cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová iniciativa zlepsuje kontrolu astmatu u mladistvých

To, co je povazováno za první iniciativu zamerenou na zlepsení kvality zamerenou výhradne na astmatické teenagery - vedené výzkumnými pracovníky v Cincinnati Children's Hospital Medical Center v Ohiu - zaznamenalo významné zlepsení výsledku astmatu.

Astma je nejcastejsí chronická nemoc v detství, která postihuje 9% vsech detí (priblizne 7 milionu detí celkem) v USA. Statistika naznacuje, ze kazdorocne z duvodu astmatu uniká 10,5 milionu skolních dnu.

Neexistuje lék na astma a tezké astmatické záchvaty mohou být fatální, takze je dulezité, aby lidé s astmatem hráli aktivní roli pri rízení svého stavu.

Samospráva zahrnuje vyloucení vseho, co spoustí astmatu, aniz by to narusilo schopnost pacienta zustat fyzicky aktivní. Lidé s astmatem také potrebují spolupracovat se svým lékarem, aby nasli léky, které pro ne pracují, a lécit jakékoliv dalsí podmínky, které by mohly zhorsit jejich astma.

V roce 2013, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii publikované v Annals of alergie, astma a imunologie coz dokazuje pet oblastí kvality zivota, které deti a mládez potrebují diskutovat s rodici a poskytovateli zdravotní péce, aby úspesne zvládli astma. Jedná se o to, zda jejich astma zastavuje jejich fyzickou aktivitu nebo chodí do skoly, nebo zda je jejich astma horsí doma i venku.

Dr. Maria Britto, hlavní autorka nové studie a reditelka Centra pro inovaci v oblasti péce o chronickou nemoc v Cincinnati Children's, ríká: "Zlepsení astmatu je pro dospívající obzvláste obtízné, jejichz dodrzování lécby je casto spatné a výsledky horsí nez výsledky mladsím pacientum. "

Jak nová iniciativa zlepsila výsledky astmatu u dospívajících?

V letech 2007 az 2011 dr. Britto a její kolegové zkoumali novou iniciativu na zlepsení kvality u 322 dospívajících pacientu s primární pécí, z nichz pouze 10% melo dobre rízenou astma.

Pacienti úcastnící se pokusu dostali dukazní "pecující balícek nástroju" pro kontrolu astmatu. Tento balícek zahrnoval léky na kontrolu a plán stanovení cílu a ucení, jak prekonat bariéry.

Témer vsichni pacienti dostali také nástroje pro vlastní rízení, které zahrnovaly sebehodnocení a personalizované akcní plány.

Od srpna 2009 se procento pacientu úcastnících se iniciativy, jejíz astma byla dobre kontrolovaná, zvýsila a zustala na úrovni 30%.

Studie - publikovaná v casopise Pediatrie - také zjistil, ze procento pacientu, kterí se cítili sebevedome schopno zvládnout, se zvýsilo ze 70% na 85%.

"Byli jsme schopni dosáhnout trvalého zlepsování u pacientu, jejichz chronická astma není dobre rízena zavedením balícku intervencí pro chronickou péci," ríká Dr. Britto.

"Jednalo se o standardizovanou péci zalozenou na dukazech, podporu samosprávy, jako je samo-monitorování pomocí deníku a casopisu, koordinace péce a aktivní kontakt mezi poskytovateli zdravotní péce, propojení techto dospívajících s komunitními zdroji a sledování pacientu, chronický astma není dobre kontrolovaná. "

Nejsou to jen zmeskané skolní dny, které jsou problémem pro astmatické mládez. V USA se kazdý rok objevuje 640 000 nouzových návstev a 157 000 hospitalizací v dusledku detského astmatu.

Vedci se domnívají, ze jejich studie je významná pri ukázání, ze podporované self-management programy jsou úspesné v prevenci takových hospitalizací, ackoli Dr. Britto uznává, ze pacienti s chronicky spatnou kontrolu astmatu stále jeste pravdepodobne potrebují dalsí zásahy.

Pred tím, nez Dr. Britto a její tým zalozili tuto iniciativu, dospelí ve studii nemeli zádnou zkusenost s formálne podporovaným samosprávným rízením a pouze 38% predtím bylo vydáno akcní plány.

Zlaté nanocástice mohou zlepsit radiacní lécbu rakoviny

Zlaté nanocástice mohou zlepsit radiacní lécbu rakoviny

Nový výzkum zalozený na laboratorních testech ukazuje, jestli muzete behem lécby zárení dodat nanocástice zlata az do rakovinných bunek, více bunek zemre. Studie ukazuje, ze nanocástice zlata mohou v zásade zintenzivnit schopnost zabíjet zárení na rakovinné bunky. Psaní ve sborníku Národní akademie ved, tým z Brown University v Providence a University of Rhode Island v Kingstonu v RI ríká, ze jejich studie o dukazu koncepce by mohla vést ke zlepsení lécby rakoviny.

(Health)

Gen od rakoviny pankreatu identifikován

Gen od rakoviny pankreatu identifikován

Podle údaju zverejnených v casopise Cancer Discovery, nejnovejsí casopis Americké asociace pro výzkum rakoviny, muze být riziko vzniku dedicnosti rakoviny pankreatu zvýseno mutací v genu ATM. Méne nez 5% diagnostikovaných obetí rakoviny pankreatu prezívá po peti letech, címz je rakovina pankreatu jedním z nejnebezpecnejsích rakovin a priblizne 10% obetí rakoviny pankreatu pochází z rodin s vícecetnými prípady této rakoviny.

(Health)