cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Tretina pacientu s astmatem je spatne diagnostikována, zjistuje studie

Astma postihuje stovky milionu lidí po celém svete a desítky milionu lidí ve Spojených státech. Nový kanadský výzkum vsak naznacuje, ze významný pocet prípadu astmatu muze být falesne diagnostikován.
Nová studie zjistila, ze témer tretina pacientu puvodne diagnostikovaných astmatem nemá.

Astma je chronické onemocnení postihující pruduskové trubice, které normálne dovolují príchod a vystupování plic.

Celosvetová situace postihuje priblizne 300 milionu lidí. V USA se odhaduje, ze 1 z 12 lidí, nebo asi 25 milionu jedincu, zije s tímto onemocnením.

Nicméne, nová studie, publikoval v JAMA, naznacuje, ze tento stav muze být nadmerne diagnostikován.

Vedci - vedeni Dr. Shawnem Aaronem, respirologistou v nemocnici v Ottawe a profesorem na univerzite v kanadské Ottawe, zkoumali 613 pacientu vybraných náhodne z 10 kanadských mest v období od ledna 2012 do února 2016.

Vedci rekrutovali dospelé, kterí hlásili, ze byli diagnostikováni astmatem behem peti let vedoucích do studie.

Aaron a tým prehodnotili úcastníky, aby zjistili, zda mohou potvrdit soucasný astma. Pro sledování príznaku pouzili domácí spickový prutokomer, spirometrii a sériové provokacní testy bronchu.

Více nez 33 procent pacientu s astmatem nemelo

Studie zjistila, ze velké mnozství úcastníku by mohlo nejprve dostat falesnou diagnózu. Navíc drtivá vetsina tech, jejichz astma nebyla potvrzena novou studií, prestala uzívat své léky a byla schopna bezpecne zít bez nej po celý rok.

Výzkumníci vyloucili astma u 203 z 613 pacientu, coz predstavuje 33,1 procent celého vzorku.

Z toho 12 úcastníku studie melo jiné závazné kardiorespiracní onemocnení, které by mohly být nesprávne diagnostikovány jako astma.

Navíc 80% nesprávne diagnostikovaných pacientu uzívalo lécbu astmatu a 35% z nich denne uzívalo.

Pacienti, kterí byli povazováni za pacienty bez astmatu, nevykazovali zádné známky akutního zhorsení príznaku astmatu a zádné dukazy o reverzibilní obstrukci proudení vzduchu nebo bronchiální hyperreaktivite, i kdyz prestaly uzívat léky. Úcastníci byli vysetreni studijním pulmonologem.

Z úcastníku, jejichz astma nebyla potvrzena, bylo 28 procent bez dýchacích potízí, zatímco vetsina mela méne závazné problémy, jako jsou alergie nebo pálení záhy.

Aaron a tým sledovali 203 pacientu po dobu 12 mesícu. Behem této doby postupne snizovaly léky pacientu, kterí uzívali denne více nez ctyri studijní návstevy.

Více nez 90 procent nesprávne diagnostikovaných pacientu bylo schopno bezpecne prestat uzívat léky po dobu jednoho roku.

"Je nemozné ríci, kolik z techto pacientu bylo puvodne spatne diagnostikováno astmatem a kolik má astma, která uz není aktivní. To, co víme, je, ze vsichni byli schopni prestat uzívat léky, které nepotrebovali - léky, které je nákladná a muze mít vedlejsí úcinky. "

Dr. Shawn Aaron

Autori uznávají dve mozné príciny neschopnosti potvrdit diagnózu astmatu u více nez 33 procent úcastníku. Jednou z mozných prícin je skutecnost, ze astma se spontánne vylucuje - coz autori naznacují, ze by mohlo nastat v 11,8% prípadu - zatímco druhý duvod by mohl být proste pocátecní nesprávnou diagnózou.

Studie rovnez ukázala, ze pri první diagnóze nebylo více nez 49 procent pacientu podrobeno objektivním testovacím postupum, jako je sériové vysetrení vrcholového prutoku, testování bronchiálního záchvatu nebo spirometrie.

"Lékari by nemeli diagnostikovat cukrovku, aniz by kontrolovali hladinu cukru v krvi nebo zlomeninu kostí, aniz by si objednali rentgen," ríká Dr. Aaron. "Ale z nejakého duvodu mnoho lékaru nerídí spirometrické testy, které mohou urcite diagnostikovat astma."

Dr. Aaron dále zduraznuje potrebu vzdelání ve verejném zdraví, jak správne diagnostikovat astma.

"Pacienti, kterí mají potíze s dýcháním, by meli pozádat svého lékare, aby narídil dýchací test - spirometrii -, aby zjistil, zda muze trpet astmatem nebo dokonce chronickým obstrukcním plicním onemocnením. "

"Podobne," dodává, "pokud se pacienti domnívají, ze mohou být spatne diagnostikováni astmatem nebo ze jiz nemají astma, meli by pozádat svého lékare o spirometrický test. Astma muze být smrtící, takze pacienti by nikdy nemeli léky nejdrív mluvit s lékarem. "

Zjistete, jak vylécené maso muze zhorsit príznaky astmatu.

Burnout na JIP by mohlo být snízeno více zenských zdravotních sester

Burnout na JIP by mohlo být snízeno více zenských zdravotních sester

Riziko profesionálního vyhorení jednotlivcu muze být snízeno o vyssí pomer zenských sester mezi týmy intenzivní péce, podle svýcarských vysetrovatelu, kterí zkoumali faktory spojené s vyhorením pri vysokém namáhání jednotce intenzivní péce (ICU). Studie byla zverejnena online v cláncích v americkém casopise Journal of Respiratory and Critical Care Medicine American Thoracic Society.

(Health)

Pamet závisí na soucasne dostupných casových pásmech

Pamet závisí na soucasne dostupných casových pásmech

Pamet závisí na ruzných casových pásmech, které musí být vsechny k dispozici okamzite, aby byly uzitecné, tvrdí nový výzkum. Jak krátká, tak dlouhodobá pamet je stejne dulezitá pro zpusob fungování nasich mozku. Klícovým faktorem pri vytvárení krátkodobé a dlouhodobé pameti je cas, uvádí se výzkum.

(Health)