cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Patnáct mozných prícin bolesti bricha

Obsah

 1. Co je bolest bricha?
 2. Bezné príciny a príznaky
 3. Méne casté príciny
 4. Kdy videt lékare
Bolest bricha znamená nepohodlí v prostoru mezi hrudníkem a pánví. Vetsina prípadu bolesti bricha je mírná a má radu bezných prícin, jako je porucha trávení nebo svalová napetí.

Symptomy se casto rychle vyresí samostatne nebo se základním osetrením. Bolest bricha, zejména se závaznými nebo chronickými príznaky, muze být také známkou závaznejsích základních zdravotních stavu, vcetne rakoviny nebo selhání orgánu.

Náhlá a tezká nebo dlouhodobá bolest bricha muze vyzadovat okamzitou lékarskou péci.

Rychlá fakta o bolest bricha:
 • Trávicí problémy jsou povazovány za nejcastejsí prícinu bolesti bricha.
 • Vetsina prípadu rozhoduje bez pomoci lékare.
 • Náhlá nebo silná bolest vyzaduje okamzitou lékarskou pomoc.
 • Léky bez lékarského predpisu mohou zmírnit príznaky mírné bolesti bricha.

Co je bolest bricha?


Nevolnost, zvracení a uvolnená stolice mohou doprovázet bolest bricha, pokud je prícinou gastroenteritida.

Trávicí problémy jsou povazovány za nejcastejsí prícinu bolesti bricha. Nepohodlí nebo nesrovnalosti v jakémkoli orgánu nebo cásti bricha mohou zpusobit bolest, která vyzaruje po celé plose.

Mnoho lidí se odkazuje na bolesti bricha proste jako bolest zaludku. Bricho vsak obsahuje mnoho vitálních orgánu, svalu, cév a pojivových tkání, které zahrnují:

 • zaludek
 • ledviny
 • játra
 • malé a velké tlusté strevo
 • slepé strevo
 • slinivka brisní
 • zlucník
 • slezina

Hlavní tepna srdce (aorta) a jiná srdecní zíla (dolní vena cava) prochází brichem. Bricho je také doma k jádru svalu, ctyri skupiny brisních svalu, které dávají stabilitu kmene a udrzují orgány na míste a chráneny.

Protoze existuje mnoho oblastí, které mohou být postizeny, bolesti bricha mohou mít mnoho prícin.

Bezné príciny a príznaky

Bolesti bricha jsou castou stízností a mohou být zpusobeny nebo komplikovány ruznými faktory.

Mezi bezné príciny patrí:

1. Gastroenteritida (zaludecní chripka)


Bolest bricha muze být zpusobena zácpou, která vyvíjí tlak na tlusté strevo.

V tomto prípade bolest bricha je casto doprovázena nevolností, zvracením a uvolnenými tekutinami plnými stolicí, které se vyskytují mnohem dríve a casteji nez obvykle po jídle.

Bakterie nebo viry zpusobují vetsinu prípadu a príznaky obvykle vyresí behem nekolika dnu. Symptomy, které trvají déle nez 2 dny, mohou být príznakem váznejsích zdravotních problému, jako jsou infekce nebo zánetlivé stavy, jako je zánetlivé onemocnení strev.

Mezi bezné príznaky patrí:

 • nevolnost
 • zvracení
 • horecka
 • brisní krece
 • nadýmání
 • plyn

2. Plyn

Plyn dochází, kdyz bakterie v tenkém streve rozbíjí potraviny, které telo zjistí netolerantní. Zvýsený tlak plynu ve streve muze zpusobit ostrou bolest. Plyn muze také zpusobit napnutí nebo omezení v brise a nadýmání nebo pálení.

3. Syndrom drázdivého streva (IBS)

Z neznámých duvodu jsou lidé s IBS méne schopni trávit urcité potraviny nebo druhy potravin.

Bolest bricha je primárním príznakem pro mnoho lidí s IBS a casto se uvolnuje po pohybu strev. Mezi dalsí casté príznaky patrí plyn, nevolnost, krece a nadýmání.

