cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Brisní tuk muze zpusobit diabetes 2. typu, srdecní onemocnení

Výzkumníci zjistili, ze abdominální tuk muze bud zpusobit nebo se vztahovat k prícine diabetu 2. typu a koronárního srdecního onemocnení. Lidé, u nichz je geneticky vyssí riziko vyssího pomeru pas-k-bede upraveného podle indexu telesné hmotnosti, pravdepodobne budou mít zvýsené riziko vzniku techto stavu.
Ztráta tuku kolem bricha muze být zodpovedná za vývoj diabetu typu 2 a koronárního srdecního onemocnení.

Nový výzkum podrobne popsaný v techto zjisteních byl zverejnen v roce 2006 JAMA.

Index telesné hmotnosti (BMI) se pouzívá k merení telesného tuku na základe výsky a hmotnosti a je bezným zpusobem, jak zjistit, zda je clovek nadváhou nebo obezitou. Obezita je hlavním rizikovým faktorem jak pro diabetes 2. typu, tak i pro koronární onemocnení srdce.

Bez ohledu na BMI se distribuce telesného tuku muze lisit od jedné osoby k druhé. Nekterí lidé nesou více tuku kolem svých vnitrních orgánu, tzv. Brisní adiposity (tuku), zatímco jiní nesou tuk na stehnech a boky.

Predchozí pozorovací studie ukázaly, ze abdominální tuk je spojen s diabetem typu 2 a koronárním onemocnením srdce. Nicméne zustává nejasné, zda tyto asociace predstavují kauzální vztah.

Dr. Sekar Kathiresan z Massachusettsské vseobecné nemocnice v Bostonu a kolegové provedli studii, aby zjistili, zda je geneticky naklonený rust pomeru pasu na bederní kloub (WHR) upravený pro BMI (míra brisního tuku) byl spojen s kardiometabolickým (jako jsou lipidy, glukóza, inzulin a systolický krevní tlak) a diabetes typu 2 a koronární choroby srdecní.

Tým shromázdil údaje ze ctyr studií o asociaci v celém genomu uskutecnených v letech 2007 az 2015, které zahrnovaly az 322 154 úcastníku a údaje o prumeru na bílé jednotce na bázi UK Biobank, které byly shromázdeny v letech 2007 az 2011 a které obsahovaly údaje z dalsích 111 986 lidé. Odhady kardiometabolických vlastností byly zalozeny na tomto kombinovaném datovém souboru.

Distribuce telesného tuku muze vysvetlit zmeny kardiometabolického rizika

Analýza ukázala, ze genetická náchylnost k vyssímu WHR upravenému o BMI souvisí se zvýsenou úrovní kvantitativních rizikových faktoru vcetne lipidu, glukózy, inzulínu a systolického krevního tlaku a vyssí riziko vzniku diabetu 2. typu a koronárního srdecního onemocnení.

Kathiresan a spoluautori tvrdí, ze výsledky dovolují nekolik záveru. Za prvé, zjistení souhlasí s predchozími studiemi, které spojují brisní tuk s kardiometabolickým onemocnením.

Za druhé, zjistení naznacují, ze distribuce telesného tuku mimo merení BMI muze cástecne vysvetlit rozdíly v riziku diabetu 2. typu a koronárního srdecního onemocnení, které se vyskytují jak u jedincu, tak u subpopulací.

"Napríklad zvýsená adipozita bricha v daném BMI byla navrzena jako vysvetlení nadmerného rizika koronárního srdecního onemocnení pozorovaného u jizních Asií", vysvetlují autori. "Stejne tak bylo navrzeno, aby vetsí brisní tuková tkán v daném BMI podléhala nadmernému riziku koronárního srdecního onemocnení u daného BMI u muzu ve srovnání se zenami," dodávají.

Konecne WHR upravená pro BMI muze vést k novým terapeutickým strategiím pro snízení abdominálního tuku a ke snízení rizika diabetu 2. typu a koronárního srdecního onemocnení.

"Prestoze se podstatné zamerení vývoje léku týká terapeutik, které snizuje celkovou adipositu, bylo vyvinuto jen málo úsilí smerem k vývoji terapií, které upravují distribuci telesného tuku, aby se snízila adipozita bricha," ríkají autori. Kathiresan a tým uzavrou:

"Tyto výsledky poskytují dukazy podporující prícinnou souvislost mezi abdominální adipositou a vývojem diabetu 2. typu a koronárním srdecním onemocnením."

Omezení studie zahrnují skutecnost, ze existuje malá sance, ze nálezy ze studie predstavují "spolecný genetický základ" mezi WHR upraveným pro BMI a koronární srdecní chorobou místo kauzálního vztahu.

Zjistete, jak muze obezita vést k infarktu a mrtvici.

Bardoxolon methyl pomáhá pacientum s diabetem s onemocnením ledvin

Bardoxolon methyl pomáhá pacientum s diabetem s onemocnením ledvin

Minulý mesíc vydal New England Journal of Medicine údaje z studie fáze 2 vedené vedoucími výzkumu Bruce Spinowitzem, predsedy oddelení lékarského oddelení a vedoucího oddelení Nefrologie v New Yorku Hospital Queens, které hodnotí úcinek léku na ledviny nemoci a diabetu.

(Health)

IQ muze vzrust a klesnout v dospívání

IQ muze vzrust a klesnout v dospívání

Inteligence, merená inteligencním kvocientem (IQ), muze behem nasich dospívajících výrazne stoupat nebo klesat a tyto zmeny jsou doprovázeny zmenami v strukture mozku, podle nového výzkumu publikovaného v casopise Nature, který naznacuje, ze zjistení mohou mít dusledky pro deti jsou testovány a vysílány ve skole.

(Health)