cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby."Krok blíz k genové terapii hemofilie

Vedci z detské nemocnice ve Philadelphii, PA, identifikovali mutantní lidský protein, který projevil príslib pro lécbu krvácivosti hemofilie.
Priblizne 20 000 lidí v USA zije s hemofilií a kazdorocne se s tímto onemocnením rodí asi 400 detí.

Publikováno v casopise Krev, studie odhaluje, jak protein s názvem FIX-Padova úspesne ulehcoval príznaky hemofilie u trí psu s tezkými formami onemocnení.

Odhaduje se, ze priblizne 20 000 lidí v USA zije s hemofilií a kazdorocne se s touto chorobou narodí priblizne 400 detí. Porucha postihuje predevsím muze.

Hemofilie je primárne dedicný stav zpusobený mutací genu odpovedného za produkci bílkovin v krvi potrebných pro normální srázení krve nazývaných faktory srázlivosti. Výsledkem je, ze osoby s hemofilií jsou náchylné k vnitrnímu krvácení - zejména v kloubech - a prodlouzeným krvácením po poranení.

Dva hlavní typy hemofilie jsou A a B. Hemofilie A je situace, kdy clovek chybí nebo má nízké hladiny faktoru srázlivosti VIII, zatímco hemofilie B je, kde chybí jednotlivec nebo má nízké hladiny faktoru IX srázení. Cím nizsí jsou úrovne urcitého faktoru srázení, tím závaznejsí je porucha.

Hledání nové lécby hemofilie

Nejbeznejsí formou lécby hemofilie je substitucní lécba, kdy pacient podstupuje intravenózní infuzi faktoru srázení, aby pomohl nahradit ty, které jsou nízké nebo chybející.

Tato lécba vsak vykazuje významné poklesy; pacienti s tezsí hemofilií mohou potrebovat casté lécení, coz je drahé a casove nárocné. Navíc nekterí pacienti mohou vyvinout protilátky, které napadají a znicí srázecí faktory dríve, nez budou mít moznost pracovat.

Vedci jiz radu let zkoumají pouzití genové terapie jako alternativní lécbu u pacientu s hemofilií. Jedna strategie genové terapie, která prokázala jistý slib, spocívá v injekcním podání pacientu s vektory - nesoucími virusy, nesoucí sekvence DNA, které obsahují genetický kód, který umoznuje produkci faktoru srázení.

Vcasné pokusy s touto technikou vsak vyvolaly obavy. Zdá se, ze vektory vyvolávají silnou imunitní odpoved a cím vyssí je vektorová dávka, tím silnejsí je imunitní odpoved.

Výzkumníci této nejnovejsí studie, vedené Dr. Valdem R. Arrudou, hematologickým výzkumníkem v Detské nemocnici ve Philadelphii (CHOP), se rozhodli najít techniku, která poskytuje nizsí vektorové dávky pro snízení imunitní odpovedi, zatímco úcinne produkující koagulacní faktory.

FIX-Padua zmírnuje symptomy hemofilie bez aktivace imunitní odpovedi

V roce 2009 se Dr. Arruda a jeho kolegové setkali s italským muzem s trombózou - stavem charakterizovaným nadmerným srázením v cévách. Vedci zjistili, ze tento stav cloveka byl vyvolán mutací genu faktoru IX (FIX).

Rychlá fakta o hemofilii
  • Prumerný vek diagnózy hemofilie v USA je 36 mesícu u mírných forem, 8 mesícu u stredne tezkých forem a 1 mesíce u závazných forem
  • Hemofilie A je priblizne ctyrikrát castejsí nez hemofilie B
  • Lidé s hemofilií, kterí dostávají péci ve specializovaných lécebnách, mají o 40% nizsí riziko hospitalizace a úmrtnosti nez pacienti, kterí tuto péci nedostávají.

Dalsí informace o hemofilii

Vedci vysvetlují, ze vsechny dríve identifikované mutace FIXu zpusobily hemofilii, ale ten, který pojmenovali FIX-Padova po domovském meste italského muze, byl opak. Jeho schopnost srázení krve je 8-12krát silnejsí nez normální FIX geny, coz z ní ciní potenciální kandidát na genovou terapii u pacientu s hemofilií.

Tým se rozhodl zjistit, zda by zvýsená schopnost srázení krve prípravkem FIX-Padova umoznila dodávání nizsích vektorových dávek, coz by umoznilo úcinnou lécbu bez vyvolání silné imunitní odpovedi.

Prípravek FIX-Padua byl podán injekcí trem psum, u nichz byly zjisteny závazné formy hemofilie B podobné tem, které se vyskytovaly u lidí. Jeden pes jiz mel pred zahájením lécby inhibicní protilátky, kterí byli predtím vystaveni faktorem srázlivosti, zatímco dva psi nebyli nikdy vystaveni faktorem srázení a nemeli zádnou inhibicní protilátku.

Dva psi, kterí nemeli zádné predcházející inhibicní protilátky, vykazovali behem 1 týdne významné zlepsení jejich hemofilie a ulehcili se od tezkých po mírné. Krome toho psi nemeli zádné krvácivé epizody po dobu az 2 let. Nemeli zádnou imunitní odpoved na FIX-Padua a nebyly zaznamenány zádné známky trombózy.

Tretí pes, který mel jiz existující inhibicní protilátky, také vykazoval významné zlepsení po lécbe FIX-Padou. Hemofilie zvírete také zmírnila od tezkých az po mírné, a to trvalo az 3 roky. Navíc inhibicní protilátky, které pes jiz posedl, byly injekcí vymazány - neco, co rekli vedci, nebylo nikdy videt na zvírecím modelu dríve.

Tým také testoval FIX-Padua na mysích modelech hemofilie a zjistil, ze má podobné výsledky.

Dr. Arruda, komentující jejich výsledky, ríká:

"Nase nálezy mohou poskytnout nový prístup k genové terapii pro hemofilii a mozná i jiné genetické nemoci, které mají podobné komplikace z inhibice protilátek."

Pro FIX-Padua jiz probíhá klinická studie. Výzkumní pracovníci Univerzity Severní Karolíny v Chapel Hill testují bezpecnost a úcinnost genové terapie u dospelých pacientu s hemofilií B.

Pouze 1 hodina cvicení kompenzuje zdravotní rizika prodlouzeného sedení

Pouze 1 hodina cvicení kompenzuje zdravotní rizika prodlouzeného sedení

Typický den pro mnoho lidí zahrnuje nejméne osm hodin sedí - jízdy do práce, posezení v kancelári, jízdy domu a sledování televize. Mezinárodní studie s více nez 1 miliónem lidí ukazuje, ze 1 hodina mírné fyzické aktivity muze eliminovat zdravotní rizika související se sedavým chováním.

(Health)

Cokoláda muze snízit riziko mrtvice

Cokoláda muze snízit riziko mrtvice

Pridáním k rostoucím dukazum, ze konzumace mírného mnozství chocoloátu muze mít prospech ze srdce, prichází nová studie svédských muzu, která naznacuje, ze muze také snízit riziko mrtvice. První autorka Susanna C. Larssonová z Karolinska institutu ve Stockholmu uvedla: "Zatímco jiné studie zkoumaly, jak muze cokoláda pomoci kardiovaskulárnímu zdraví, je to první studie tohoto druhu, která zjistila, ze cokoláda muze být prínosem pro snízení mrtvici u muzu.

(Health)