cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Velká podskupina lehkého az stredne tezkého astmatu je trvale neeosinofilní

Vysetrování ve spolecnosti American Thoracic Society Americký zurnál dýchací a kritické lékarské péce ze velké mnozství pacientu s mírným az stredne závazným astmatem trpí trvalým neeosinofilním onemocnením, které muze zustat nereagující na v soucasné dobe dostupné protizánetlivé lécbe.
995 osob s astmatem bylo zarazeno do 9 studií provádených v rámci NHLBI v oblasti astmatu klinické výzkumné síte. Pri prurezovém vysetrení výzkumníci zjistili, ze u 36% pacientu s astmatem, kterí nepouzívají inhalacní kortikosteroidy (ICS) a 17% astmatiku, kterí uzívají ICS, byla zjistena eozinofilie (?2% eozinofilie) sputa. Eosinofilie sputa byla nalezena u 15% pacientu, kterí nedosahovali správné kontroly astmatu, ve srovnání s 26% astmatiku, kterí dosáhli dobré kontroly astmatu.

  • 22% astmatiku, kterí neuzívali ICS, kterí meli opakovane indukované vzorky sputu, meli perzistentní eozinofilii
  • 47% melo trvalé neeosinofilní (pri kazdé prílezitosti nemela eozinofilii)
  • 31% úcastníku melo alespon jednu prílezitost eozinofilii (intermitentní eozinofilie)
U úcastníku s astmatem eozinofilie doslo ke 2 týdnech lécby s kombinací protizánetlivých léku, coz melo za následek znacné zlepsení obstrukce proudení vzduchu. Tato zlepsení vsak nebyla pozorována u úcastníku s trvalým neeosinofilním astmatem, ackoli u úcastníku s eozinofilií a neeosinofilním astmatem byly bronchodilatacní odpovedi na albuterol srovnatelné.
John Fahy, MD, profesor medicíny a reditel Kardiovaskulárního výzkumného ústavu / University of California, San Francisco Clinical Research Center, vysvetlil:
"Odhady prevalence neeosinofilního astmatu v predchozích studiích byly zalozeny na jediných vzorcích sputa. Zde se poprvé ukazuje, ze eosinofilie sputa trvale chybí u velkého procenta pacientu s mírným / stredne závazným astmatem, kdy se sputa opakovane analyzuje v prubehu casu. "

Podle týmu jsou pacienti s trvalým neeosinofilním astmatem, kterí odpovedeli spatne na intenzivní kombinovanou lécbu, jedinecný fenotyp onemocnení a nové lécby je treba vyvinout. Navíc výzkumníci zjistili, ze odpovedi na lécbu u pacientu s perzistentní eozinofilií a intermitentní eozinofilií byly podobné.
Napsal Grace Rattue

Jedna tretina obetí násilí na mladistvém míste mela více nez jedno zneuzívající

Jedna tretina obetí násilí na mladistvém míste mela více nez jedno zneuzívající

Více nez tretina mladých dospelých, kterí byli obetmi datování násilí jako mladiství, uvedli, ze mají dva nebo více zneuzívajících partneru. Nedávná studie, kterou provedla státní univerzita v Ohiu, zkoumala 271 vysokoskolských studentu a pozádala je, aby si pamatovali jakékoliv násilí vuci nim, vcetne psychologického, fyzického a sexuálního zneuzívání, které se stalo ve veku od 13 do 17 let.

(Health)

Pocet návstev ER kvuli vysokému krevnímu tlaku "na vzestupu"

Pocet návstev ER kvuli vysokému krevnímu tlaku "na vzestupu"

Nová studie zjistila, ze v letech 2006 az 2011 se pocet návstev v ambulancích v USA v dusledku vysokého krevního tlaku výrazne zvýsil, zejména u pacientu, kterí meli vysoký krevní tlak bez známé príciny. U pacientu s hypertenzí, u kterých nelze zjistit prícinu, se v letech 2006-2011 zvýsily návstevy v ambulancích o 25%.

(Health)