4. Kyselinový reflux

Obcas zaludecní kyseliny cestují dozadu a pohybují se nahoru do hrdla. Tento reflux témer vzdy zpusobuje pocit pálení a doprovodnou bolest. Kyselý reflux také zpusobuje abdominální príznaky, jako je nadýmání nebo krece.

5. Zvracení

Zvracení casto zpusobuje bolesti bricha, protoze zaludecní kyseliny cestují dozadu trávicím traktem a drázdí tkáne po ceste. Fyzický zvracení také muze zpusobit bolesti bricha.

6. Gastritida

Kdyz se zaludecní podsívka zapálí nebo otekne, muze dojít k bolesti. Nevolnost, zvracení, plyn a nadýmání jsou dalsí casté príznaky gastritidy.

7. Potravinová intolerance

Kdyz telo není schopno trávit potraviny, jsou rozlozeny strevními a zaludecními bakteriemi, které uvolnují plyn v procesu. Kdyz jsou prítomny velké mnozství nestrávených materiálu, vytvárí se spousta plynu, coz zpusobuje tlak a bolest.

Nevolnost, zvracení, nadýmání, prujem a bolesti bricha jsou dalsí príznaky.

8. Zácpa

Kdyz se streva podepírá s odpadem, zvysuje se tlak v tlustém streve, coz muze zpusobit bolest.

9. Gastroezofageální refluxní nemoc (GERD)

GERD muze zpusobit bolest bricha, stejne jako pálení záhy a nevolnost.

10. Zaludecní nebo peptické vredy

Vredy nebo rány, které nebudou lécit, mají tendenci zpusobovat tezkou a trvalou bolest bricha.

Nejcastejsími prícinami zaludecních a peptických vredu jsou bakterie H. pylori a naduzívání nebo dalsímu uzívání nesteroidních protizánetlivých léku (NSAIDS).

11. Crohnova choroba

Crohn zpusobuje zánet trávícího traktu, který vede k bolesti, plynu, prujem, nevolnosti, zvracení a nadýmání. Vzhledem k jeho chronické povaze muze tento stav vést k podvýzive, coz zpusobuje úbytek hmotnosti a vycerpání.

12. Celiakie

Alergie na glutén, protein nacházející se v mnoha zrnkách, jako je psenice a jecmen, zpusobuje zánet v tenkém streve, coz vede k bolesti.

Prujem a nadýmání jsou také casté príznaky. Po case muze dojít k podvýzive, coz vede ke ztráte hmotnosti a vycerpání.

13. Zatazené nebo napjaté svaly

Protoze mnoho denních aktivit vyzaduje pouzití brisních svalu, je casté zranení nebo namáhání. Mnoho lidí se také intenzivne zameruje na cvicení v brise, coz zvysuje riziko poskození.

14. Menstruacní krece nebo endometrióza

Menstruace muze zpusobit zánet a bolest v brise. Nadvádení, plyn, krece a zácpa mohou také nastat behem menstruace, coz zpusobuje brisní nepohodlí.

U zen s endometriózou se muze objevit závaznejsí nebo chronický zánet a bolest.

15. Infekce mocových cest a mocového mechýre

Infekce mocových cest jsou nejcasteji zpusobeny bakteriemi E-coli druhy, které kolonizují mocovou trubici a mocový mechýr, coz zpusobuje infekci mocového mechýre nebo cystitidu.

Príznaky zahrnují bolest, tlak a nadýmání v dolní cásti bricha. Vetsina infekcí také zpusobuje bolestivé mocení a zakalený, silne vonící moc.

Méne casté príciny

V nekterých prípadech je bolest bricha známkou onemocnení, které muze být smrtelné bez okamzité lékarské péce.

