cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Schopnost cítit "chrestovou perí" pohánenou genetickými variacemi

Pokud by nekdy byla nadmerná síla, která by se vyhnula, schopnost cítit jedinecnou, stiplavou vuni, kterou chrest dává moci, bude pravdepodobne na seznamu nejvyssí. Jak se ukázalo, ne kazdý má to stestí, ze zazije fenomén nazvaný "spargle pee". Nový výzkum odhaluje, ze pouze ti z nás, kterí mají variace v genech odpovedných za detekci vune, mohou dostat závan zvlástní vune.
Nedávný výzkum urcil genetický puvod schopnosti pohltit zápach v lidské moci vyrobené po konzumaci chrestu.

Predchozí studie vysvetlují, kdo dokáze a nedokáze rozpoznat výrazný sírný zápach chrestové stávy.

Výzkumníci si nejprve nebyli jistí, proc nekterí lidé nejsou ovlivneni vuní. Predpokládají hypotézu, ze nekterí jednotlivci nemusí mít vuni vune vune nebo vuni produkovat, nebo ze neprítomnost vune muze zpusobit urcitou ztrátu smyslového pachu - známého jako "anosmie chrestu".

Látka, která se produkuje a vylucuje mocí metabolizací rostlin, se nazývá metabolity spargle. Ta je tvorena methanthiolem a S-methylthioestery.

Predpokládá se, ze kazdý, kdo jedí chrest, produkuje tuto moc, která je napadána chresty. Vedci tvrdí, ze tyto metabolity vytvárejí "spíse neklidný buket".

Lidé, kterí nemohou cítit chripkové metabolity ve vlastní moci, také nejsou schopni detekovat v moci jedinci, kterí jsou známými výrobci metabolitu chrestu. To naznacuje, ze anosmie muze být nejpravdepodobnejsí vysvetlení.

Ve snaze zjistit, zda existují genetické faktory, které se podílejí na schopnosti bud vune nebo vune chripky metabolites, tým výzkumníku ze Spojených státu a Evropy provedl novou studii a publikoval výsledky v vánocní vydání BMJ.

Souvislost mezi genetickou variací, anosmie chrestu zkoumána

Vedené Sarah Markt a Lorelei Mucci - na Harvardu T.H. Chan School of Public Health, MA - výzkumný tým provedl analýzu 6 909 muzu a zen evropsko-amerického puvodu, kterí se podíleli na dvou dlouhodobých výzkumných studiích: Studie zdravotní sestry a následná studie zdravotnických odborníku.

Úcastníci byli vyzváni, aby odpovedeli na výzvu: "Po konzumaci chrestu si vsimnete silného charakteristického zápachu v moci."

Lidé, kterí reagovali s výrazem "Strongly agree", byli kategorizováni jako schopní cítit chrest a ti, kterí odpovedeli "Mírne souhlasím", "Mírne souhlasím", "Mírne nesouhlasím", "Mírne nesouhlasím" a "Silne nesouhlasím" anosmia.

Vedci pak zkoumali souvislost mezi genetickou variací a znakem anosmie chrestu ve více nez 9 milionech genetických variant.

Markt, Mucci a kolegové identifikovali stovky variant v sekvenci DNA - napríc nekolika geny, které se úcastní smyslu - které jsou silne spojené se schopností detekovat metabolity spargle.

Zkoumání odhalilo 871 odchylek v DNA sekvenci zvláste spojenou s anosmickou chrestovou chutí. Tyto variace, známé jako polymorfizmy s jedním nukleotidem (SNP), byly lokalizovány na chromozomu 1 - chromozomální oblasti, která obsahuje více genu spojených se smyslem pachu.

Autori studie zduraznují, ze objev techto SNP poskytuje vedcum budoucí výzkumné cesty, které mohou odhalit genetickou strukturu a funkci celkového smyslového vnímání. "Budoucí replikacní studie jsou nezbytné pred zvázením cílených terapií, které pomohou anosmickým lidem zjistit, co chybí," poznamenávají.

Více zen nez muzu narozilo na metabolity chrestu

Z výsledku vyplývá, ze 40 procent úcastníku silne souhlasilo s tím, ze po jídle chrestu cítili ve své moci zretelný zápach, zatímco 60 procent nemohlo a bylo proto oznaceno jako "anosmický chrest".

Vyssí podíl zen (62 procent) nez muzi (58 procent) uvedlo, ze nemohou vune vune cítit. Vedci mají tento výsledek pochybnosti, nebot se domnívají, ze zeny jsou presneji a dusledneji identifikovány pachy.

Tým navrhuje, ze tento neocekávaný výsledek muze být zpusoben nekolika málo skromnými zenami, kterí nechteli pripustit, ze mohou cítit zápach, nebo ze kvuli zenské pozici behem mocení mohou mít mensí pravdepodobnost, ze si vsimnou neobvyklé vune.

"Nejdulezitejsí otázky týkající se tohoto tématu jsou predevsím: proc taková delikátní pochoutka jako chrest zpusobí takový zhoubný zápach a jaké selektivní tlaky vedou k genetickým zmenám, které vedou k anosmii chrestu?"

Lorelei Mucci

Navzdory nepríjemnému zápachu, vedci vyzývají lidi, aby pokracovali ve slavnostním ostrém chrestu ve svátecní sezone kvuli mozným zdravotním prínosum rostlinného puvodu a vytváreli provokativní diskusi se svými blízkými o "spinavém a nepríjemném zápachu v moci . "

Poznamenávají, ze chrest poskytuje bohatý zdroj zeleza, vlákniny, zinku, folátu a vitamínu A, E a C a ze spotreba muze snízit riziko vzniku rakoviny, kognitivních poruch a kardiovaskulárních onemocnení.

Harvard T.H. Výzkumní pracovníci spolecnosti Chan pozadují, aby studie "zvazovaly vyuzití techto identifikovaných polymorfismu s jedním nukleotidem, aby lépe porozumely tomu, jak by mohl zivot chrestu chránit lidi pred rozvojem chronických onemocnení".

Tým uzavírá poradenství, aby slouzil i listum chrestu, aby "chránil játra pred toxickými urázkami, abyste si mohli vychutnávat svá prázdninová noci a potenciálne zmírnit tuto kocovinu dalsí den."

Informace o mozných zdravotních prínosech pri konzumaci chrestu.

Mohla by narcolepsová droga pomoci bojovat proti závislosti na jídle?

Mohla by narcolepsová droga pomoci bojovat proti závislosti na jídle?

Lék na predpis, pouzívaný k lécbe narkolepsie a jiných poruch spánku, má potenciál pomoci lidem, jejichz obezita je pohánena závislostí na potrave. To je záver nové studie publikované v casopise Personality and Individual Differences. Výzkumníci naznacují, ze lék uzívaný k lécbe narkolepsie muze také pomoci pri resení obezity zpusobené závislostí na potrave.

(Health)

Mimo telo zkusenosti: Neurovedy nebo paranormální?

Mimo telo zkusenosti: Neurovedy nebo paranormální?

Kdyz lezíte ve spánku, vase duchové telo se zachycuje volne a poskakuje nahoru, zatímco vase fyzická skorápka zustane osamelá na posteli pod ním, spojená pouze krehkou, stríbritou snurou. Otocte se a pozorujte, jak spíte klidne. Muze to být dukaz duse? Muze to být dukaz zivota po smrti? Co mohou zkusenosti mimo telo naucit o sobe?

(Health)