cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Dotyk partnera zmírnuje bolest, studie ukazuje

Milovníci srdce a dýchací vzorce mají tendenci synchronizovat, kdyz jsou partneri jednoduse v prítomnosti druhé. Co ovsem hraje roli dotyku v této synchronizaci a co se stane, kdyz nekdo z partneru zazívá bolest?
Dotek naseho romantického partnera pomáhá zmírnit bolest, navrhuje výsledky nové studie.

Uz jste si nekdy vsimli, ze kdyz chodíte s partnerem, vase kroky mají tendenci synchronizovat? Nebo kdyz mluvíte s blízkým prítelem, máte tendenci prijímat stejnou pozici jako oni?

Vedecký název pro toto je "behaviorální synchronizace" a odkazuje na lidskou schopnost synchronizovat se s ostatními lidmi kvuli zivotu ve spolecnosti.

Nekteré studie ukázaly, ze lidé nejenze dokází synchronizovat své chování, ale mohou také synchronizovat svou fyziologii.

"Interpersonální synchronizace" se muze projevit ruznými zpusoby. Kdyz napríklad lidé sledují stejný film, synchronizují svou mozkovou cinnost. Podobne, kdyz milovníci zírají do ocí druhého, jejich srdce doslova porazilo jako jedno.

Nový výzkum provedený vedci z University of Colorado (CU) Boulder zkoumá úlohu dotyku v rízení interpersonální synchronizace v kontextu bolesti.

Tým vedl Pavel Goldstein, výzkumník postdoktorální bolesti v laboratori kognitivních a afektivních neurologu u CU Boulder, a výsledky byly publikovány v casopise Vedecké zprávy.

Dr. Goldstein vysvetluje, co podnítilo jeho výzkum a rekl: "Moje zena byla v bolesti a jediné, co jsem si mohla myslet, byla:" Co mohu udelat, abych jí pomohl? " Dostal jsem se za její ruku a zdálo se, ze to pomáhá. Chtel jsem to vyzkouset v laboratori: muze clovek skutecne snízit bolesti s dotykem a pokud ano, jak? "

Studium bolesti a dotyku v párech

Dr. Goldstein a jeho kolegové shromázdili 22 heterosexuálních páru, kterí byli ve veku mezi 23 a 32 lety.

Vedci pozádali páry, aby se zúcastnili rady testu, které replikovaly zkusenost, ze jsou v porodnici.

Zenské úcastníci dostali roli "prijímace bolesti", zatímco muzi byli "pozorovateli bolesti".

Dr. Goldstein a tým zaznamenali míru dýchání úcastníku a srdecní tepny pomocí elektrokardiogramu pod bolestivými a bez bolestivých stavu, stejne jako pri dotykovém a bez dotyku.

Za stavu bez bolesti se páry bud posadili bez dotyku, sedeli spolu, drzeli se za ruce nebo byli v oddelených místnostech. Ve scénári bolesti se vsechny tri situace opakovaly, ale zena byla vystavena "mírné tepelné bolest" po dobu 2 minut.

Dotek obnovuje synchronicitu, snizuje bolest

Studie potvrdila predchozí zjistení a ukázala, ze páry se fyziologicky synchronizují práve tím, ze jsou ve spolecnosti druhé spolecnosti.

Kdyz byla zena vystavena bolesti a její partner se jí nedotkl, tato fyziologická vazba byla výrazne snízena. Nicméne, kdyz muzský partner drzel její ruku, srdecní frekvence a míry dýchání se opet synchronizovaly a bolest zeny se snízila. Navíc drzení rukou zvýsilo empatii muzského partnera.

Zdá se, ze dotyk hraje klícovou roli pri interpersonální synchronizaci, protoze zvysuje fyziologickou vazbu bez ohledu na to, zda zena byla v bolesti nebo ne.

To potvrzuje predchozí výzkum Dr. Goldsteina, ve kterém ukázal, ze cím víc empatického cloveka je vuci zene, tím méne bolesti má zena pocit.

Zdá se, ze cím více jsme fysiologicky synchronizovaní, tím více se nase bolesti potlacují. Vedci vsak nevedí, zda bolesti s nizsí intenzitou zvysují interpersonální synchronicitu nebo zda je to naopak.

"Mohlo by se jednat o to, ze dotyk je nástroj pro komunikaci empatie, coz má za následek analgetický efekt nebo zabíjení bolesti," ríká Dr. Goldstein. Interpersonální vazba muze také zlepsit analgetické úcinky dotyku pomocí autonomního nervového systému, tvrdí autori.

Dr. Goldstein také predpokládá, ze interpersonální synchronizace muze ovlivnit oblast mozku, nazývanou prední cingulární kura, která je spojena s rozhodováním, sociálními interakcemi, vnímáním bolesti v sobe i v jiných a empatii.

Je vsak zapotrebí více výzkumu, jak uznává, pro pochopení presného mechanismu, pomocí nehoz partneruv dotek pomáhá zmírnit bolest.

Omezení studie zahrnují skutecnost, ze neprezkoumala páry stejného pohlaví nebo vliv dotyku na muze, kterí zazívají bolesti.

Zjistete, jak mozkové skeny dokází rozlisit dva typy empatie.

Více knírek nez zen v lékarském vedení

Více knírek nez zen v lékarském vedení

Podle studie zverejnené ve Vánocním vydání BMJ se v nejvyssích amerických zdravotnických skolách nachází významne více muzu s kníry nez zeny v akademických vedoucích pozicích lékaru. Muzi s kníry prevysují pocet zen v americkém lékarském vedení. Zatímco medicína byla historicky ovládána muzi, v posledních desetiletích se zastoupení zen dramaticky zvýsilo.

(Health)

Americané dostali prílis mnoho prázdných kalorií z cukrovarnických nápoju

Americané dostali prílis mnoho prázdných kalorií z cukrovarnických nápoju

American Heart Association doporucuje, aby lidé konzumovali více nez 36 uncí nebo asi 450 kalorií ze sladkých nápoju týdne, ale nová studie, která se zabývá dopadem príjmu cukru pocházejícího z pravidelných sodíku, energetických nápoju, sportovních nápoju, oslabených balených vodách, uvádí, ze lidé ve veku od 20 do 39 let, kterí pijí sladké nápoje, konzumují denne 336 kalorií.

(Health)