Méne casté príciny bolesti bricha zahrnují:

 • apendicitida (prasklý príkrov) nebo jakýkoli jiný prasklý abdominální orgán
 • infekce ledvin, nemoci nebo kameny
 • hepatitida (zánet jater)
 • zlucníkové kameny (tvrdé usazeniny v zlucníku)
 • otrava jídlem
 • parazitické infekce
 • infekce abdominálních orgánu nebo infarkt (kdyz orgán zemre kvuli nedostatku krve)
 • srdecních stavu, jako je atypická angina nebo mestnavé srdecní selhání
 • rakoviny orgánu, zejména zaludku, pankreatu nebo rakoviny strev
 • hiatální kýla
 • cysty, které se staly invazními nebo ohrozují orgánový prostor nebo funkci

Kdy videt lékare

Vetsina prípadu bolesti bricha není závazná a príznaky se vyresí se základní pécí domu, jako je odpocinek a hydratace, behem nekolika hodin az dnu.

Mnoho léku, které jsou k dispozici na volantu nebo on-line, jako jsou antacidy a léky na lécbu plynu, také pomáhají snizovat a rídit príznaky.


Over-the-counter antacid muze pomoci pri zvládání príznaku bolesti bricha.

Akutní (náhlá a závazná) nebo chronická (dlouhodobá) bolest bricha jsou vsak castými známkami stavu, které vyzadují lékarskou péci a lécbu.

Príznaky, které vyzadují lékarskou péci, zahrnují:

 • nevysvetlitelná ztráta hmotnosti
 • nevysvetlitelné vycerpání
 • zmeny nebo poruchy v pohybech strev, jako je chronická zácpa nebo prujem, které nevyresí behem nekolika hodin nebo dnu
 • mírné rektální (anální) krvácení nebo krev v stolici
 • neobvyklý vaginální výtok
 • chronická bolest, která pokracuje po prevzetí lécivého prípravku nebo po návratu predepsaných léku
 • známky infekce mocových cest

Príznaky, které vyzadují nouzovou péci, zahrnují:

 • náhlá, silná bolest, zvláste pokud je doprovázena horeckou nad 102 ° F
 • silná bolest, která je velmi koncentrovaná
 • krvavou nebo cernou stolici, která muze být lepkavá
 • nekontrolovatelné zvracení, zvláste pokud zvracení zahrnuje krev
 • bricho je extrémne bolestivé a citlivé na dotek
 • není schopen mocit
 • mdloba nebo ztráta vedomí
 • bolest, která se rychle zhorsuje
 • bolest v hrudi, zejména kolem zeber, která se rozprostírá do bricha
 • tezká bolest bricha, která se zlepsuje, kdyz lezí velmi klidne

I kdyz jsou vzácné, je dulezité, aby lidé, kterí tyto príznaky projevili, pozádali o naléhavou lékarskou pomoc.

Vybrali jsme propojené polozky zalozené na kvalite produktu a seznamte klady a zápory kazdého z nich, abychom vám pomohli urcit, který z nich bude nejlépe pro vás. Partnerujeme s nekterými spolecnostmi, které tyto produkty prodávají, coz znamená, ze spolecnost Healthline UK a nasi partneri obdrzí cást výnosu, pokud uskutecníte nákup pomocí výse uvedeného odkazu.

Kontaktní alergie mohou pomoci imunitnímu systému chránit pred rakovinou

Kontaktní alergie mohou pomoci imunitnímu systému chránit pred rakovinou

Kontaktní alergie, to jsou kozní vyrázky a podrázdení, které nekterí lidé dostávají, kdyz pricházejí do kontaktu s urcitými kovy, jako je nikl, nebo chemikálie nebo jiné látky, jako je barvivo na vlasy a latexová pryz, mohou spustit imunitní systém k obrane proti nekterým druhum rakoviny, podle nového výzkumu z Dánska, který byl tento týden zverejnen online v BMJ Open.

(Health)

Imunitní bunky v mozku mohou zpusobit zvýsení hmotnosti

Imunitní bunky v mozku mohou zpusobit zvýsení hmotnosti

Nový výzkum naznacuje, ze mikroglie, které jsou imunitní bunky rezidentní v mozku, muze nabídnout nový cíl pro lécbu obezity. U mysí vedci zjistili, ze diety bohaté na tuky zpusobují mikrogliu, aby zpusobily prejídání a zvýsení hmotnosti. Výsledky nové studie naznacují, ze imunitní bunky v mozku, nazvané mikroglie, se mohou stát terapeutickými cíli pro obezitu.

(Health)