cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zjistil se genetický abnormální aortikismus aorty

Ve studii, která byla dnes zverejnena v Americký zurnál lidské genetiky, mezinárodní tým lékaru poprvé objevil gen zodpovedný za fatální brisní stav, který postihuje desítky tisíc lidí po celém svete.
Aneuryzma brisní aorty (AAA) je otok brisní aorty více nez 1,5 násobkem jeho obvyklé velikosti, obvykle predstavující základní slabinu v aortové stene v tomto míste. Nejvetsí obavou je riziko prasknutí, coz zpusobuje silnou bolest a masivní vnitrní krvácení. Bez okamzité lécby formou chirurgického zákroku dochází k rychlé smrti. Chirurgie se provádí, kdyz AAA roste nad urcitou velikost, protoze existuje minimální riziko, ze AAA praskne, kdyz je malá. Neexistuje zádná lécba, která by zabránila rustu malých pacientu s AAA a presto, ze byly schopny detekovat AAA pomocí screeningu a chirurgie; Nekolik tisíc lidí kazdorocne umírá z výbuchu AAA.
Matt Bown, cévní chirurg z University of Leicester, který vedl mezinárodní tým, objevil jediný gen, který je spojen s vývojem abdominálních aortálních aneurzmatu (AAA). Tým také zjistil, ze gen LRP1 nebyl spojen s dalsími kardiovaskulárními chorobami, a proto naznacuje, ze je specifický pro AAA.
Studie, financovaná spolecností Wellcome Trust, vedla univerzita v Leicesteru a spolupracovala s institucemi z Austrálie, Nového Zélandu, Svédska, Dánska, Islandu, Nizozemska, USA a Velké Británie.
Pan Bown, prednásející v chirurgii na katedre kardiovaskulárních ved na univerzite, vysvetlil:

"Studie se týkala více nez 2 000 lidí z Leicestershire a mnoho dalsích z celého sveta. Protoze AAA casto probíhají v rodinách, výzkumný tým porovnal geny lidí s AAA s temi bez a zjistil, ze jeden gen, LRP1, byla spojena s AAA.
Aneuryzma brisní aorty je dulezitou chorobou, nebot obvykle postihuje starsí populaci a muze být lécena pouze chirurgicky. Prostrednictvím tohoto výzkumu jsme identifikovali gen, který je spojen s AAA a dalsí vysetrování funkce tohoto genu ve vztahu k AAA nám muze pomoci pochopit víc o nemoci a jak je lécit bez toho, abychom se uchýlili k operacím.
Jedná se o obrovsky vzrusující objev, který vyvrcholí více nez deset let výzkumné práce v sesti zemích a je dokladem excelence výzkumu zúcastnených osob. Rád bych také podekoval dobrovolníkum, kterí se za posledních 10 let podíleli na tomto výzkumném projektu - bez nich by tato práce nebyla mozná. "

Napsal Petra Rattue

Arytmie: príciny, príznaky, typy a lécba

Arytmie: príciny, príznaky, typy a lécba

Obsah Co je to arytmie? Príciny príznaku Lécba Typy arytmie vs. dysrytmie Diagnóza Arytmie popisuje nepravidelný srdecní tep - srdce muze bít prílis rychle, prílis pomalu, prílis brzy nebo nepravidelne. Arytmie se vyskytuje, kdyz elektrické signály do srdce, které koordinují srdecní tep, nefungují správne.

(Health)

Regorafenib má dobre v metastatické kolorektální studii

Regorafenib má dobre v metastatické kolorektální studii

Nejnovejsí výsledky studie Bayer HealthCare zkousené slouceniny regorafenib (BAY 73-4506) z mezinárodní, multicentrické, randomizované, dvojite zaslepené, placebem kontrolované studie fáze III CORRECT (kolorektální karcinom lécené regorafenibem nebo místo po selhání standardní terapie) oznámila spolecnost Bayer HealthCare.

(Health)