cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Malý alkohol v tehotenství ohrozuje budoucí generace

Dokonce i malá dávka alkoholu behem tehotenství muze zvýsit riziko alkoholismu v prístích trech generacích, podle studie publikované v Alkoholismus: Klinický a experimentální výzkum.
Pití behem tehotenství muze mít celozivotní dopad na potomstvo.

Predchozí studie ukázaly, ze uzívání alkoholu a související poruchy predstavují významnou hrozbu pro celosvetové zdraví. Vystavení mírnému mnozství alkoholu in utero nebo behem raného zivota zpusobuje, ze lidé v dospívání a dospelosti vystavují vyssímu riziku zneuzívání alkoholu.

Faktory ovlivnující návyky alkoholu dospívajícího jsou ruzné a slozité. Zahrnují touhu zapojit se do riskování a vzpurné chování, stejne jako prání zapusobit a udrzet popularitu mezi vrstevníky.

Expozice alkoholu muze zacít brzy, behem tehotenství, prostrednictvím kojení nebo pri úcasti na slavnostních prílezitostech. Jedna studie ukazuje, ze 39% detí ve veku 8-10 let v Pensylvánii opili nebo popíjeli alkohol.

Kontexty, ve kterých je konzumován alkohol, jsou spojeny s mnozstvím a mírou spotreby, coz ovlivnuje rozhodnutí podílet se na sklenici vína s vecerí nebo si doprát návstevu alkoholu.

Vedci zjistili významne vyssí míru poruchy uzívání alkoholu u dospívajících narozených matkám, které konzumovaly tri nebo více nápoju behem tehotenství ve srovnání s temi, jejichz matky nepijí.

Zdá se, ze zvýsená náchylnost k pití souvisí s expozicí parenterální alkoholu (PAE), která mení neurofyziologickou reakci na výskyt alkoholu.

Mezi 10-15% amerických zen se odhaduje, ze behem tehotenství pijí alkohol.

Pouze ctyri sklenice mohou ovlivnit potomky

Nicole Cameron, odborná asistentka psychologie na Binghamtonove univerzite v New Yorku a kolegové spolupracovali s Michaelem Nizhnikovem z Jizní Connecticut University, aby vysetrili úcinky konzumace alkoholu behem tehotenství na chování související s alkoholem v budoucích generacích.

Ke zkoumání tohoto úcinku dali tehotným krysám ekvivalent jedné sklenky vína kazdý den po dobu 4 po sobe jdoucích dnu, behem krysího ekvivalentu druhého trimestru u lidí.

Poté testovali mladé potomky obou pohlaví na spotrebu vody nebo alkoholu behem dvou následujících generací, aby zjistili, zda potkani, jejichz matky nebo babicky konzumovaly alkohol behem tehotenství, s vetsí pravdepodobností konzumovaly sami.

Aby bylo mozné vyhodnotit citlivost na alkohol, podívali se na reflexní mechanismus, resp. Na schopnost vrátit telo do výchozí polohy, v tomto prípade od lezení az po stojící.

Dospívající samci potkanu ??dostali vysokou dávku alkoholu, coz jim zpusobilo, ze na zádech nereagují a opíjejí. Tým meril, jak dlouho potkany vzaly zpet své smysly a vrátili se na ctyri tlapky.

Výsledky ukázaly, ze potkany, jejichz matky nebo babicky konzumovaly ekvivalent jedné sklenky vína ctyrikrát behem tehotenství, s vetsí pravdepodobností uprednostnovaly alkohol samotnou a jejich citlivost na alkohol byla zmenena ve srovnání s temi, kterí nebyli vystaveni.

To znamená, ze pokud matka pije behem tehotenství i malé mnozství, je vetsí sance, ze se její deti a vnoucata stanou alkoholikem.

Rekl Cameron Zdravotní novinky dnes:

"Alkohol je spinavá droga, která muze ovlivnit více systému. Vybrali jsme toto období expozice, protoze u potkanu ??se v té dobe uskutecnuje mnoho dulezitých vývoju, vcetne dopaminergních axonu od stredního mozku, které dosáhly kortikální desticky, a vývoje GABAergních neuronu v kortikální Protoze kura hraje hlavní roli pri zprostredkování úcinku vyvolaných etanolem, jsou tyto dve události zvláste dulezité pri studiu citlivosti a zneuzívání alkoholu. "

Dalsí studie vlivu expozice alkoholu behem tehotenství se soustredily na plody, které byly prímo vystaveny, nebo na celulární aktivitu po více generací, ale nevenovali pozornost chování souvisejícím s alkoholem v prubehu druhé nebo tretí generace.

Dalsím krokem bude identifikace toho, jak tento efekt prochází generace, kdyz se podíváme na úcinky alkoholu na genom a epigenom, coz jsou molekuly, které kontrolují genový preklad.

MNT nedávno oznámil, ze první nápoj, který clovek zazije, zpusobí neurologickou zmenu v mozku.

Kdyz jsme se zeptali Camerona, zda ocekává, ze se stejný úcinek bude projevovat silneji u nekoho, kdo byl vystaven behem tehotenství, odpovedela: "Ano, protoze mozek se rozvíjí, ocekávám, ze efekt bude pro plod v silnejsím stavu."

Pet nových genu, které ovlivnují riziko vzniku onemocnení koronární arterie (CAD) a zjistené srdecní záchvaty

Pet nových genu, které ovlivnují riziko vzniku onemocnení koronární arterie (CAD) a zjistené srdecní záchvaty

Podle setrení, které má být zverejneno v casopise PLoS Genetics s otevreným prístupem, uvádí mezinárodní skupina vysetrovatelu zjistení peti nových genu, které ovlivnují riziko vzniku onemocnení koronární arterie (CAD) a srdecních záchvatu. Setrení bylo financováno British Heart Foundation a Národním institutem pro výzkum ve zdravotnictví ve Velké Británii, s pridanými prostredky z NIH v U.

(Health)

Vyssí riziko MS u dospívajících, kterí delají práci

Vyssí riziko MS u dospívajících, kterí delají práci

Svédstí vedci objevili vazbu mezi práci na smeny a vyssím rizikem roztrousené sklerózy (MS). Výsledky jejich jedinecné studie lze precíst v Annals of Neurology, publikaci Wiley-Blackwell za Americkou neurologickou asociaci a detskou neurologickou spolecnost. Studie ukazuje, ze mladí lidé mladsí 20 let, kterí jsou zamestnáni v off-hour pracovních prílezitostech, by mohli být ohrozeni rozvojem MS kvuli poruchám jejich cirkadiánního rytmu a spánku.

(Health)