cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Studie o rodicovství stejného pohlaví

Recenze a studie zverejnené v roce 2006 Výzkum sociálních ved uvádí, ze deti vychované rodici stejného pohlaví pravdepodobne mají nizsí úroven príjmu, chudsí dusevní a fyzické zdraví a vyssí míru kourení a kriminality. Tato zjistení vyvolala polemiku na obou stranách debaty o stejném pohlaví a manzelství.
Po prezkoumání studií zverejnených v letech 1980 az 2005, citovaných v oficiální zpráve o rodicovství stejného pohlaví v roce 2005 provedené Americkou psychologickou asociací (APA), Dr. Loren Marks z Louisianské státní univerzity ríká, ze mnoho dukazu, které tvorí základ strucného nepodléhá kontrole.
Marks vysvetluje: "Zádná studie nezjistila, ze deti lesbicek nebo homosexuálních rodicu jsou znevýhodneny ve významném ohledu vuci detem heterosexuálních rodicu, jelikoz je porazena rodici stejného pohlaví, kterí znevýhodnují deti, dostupné údaje, o kterých dospívá APA k záverum vycházejícím predevsím z malých vzoru, nejsou dostatecné k tomu, aby podporovaly silnou generalizovanou zádost. "
Podle spolecnosti Marks bylo více nez 75% 59 studií uvedených v dokumentu APA zalozeno na malých, nereprezentativních, nehodlách vzorcích, které nezahrnovaly zádné mensiny ani rodiny. Navíc témer 50% nezahrnuje heterosexuální srovnávací skupinu a jen nekolik málo analyzovaných výsledku, které prekracují detství, jako jsou príjmy a dosazené vzdelání.

Známky uzavírají: "Nedostatek vysoce kvalitních dat ponechává nejdulezitejsí otázky nereagované a nezodpovezené."
Studie, kterou provedla profesorka Mark Regnerusová, sociologka na Texaské univerzite, zjistila rozdíly v sociálním a emocionálním blahu mladých dospelých, které vzbuzují zeny, které mají zkusenost s lesbickými vztahy a ty, které jsou vychovávány v heterosexuální rodine.
Aby se zjistilo, jak deti vychovávané v osmi ruzných rodinných strukturách vedly k 40 emocionálním, sociálním a vztahovým výsledkum, profesor Regnerus zkoumal údaje z nové studie rodinných struktur (NFSS). NFSS je velký národní reprezentativní vzorek necelých 3 000 Americanu ve veku 18 az 39 let.
Ve srovnání s mladými dospelými, kterí strávili celé své detství s obema manzelskými, biologickými rodici, Regnerus zjistil, ze deti matek, které mely vztahy stejného pohlaví, se v 25 z 40 (63%) výsledných opatrení znacne lisily jako mladí dospelí.

Podle Regneurs tito mladí dospelí hlásili:

  • vyssí úrovne kourení a kriminality
  • vetsí príjem verejného blahobytu
  • nizsí úrovne zamestnanosti
  • výrazne nizsí úrovne príjmu
  • chudsí kvalita vztahu se stávajícím partnerem
  • chudsí dusevní a fyzické zdraví
Regnerus uvedl: "Tato studie, zalozená na vzácném vzorku s velkou pravdepodobností, odhaluje mnohem vetsí rozmanitost v zkusenostech lesbického materství (a v mensí míre homosexuální otcovství), nez bylo dríve uznáno nebo chápáno. je pravdepodobné, ze deti vypadají nejvhodnejsí, aby uspely stejne jako dospelí, kdyz tráví celé své detství s jejich zenatou matkou a otcem, a to zejména tehdy, kdyz se rodice ozenili se soucasností. "
Ve stejném císle Výzkum sociálních ved, tri vedci sdílejí své názory na obe studie.
David Eggebeen, docent humanistického rozvoje a sociologie na Pennsylvánské státní univerzite, rekl:

"Doktorka Marksová, která jasne osvetluje nedostatky predchozí práce, vyzývá výzkumníky, aby vyvinuli lepsí data a provádeli druhy analýz, které umoznují vetsí duveru ve zobecnení. Dokument Regnerus zavádí soubor dat zalozený na národní pravdepodobnostní ukázce ze analýza v dokumentu Regnerus je provokativní, ale zjevne neslucitelná.Tyto velmi predbezné nálezy by nemely zhorsovat skutecnou dulezitost tohoto clánku, popis nového souboru dat, který nabízí významné výhody . "

Profesorka Cynthia Osborneová z Texaské univerzity v Austinu vysvetlila:
"Zda materská rodicovství stejného pohlaví zpusobuje, ze zjistené rozdíly nelze urcit z deskriptivní analýzy spolecnosti Regnerus. Deti lesbických matek by mohly zít v mnoha ruzných rodinných strukturách a není mozné izolovat úcinky zivota s lesbickou matkou pred rozvodem, , nebo zijící s jediným rodicem, nebo je zcela mozné, ze tento efekt pochází výhradne z stigmatu spojeného s temito vztahy as právními zákazy, které brání tomu, aby páry stejného pohlaví vstoupily a udrzovaly "normální vztahy".

Pennsylvania State University, sociolog a profesor Paul Amato rekl:
"Kdyby dospívání s homosexuálními a lesbickými rodici bylo katastrofální pro deti, dokonce by studie zalozená na malých ukázkách pohodlí ukázala, ze to [...] Pokud existují rozdíly mezi detmi s homosexuálními / lesbickými a heterosexuálními rodici, pravdepodobne budou malé nebo mírné velikosti - snad srovnatelné s výsledky uvedenými ve výzkumné literature o detech a rozvodu. "

Napsal Grace Rattue

Alzheimerova choroba: resveratrol se zameruje na urcité proteinkové interakce

Alzheimerova choroba: resveratrol se zameruje na urcité proteinkové interakce

Nový výzkum od Institutu Buck v Kalifornii nabízí náhled na nové lécby zamerené na interakci mezi proteiny ApoE4 a SirT1, které se priblizují k rozvoji preventivní lécby Alzheimerovy choroby mezi lidmi geneticky predisponovanými k nemoci. Vedci zjistili, ze bílkovina nesoucí cholesterol, nazývaná ApoE4, je hlavním genetickým rizikovým faktorem Alzheimerovy choroby.

(Health)

Zdravotní sestra dává pacientovi vlastní ledvinu

Zdravotní sestra dává pacientovi vlastní ledvinu

Sestra Allison Batson darovala vlastní ledvinu 23letému pacientovi Clay Taberovi; nekoho, co sotva znal, poté, co pracoval na oddelení transplantace Emory University Hospital jiz více nez dva roky. Allison nebyla ani Clayovou primární zdravotní sestrou, ale ríká, ze se s ním cítila okamzite. Taber, z Columbusu, Ga.

(Health)