cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Abnormální hladiny zeleza v mozku "mohou být biomarkerem ADHD"

Podle nedávné studie se pocet detí s diagnózou poruchy pozornosti s hyperaktivitou v USA mezi lety 2003-04 a 2011-12 zvýsil o 42%. Zvýsení vyvolalo obavy, ze mnoho detí je s tímto stavem nesprávne diagnostikováno. Ale nová studie publikovaná v casopise Radiologie podrobne popisuje biomarker ADHD, který je identifikován technikou zobrazování mozku, coz vedci ríkají, ze mohou pomoci predejít nesprávné diagnóze.

Porucha hyperaktivity s nedostatkem pozornosti (ADHD) je porucha neurodevelopmentu, která zpusobuje problémy s koncentrací, nekontrolovatelným chováním a nadmernou aktivitou. Nástup ADHD se obvykle vyskytuje v detství a stav muze trvat i do dospelosti.

Podle výzkumného týmu, vcetne doktorky Vitrie Adisetiyové, postdoktorského výzkumného lékare na Lékarské univerzite v Jizní Karolíne, se ve Spojených státech velice znepokojuje zvysující se míra diagnostiky ADHD, zejména proto, ze priblizne dve tretiny diagnostikovaných pacientu dostávají psychostimulanty - jako je Ritalin - pomáhá lécit jejich stav.

Psychostimulanty pracují na regulaci impulzivního chování a zlepsují rozpetí pozornosti. Avsak lék také zvysuje hladinu dopaminu v mozku - neurotransmiteru spojeného se závislostí - coz muze zvýsit pravdepodobnost uzívání drog.

V této nejnovejsí studii se výzkumníci rozhodli najít zpusob, jak pomáhat predcházet výskytu chybné diagnózy ADHD, takze deti a dospívající nejsou podrízeny psychostimulantum, pokud to není nutné.

Pacienti s ADHD "mohou mít abnormální absorpci zeleza do mozku"

Tým chtel zjistit, zda hladiny zeleza v mozku mohou být potenciálním biomarkerem pro diagnostiku ADHD.

V roce 2006 vytvorili spoluautori Joseph Helpern, PhD a Jens Jensen magnetickou rezonancní imaging (MRI) - nazvanou magnetické pole korelace.


Pomocí korelacního zobrazování magnetického pole výzkumníci zjistili, ze pacienti s ADHD, kterí nemeli v minulosti psychostimulantní pouzití, meli nízké hladiny zeleza v mozku, coz muze být biomarker.
Image credit: Radiologická spolecnost Severní Ameriky

Pomocí této techniky vedci merili hladinu zeleza v mozku 22 detí a dospívajících s ADHD spolu s 27 detmi a dospívajícími bez tohoto stavu. Z úcastníku s ADHD, 12 nikdy nedostalo psychostimulantní lék na jejich stav. Rovnez byly mereny hladiny zeleza úcastníku v jejich krvi.

Výsledky studie ukázaly, ze 12 pacientu s ADHD, kterí nemeli psychostimulantní lécbu v minulosti, mely mnohem nizsí hladiny zeleza v mozku ve srovnání se zbývajícími pacienty s ADHD, kterí uzívali psychostimulanty a zdravé deti a dospívající.

Ve skutecnosti se tým shledal, ze pacienti s ADHD, kterí meli v minulosti psychostimulanty, meli podobné hladiny zeleza u zdravých pacientu, coz naznacuje, ze psychostimulantní léky mohou normalizovat hladiny zeleza v mozku.

"Nás výzkum naznacuje, ze absorpce zeleza do mozku muze být abnormální u ADHD, jelikoz jsou atypické úrovne zeleza v mozku zjisteny, i kdyz hladiny zeleza v krvi jsou normální," vysvetluje doktor Adisetiyo. "Nenasli jsme zádné rozdíly v mereních krve v zeleze mezi kontrolami, u pacientu s ADHD bez podávání léku nebo u pacientu s ADHD lécených pscihostimulantem."

Dr. Adisetiyo poznamenává, ze v soucasné dobe diagnostika ADHD závisí na tom, ze pacient se úcastní subjektivních klinických rozhovoru a dotazníku. Ale tým ríká, ze jejich technika korelacního zobrazování magnetického pole by mohla být pouzita ke zlepsení diagnózy a lécby ADHD, nebot muze detekovat nízké hladiny zeleza v mozku.

Poznamenávají, ze pokud jsou jejich nálezy duplikovány ve vetsích studiích, muze být zobrazovací technika pouzita k identifikaci pacientu, kterí by meli prospech z psychostimulantního léku, a zároven zabránit ostatním, aby podléhali lékum, pokud nejsou potrební.

Dr. Adisetiyo dodává:

"Chceme, aby verejnost vedela, ze je dosazeno pokroku pri identifikaci potenciálních neinvazivních biologických biomarkeru ADHD, které mohou pomoci zabránit nesprávné diagnostice. V soucasné dobe testujeme nase zjistení ve vetsí skupine, abychom potvrdili, ze merení hladin zeleza v ADHD je skutecne spolehlivý a klinicky proveditelný biomarker. "

Zdravotní novinky dnes nedávno uvedeno ve studii, která byla také publikována v casopise Radiologie, coz naznacuje, ze technika klidového stavu s funkcní magnetickou rezonancí (rfMRI) muze poskytnout presnou a casnou diagnózu ADHD.

Zamestnanci s depresí mohou být lepsí v práci nez doma

Zamestnanci s depresí mohou být lepsí v práci nez doma

Nová australská studie naznacuje, ze spíse nez volat nemocné a uzívat si volno, depresivní zamestnanci mohou najít práci v práci, která jim pomáhá lépe zvládat nemoc. Ve studii, depresi zamestnanci, kterí vzali nemoc neprítomnost nezlepsily zdraví nebo kvalitu zivota, zatímco ti, kterí pokracovali v práci, meli zdravotní prínos.

(Health)

Pacienti s diabetem typu 2 tezí z transplantací kmenových bunek kostní drene

Pacienti s diabetem typu 2 tezí z transplantací kmenových bunek kostní drene

Pacienti s diabetem typu 2, kterí dostávají vlastními darovanými (autologními) kmenovými bunkami kostní drene, vyzadují méne inzulínu, ukázala nová studie. Výzkum, publikovaný v transplantaci bunek, byl proveden v Indii a zkoumal bezpecnost a úcinnost autologních transplantovaných kmenových bunek kostní drene u pacientu s diabetem typu 2 (TD2M).

(Health)