cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Dieta bohatá na rajcata muze snízit riziko rakoviny prsu, uvádí studie

Jiz dávno bylo známo, ze postmenopauzální zeny jsou vystaveny vyssímu riziku vzniku rakoviny prsu. Nyní vsak nový výzkum naznacuje, ze prijetí stravy bohaté na rajcata muze snízit toto riziko. To je podle studie publikované v Journal of Clinical Endocrinology a Metabolismus.

Podle Národního onkologického institutu mají zeny v USA 12,4% riziko vzniku rakoviny prsu v urcitém okamziku svého zivota. Toto riziko se s vekem zvysuje, zeny s vekem nad 50 let mají sanci na rozvoj této nemoci 1: 42.

Podle studijních vedcu, vedených Adana Llanosovou z Rutgers University, postmenopauzální zeny zvysují riziko rakoviny prsu dále, kdyz stoupá jejich index telesné hmotnosti (BMI). Ale tato nejnovejsí studie naznacuje, ze toto riziko muze být snízeno jednoduse prijetím jiné stravy.

Aby dospeli k záveru, vysetrovatelé analyzovali 70 postmenopauzálních zen po dobu 20 týdnu.

Behem prvních 10 týdnu byly zeny povinny dodrzovat dietu bohatou na rajcata. Toto zahrnovalo kazdodenní uzívání minimálne 25 mg lykopenu. Lykopen je antioxidant nalezený u rajcat a jiných druhu ovoce a zeleniny.

Behem zbývajících 10 týdnu sledovaly zeny sójovou stravu. To si vyzádalo, aby kazdý den konzumovaly nejméne 40 g sójového proteinu.

Vsechny zeny byly pozádány, aby se 2 týdny pred kazdou stravou zdrzely konzumace produktu ze sóji nebo rajcat.

Dieta bohatá na rajcata zvysuje hladinu adiponektinu


Postmenopauzální zeny vykazovaly 9% zvýsení hladin adiponektinu - tuku a hormonu regulujícího cukr v krvi - poté, co po jídle bohaté na rajcata po dobu 10 týdnu snízily riziko rakoviny prsu.

Výsledky studie ukázaly, ze kdyz zeny sledovaly stravu bohatou na rajcata, vykazovaly 9% zvýsení jejich hladiny adiponektinu. Jedná se o hormon, který hraje roli v regulaci hladiny tuku a krevního cukru.

Výzkumníci poznamenávají, ze tento úcinek byl pro zeny, kterí meli nizsí BMI, výraznejsí.

Nicméne, kdyz zeny sledovaly dietu bohatou na sóju, to vedlo ke snízení hladiny adiponektinu. Nízká hladina adiponektinu je spojena se zvýseným rizikem obezity a rezistence na inzulín.

Llanos ríká, ze výhody konzumace vysokého mnozství rajcat a produktu z rajcat jsou zretelne patrné ve svých zjisteních, a to i v prípade, ze spotreba je pouze krátká.

Dodává:

"Jíst ovoce a zeleninu, které jsou bohaté na základní ziviny, vitamíny, minerály a fytochemikálie, jako je lykopen, prinásí významné výhody.

Na základe techto údaju se domníváme, ze pravidelná konzumace alespon denních doporucených porcí ovoce a zeleniny by podporila prevenci rakoviny prsu u rizikové populace. "

Llanos poukazuje na to, ze jejich zjistení také zduraznují význam prevence obezity, nebot stravování bohaté na rajcata melo vetsí vliv na hladinu adiponektinu u zen, které si udrzely zdravou telesnou hmotnost.

Rajcata jsou také spojena s dalsími prínosy pro zdraví. Minulý rok, Zdravotní novinky dnes hlásil studii, která naznacuje, ze konzumace mnoha rajcat muze snízit riziko mozkové mrtvice, zatímco jiný výzkum naznacuje, ze konzumace kombinace sójových a rajcatových potravin muze pomoci zabránit rakovine prostaty.

Mohla by vás Facebook zlákat?

Mohla by vás Facebook zlákat?

Pro mnohé z nás se kontrola nasí aktivity na Facebooku stala kazdodenní rutinou. Více nez 133 milionu lidí ve Spojených státech odhaduje, ze se prihlásí na stránky sociálních médií. A prestoze se stala velkou cástí naseho zivota, vedci zjistili, ze nás to skutecne zláká. Studie, publikovaná v casopise PLOS ONE, analyzovala 82 mladých uzivatelu Facebooku, kterí stránky casto pouzívali - 53 zen a 29 muzu.

(Health)

Co je treba vedet o peptických vredech?

Co je treba vedet o peptických vredech?

Obsahy Príznaky Lécba Dieta zpusobuje diagnózu Výhled Peptický vred je bolest, která se tvorí, kdyz trávicí stáva opotrebovává výstelku trávicího systému. V zaludku, dvanáctníku nebo spodní cásti jícnu se muze vyskytnout peptický vred. Symptomy mohou zahrnovat bolest jako nevolnost, nevolnost a ztrátu hmotnosti.

(Health)