robot-asistovaná terapie pomáhá obetmi zdvihu posilovat funkci paze

Podle nové studie uvádené v casopise Klinická rehabilitace, publikované spolecností SAGE, mela terapie asistovaná pomocí robotu znacný prínos pro pacienty se slabsími rameny po mrtvici. Vysetrující autori Keh-chung Lin, Yu-wei Hsieh, Wan-wen Liao - Národní tchajwanská univerzita, Ching-yi Wu-Chang Gung univerzita a Wan-ying Chang, Department of Physical Medicine and Rehabilitation Robot-asistovaná terapie pomáhá zvýsit funkci paze po mrtvici.

(Health)

Prílis mnoho cukru muze poskodit dusevní zdraví lidí

Prílis mnoho cukru muze poskodit dusevní zdraví lidí

Pokles vysoké spotreby cukru není omezen na spatné zubní zdraví a prírustek hmotnosti; nová studie zjistila, ze jíst prílis mnoho cukru muze také zvýsit dlouhodobé riziko mentálních poruch u muzu. Vysoký príjem sladkých potravin a nápoju muze poskodit dusevní zdraví muzu, tvrdí výzkumníci. Výzkumníci zjistili, ze muzi, kterí konzumovali více nez 67 gramu cukru denne z oslabených potravin a nápoju, meli mnohem vetsí pravdepodobnost, ze po peti letech rozvinou úzkost, depresi a dalsí casté dusevní poruchy ve srovnání s muzi, kterí mají nizsí denní príjem cukru.

(Health)