cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Abnormální struktura mozku u obou sourozencu - závislost postihuje pouze jednu

Studie provedená dr. Karen Ersche, Department of Psychiatry, Univerzita v Cambridge v Anglii a publikována v Veda, ukazuje, ze jeden sourozenec, který je závislý na drogách a druhý, který není, má podobné abnormality v mozku. Tyto abnormality pocházejí z oblasti mozku, která je zivotne dulezitá pro pomoc lidem pri projevování sebeovládání.
Tento výzkum pomuze lidem pochopit, proc je pravdepodobné, ze lidé, kterí mají v jejich rodine v minulosti zneuzívání drog, skutecne vyvinuli závislost, nez ti, kterí nemají zádnou rodinnou anamnézu drogové závislosti nebo zneuzívání.
Vedci porovnali skenování mozku 50 zdravých úcastníku s mozkovým skenováním 50 páru sourozencu. Ve dvojici sourozencu jedna byla závislá na kokainu a druhý sourozenec vubec nepouzíval alkohol nebo drogy.
Zjistení zjistila, ze osoba závislá na kokainu a jejich sourozenci mela abnormality mozku v oblasti mozku nazývané systém frontální-striatální.

Osoba závislá na drogách a jeho nezarazený sourozenec vykazoval abnormality ve frontální striatální oblasti (zlutá / modrá) ve srovnání se zdravými kontrolami. Sourozenci závislí na drogách meli dalsí abnormality (zelené), které rostly, cím déle trpely jejich uzívání kokainu.
Dr. Karen Ersche ríká:

"Uz dávno je známo, ze ne kazdý, kdo uzívá drogy, se stává závislým a ze lidé, kterým hrozí drogová závislost, mají typicky deficity v sebeovládání.
Nase nálezy nyní osvetlují, proc riziko, ze se stane závislým na drogách, jako je kokain, tento problém jeste zhorsuje a pripravuje cestu pro závislost, která se vyvíjí z obcasného pouzití. "

Dodává:

"Dalsím krokem bude prozkoumání toho, jak se sourozenci, kterí neuzívají drogy, podarilo prekonat jejich mozkovou abnormalitu v kazdodenním zivote."

Abstrakt casopisu ríká, ze tato zjistení podporují myslenku základního neurocognitivního endophenotypu pro stimulacní drogovou závislost.
Napsal Christine Kearney

Výhody a rizika benzodiazepinu

Výhody a rizika benzodiazepinu

Obsahy Pouzití Typy funkcí Nezádoucí úcinky Interakce Nesprávné pouzití Benzodiazepiny jsou trídou psychoaktivních léku uzívaných k lécbe rady stavu, vcetne úzkosti a nespavosti. Jedná se o jednu z nejrozsírenejsích léku ve Spojených státech, zejména u starsích pacientu.

(Health)

Painkillers spojené s vyssím rizikem srdecního záchvatu

Painkillers spojené s vyssím rizikem srdecního záchvatu

Vysoké dávky nekterých nejbeznejsích léku proti bolesti, vcetne ibuprofenu a diklofenaku, mohou zvýsit riziko srdecních problému o témer tricet procent, podle nové studie publikované v The Lancet. Výzkumníci provedli metaanalýzu klinických studií s cílem analyzovat rizika spojená s uzíváním nesteroidních protizánetlivých léku (NSAID) - vcetne selektivních inhibitoru COX-2 (koxibu) a tradicních nesteroidních protizánetlivých léku (tNSAID).

(Health)