cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Hormon muze pomoci udrzet muze verní

Kdyz jsou muzi podáváni hormon oxytocin, pravdepodobneji zustávají daleko od atraktivních zen, neznají a zustávají verní monogamním vztahum, podle nové studie publikované v Journal of Neuroscience.
Hormon oxytocin, který se vyrábí v cásti mozku nazývaném hypotalamus, hraje roli pri vyvolávání porodu, pomáhá zenám osetrovat a pomáhá lidské schopnosti vytváret spolecenské vztahy. Podporuje také vazbu mezi matkami a detmi a vazbu mezi páry. Studie z roku 2011 prohlásila, ze oxytocin ciní lidi mnohem odváznejsí.
Drívejsí výzkum také ukázal, ze oxytocin hraje roli pri rozvoji duvery, ale odborníci dosud nezjistili, ze pomáhá udrzovat monogamní vztahy mezi lidmi.
Behem nové studie doktor René Hurlemann z univerzity v Bonnu a týmu zjistili, ze muzi, kterým byl podáván oxytocin, byli více ochotni drzet pryc od zen, které nevedeli, kdyz byli osloveni, i kdyz je nasli atraktivní . Na druhé strane jednotní muzi nebyli ovlivnováni hormonem.
Hurlemann vysvetlil:

"Drívejsí výzkum na zvíratech v prériích voles oznacuje oxytocin jako hlavní klíc k monogamní vernosti u zvírat. Zde poskytujeme první dukaz, ze oxytocin muze mít podobnou roli u lidí."

Pro jejich studii výzkumníci poskytli nosní sprej obsahující oxytocin zdravým, heterosexuálním muzum. O tri ctvrte hodiny pozdeji se muzi setkali s "pritazlivou" zenou predstavenou odborníky. Kdyz se zeny priblízily k muzum nebo dále, byli úcastníci dotazováni, zda je zena bud "ideální vzdálenost" nebo "trochu nepohodlná" blízkost.
"Vzhledem k tomu, ze je známo, ze oxytocin zvysuje duveru lidí, ocekávali jsme, ze muzi pod vlivem hormonu dovolí experimentující zene, aby prisla jeste blíz, ale nastal prímý opak," rekl Hurlemann.
Úcinok oxytocinu na úcastníky zustal neustálý, a to navzdory tomu, zda zena odvrátila od muzu nebo prímo kontaktovala oci. Výsledky zustaly stejné, kdyz se muzi pohybovali pryc nebo blíz zenskému subjektu. Vsichni muzi, at uz dostávali placebo nebo oxytocin, hlásili, ze zena je atraktivní. Proto hormon nezmenil pocity muze, jak vypadá.

V jiné cásti studie odborníci zjistili, ze oxytocin neovlivnuje prostor, který muzi mezi sebou a muzským subjektem prinesli výzkumníci.
Larry Young, PhD, který se nezúcastnil studie, ale je odborníkem na oxytocin na Emory University, uvedl:
"V monogamním prériovém volle víme, ze oxytocin hraje dulezitou roli pri tvorbe párové vazby. Tato studie naznacuje, ze obecná úloha oxytocinu pri podpore monogamního chování je zachována od hlodavcu po cloveka."

Napsal Christine Kearney

Divertikulitida - Rasové rozdíly a chirurgické výsledky

Divertikulitida - Rasové rozdíly a chirurgické výsledky

Studie v listopadovém vydání Archivu chirurgie, jeden z casopisu JAMA / Archives, ukazuje, ze mezi starsími pacienty, kterí dostali Medicare pro chirurgickou lécbu divertikulitidy, byli cerní jedinci spojeni se zvýseným rizikem nouzové / naléhavé chirurgie, vyssí celkové nemocnice poplatky, stejne jako vysoké riziko úmrtí v nemocnici.

(Health)

Kognitivní behaviorální terapie muze pomoci lécit pacienty s dentální fobií

Kognitivní behaviorální terapie muze pomoci lécit pacienty s dentální fobií

Podle studie zverejnené v posledním císle britského dentálního zurnálu (BDJ) by jediné zasedání kognitivní behaviorální terapie (CBT) mohlo pomáhat jednotlivcum trpícím tezkou dentální fobií prekonat jejich úzkost. Na základe pocátecní studie 60 stomatologických pacientu, kterí se opírali o intravenózní sedaci pred tím, nez by mohla být provedena jakákoli zubní lécba, výzkumníci setrení dospeli k záveru, ze prínosy CBT jsou tak významné, ze doporucují dentálním poskytovatelum, aby tento prístup nyní provádeli namísto ceká na dalsí vysetrování.

(Health)