cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová iniciativa zlepsuje kontrolu astmatu u mladistvých

To, co je povazováno za první iniciativu zamerenou na zlepsení kvality zamerenou výhradne na astmatické teenagery - vedené výzkumnými pracovníky v Cincinnati Children's Hospital Medical Center v Ohiu - zaznamenalo významné zlepsení výsledku astmatu.

Astma je nejcastejsí chronická nemoc v detství, která postihuje 9% vsech detí (priblizne 7 milionu detí celkem) v USA. Statistika naznacuje, ze kazdorocne z duvodu astmatu uniká 10,5 milionu skolních dnu.

Neexistuje lék na astma a tezké astmatické záchvaty mohou být fatální, takze je dulezité, aby lidé s astmatem hráli aktivní roli pri rízení svého stavu.

Samospráva zahrnuje vyloucení vseho, co spoustí astmatu, aniz by to narusilo schopnost pacienta zustat fyzicky aktivní. Lidé s astmatem také potrebují spolupracovat se svým lékarem, aby nasli léky, které pro ne pracují, a lécit jakékoliv dalsí podmínky, které by mohly zhorsit jejich astma.

V roce 2013, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii publikované v Annals of alergie, astma a imunologie coz dokazuje pet oblastí kvality zivota, které deti a mládez potrebují diskutovat s rodici a poskytovateli zdravotní péce, aby úspesne zvládli astma. Jedná se o to, zda jejich astma zastavuje jejich fyzickou aktivitu nebo chodí do skoly, nebo zda je jejich astma horsí doma i venku.

Dr. Maria Britto, hlavní autorka nové studie a reditelka Centra pro inovaci v oblasti péce o chronickou nemoc v Cincinnati Children's, ríká: "Zlepsení astmatu je pro dospívající obzvláste obtízné, jejichz dodrzování lécby je casto spatné a výsledky horsí nez výsledky mladsím pacientum. "

Jak nová iniciativa zlepsila výsledky astmatu u dospívajících?

V letech 2007 az 2011 dr. Britto a její kolegové zkoumali novou iniciativu na zlepsení kvality u 322 dospívajících pacientu s primární pécí, z nichz pouze 10% melo dobre rízenou astma.

Pacienti úcastnící se pokusu dostali dukazní "pecující balícek nástroju" pro kontrolu astmatu. Tento balícek zahrnoval léky na kontrolu a plán stanovení cílu a ucení, jak prekonat bariéry.

Témer vsichni pacienti dostali také nástroje pro vlastní rízení, které zahrnovaly sebehodnocení a personalizované akcní plány.

Od srpna 2009 se procento pacientu úcastnících se iniciativy, jejíz astma byla dobre kontrolovaná, zvýsila a zustala na úrovni 30%.

Studie - publikovaná v casopise Pediatrie - také zjistil, ze procento pacientu, kterí se cítili sebevedome schopno zvládnout, se zvýsilo ze 70% na 85%.

"Byli jsme schopni dosáhnout trvalého zlepsování u pacientu, jejichz chronická astma není dobre rízena zavedením balícku intervencí pro chronickou péci," ríká Dr. Britto.

"Jednalo se o standardizovanou péci zalozenou na dukazech, podporu samosprávy, jako je samo-monitorování pomocí deníku a casopisu, koordinace péce a aktivní kontakt mezi poskytovateli zdravotní péce, propojení techto dospívajících s komunitními zdroji a sledování pacientu, chronický astma není dobre kontrolovaná. "

Nejsou to jen zmeskané skolní dny, které jsou problémem pro astmatické mládez. V USA se kazdý rok objevuje 640 000 nouzových návstev a 157 000 hospitalizací v dusledku detského astmatu.

Vedci se domnívají, ze jejich studie je významná pri ukázání, ze podporované self-management programy jsou úspesné v prevenci takových hospitalizací, ackoli Dr. Britto uznává, ze pacienti s chronicky spatnou kontrolu astmatu stále jeste pravdepodobne potrebují dalsí zásahy.

Pred tím, nez Dr. Britto a její tým zalozili tuto iniciativu, dospelí ve studii nemeli zádnou zkusenost s formálne podporovaným samosprávným rízením a pouze 38% predtím bylo vydáno akcní plány.

50 procent pacientu trpících Parkinsonovou chorobou a psychózou jsou léceni antipsychotickými prípravky

50 procent pacientu trpících Parkinsonovou chorobou a psychózou jsou léceni antipsychotickými prípravky

Podle zprávy v cerveném vydání Archivu neurologie, jednoho z casopisu JAMA / Archives, 50% pacientu trpících Parkinsonovou chorobou (PD) a psychózou je léceno antipsychotickými (AP) látkami. Tyto léky mohou zhorsit symptomy Parkinsonovy choroby. Navzdory varování, které bylo vydáno proti pouzívání techto léku FDA, jejich frekvence uzívání u pacientu s demencí a PD se nezmenila.

(Health)

Pankreatický krevní test na rakovinu: vedci objeví více potenciálních markeru

Pankreatický krevní test na rakovinu: vedci objeví více potenciálních markeru

Vyhlídka na jednoduchý krevní test na rakovinu pankreatu - onemocnení se spatným prezíváním, protoze je tezké ji odhalit v raných fázích - se priblízí, jelikoz jiný tým výzkumných pracovníku v oblasti rakoviny zjistí více potenciálních biomarkeru pro tuto nemoci. Výzkumníci zjistili, ze krev pacientu s karcinomem pankreatu obsahuje vysokou hladinu mikroRNA, coz je zjistení, které by vedlo k moznému krevnímu testování onemocnení.

(Health)