cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vakcína se srdecním onemocnením se stává pravdepodobnejsím

Není zádným tajemstvím, ze srdecní onemocnení je stále USA vraha císlo 1, ale mnoho z nich si uvedomuje, ze cholesterol je velmi podporován zánetlivými bunkami imunitního systému pri pusobení nebezpecných arteriálních plaku, které mohou vyvolat infarkt. Ruzné studie poskytly dukaz, ze zánet hraje roli pri podpore tvorby plaku (ateroskleróza), která je zodpovedná za vetsinu infarktu a mrtvic. Dosud vsak vedci meli omezené znalosti o tom, které imunitní bunky hrají v tomto procesu hlavní roli.
Online vydání Journal of Clinical Investigation uvádí, ze výzkumníci výzkumu alergologie a imunologie La Jolla nyní zjistili, který specifický typ imunitních bunek, v tomto prípade T bunek CD4, se podílí na zánetlivém záchvatu na stene tepny a ze se tyto bunky CD4T chovají, jako by predtím videly antigenu, který zpusobuje útok.
Vedoucí výzkumný pracovník Klaus Ley, MD, uznávaný odborník v oblasti vaskulární imunologie, poznamenává:

"Vec, která me nejvíce vzbuzuje, je, ze tyto imunitní bunky mají" pamet "molekuly, kterou prinásejí bunky prezentující antigeny." Imunní pamet je základem úspesných vakcín, coz znamená, ze je koncepcne mozné uvazovat o vývoji vakcíny pro srdecní onemocnení. "

Podle vedomí doktora Leya je zahrnutým antigenem vlastne normální protein, který telo nesprávne rozpozná jako cizí materiál; imunitní systém tela zpusobuje zánet v tepnách. Vysvetluje: "V podstate ríkáme, ze se zdá, ze existuje silná autoimunitní slozka v onemocnení srdce. Mohli bychom proto zkoumat vytvorení" tolerogenní "vakcíny, jako jsou ty, které jsou nyní prozkoumány v diabetu, coz by mohlo vyvolat toleranci telo tohoto vlastního proteinu k zastavení zánetlivého záchvatu. "
Dr. Ley varuje, ze vytvorení vakcíny je slozitý proces, který muze trvat nekolik let. Nabízí vsak vzrusující potenciál. "Pokud by byla úspesná, tolerogenní vakcína mohla zastavit zánetlivou slozku srdecních onemocnení," rekl. "To by mohlo být pravdepodobne pouzito ve spojení se statiny (léky snizujícími hladinu cholesterolu), které jiz z celkového poctu lidí se srdecními chorobami vybraly znacné mnozství. Spolecne by mohly poskytnout pekný úder jeden nebo dva, který by mohl být dulezitý dalsí snízení srdecních chorob. "
Vysvetluje, ze bunky prezentující antigeny prebírají infekcní organismy, cizí materiály a v prípade autoimunitních onemocnení se samy proteiny, které se pak "rozsekávají na malé kousky nazývané epitopy", pred vystavením kusu na povrchu bunky. Pokracuje: "T-bunka prichází, a pokud má správné receptory, rozpozná epitopové kousky a vytvorí cytokiny (typ molekuly vojáku imunitního systému), které napadají materiál a zpusobí zánet."
Autoimunitní onemocnení zahrnují onemocnení, jako je roztrousená skleróza, diabetes typu 1 a revmatoidní artritida.
Pro jejich studium pouzívaly techniky zivých bunecných snímku k sledování imunitních bunek v normálních a aterosklerotických mysích aortách. Mysi s aterosklerózou vykazují velké mnozství antigenních T-bunek, kterí jiz zaznamenali urcité cásti epitopu z vlastních proteinu, které povazují za cizí materiál. Ley dodává: "T bunky mluví s antigeny prezentujícími bunkami a v reakci na ne vyvolávají cytokiny, které vyvolávají záchvat. To je to, co zpusobuje, ze zánet v stene cévy je pretrvávající." Zánetlivé bunky spojují lipidy a cholesterol, címz vytvárejí plaky ucpávající tepnu, coz vede k zablokování toku krve, které muze vést k infarktu.
Dr. Ley konstatuje: "Predtím nebylo známo, ze ve stene cévy existují antigenní T bunky. Tento experiment me nyní uverí, ze je mozné vytvorit vakcínu pro srdecní onemocnení."
Napsal Petra Rattue

Obezita "není vzdy spojena s metabolickými problémy"

Obezita "není vzdy spojena s metabolickými problémy"

V nové studii výzkumníci zjistili, ze nekterí obézní lidé nemají metabolické zmeny obvykle spojené s diabetem, srdecním onemocnením a mrtvicí. To naznacuje, ze nekterí obézní lidé mohou být ochráneni pred temito metabolickými abnormalitami pri nárustu hmotnosti. U obézních subjektu, jejichz metabolické profily byly jiz abnormální, byl prírustek hmotnosti spojen s výrazným zhorsením jejich metabolických profilu.

(Health)

Lék uzívaný k prevenci ohrozujícího zivota behem lécby nemusí být úcinný

Lék uzívaný k prevenci ohrozujícího zivota behem lécby nemusí být úcinný

Misoprostol (Cytotec) byl puvodne vyvinut pro lécbu zaludecních vredu. Nicméne, tato droga se stále více venuje zenám v pracovních podmínkách v zemích s nízkým a stredním príjmem, aby se zabránilo poporodnímu krvácení (PPH). Prestoze misoprostol je pro tento úcel zarazen do seznamu základních lécivých prípravku Svetové zdravotnické organizace, uvádí studie zverejnená ve vestníku Královské spolecnosti pro medicínu, ze neexistují dostatecné dukazy o úcinnosti léku.

(Health)