cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Sklenici vína denne mohou mít depresi pryc

Vsichni jsme slyseli, ze pití sklenky cerveného vína v moderování muze být dobré pro nase zdraví. Ale nyní výzkumníci zjistili, ze pití vína muze také snízit riziko deprese, podle studie publikované v casopise BMC Medicine.

Výzkumníci ze Spanelska analyzovali 2 683 muzu a 2 822 zen behem 7letého období od PREDIMED Trial - studie, která provádí výzkum v oblasti výzivy a kardiovaskulárního rizika.

Vsichni úcastníci byli ve veku mezi 55 a 80 lety, pricemz pri zahájení studie nebyly zaznamenány zádné stavy deprese ani problémy s alkoholem.

Bylo pozadováno, aby kazdorocne vyplnili overený dotazník o frekvenci potravin o 137 polozkách za úcelem posouzení jejich príjmu alkoholu a jejich dusevní zdraví a zivotní styl byly analyzovány po celou dobu studia.

Dva az sedm sklenic vína týdne "muze snízit depresi"

Závery studie ukázaly, ze ti, kterí pil stredne velké mnozství alkoholu (5 az 15 g denne), mají méne deprese.


Vedci tvrdí, ze pití 2 az 7 sklenic vína týdne muze snízit riziko deprese.

Dále se zjistilo, ze ti, kterí vypili prumerné mnozství vína týdenne (dva az sedm malých sklenic týdne), mají jeste nizsí riziko deprese.

Vedci tvrdí, ze tyto výsledky zustaly stejné, i kdyz se jedná o zivotní styl a sociální faktory, jako je rodinný stav, kourení a výziva.

Dalsí zjistení vsak naznacují, ze spotreba vína presahující sedm sklenic týdne muze zvýsit riziko deprese. Autori studie dodávají, ze vetsí spotreba alkoholu byla casteji pripisována muzi, pricemz 88% alkoholu denne uzívalo více nez 15 g alkoholu.

Predchozí výzkum z predbezného pokusu naznacil, ze nízké mnozství alkoholu by mohlo chránit pred srdecními chorobami a autori studie tvrdí, ze proces muze být spojen:

"Unipolární deprese a kardiovaskulární onemocnení pravdepodobne sdílejí nekteré bezné patofyziologické mechanismy.

Mírný príjem alkoholu, zejména alkohol z vína, byl opakovane hlásen jako neprímo spojený s výskytem kardiovaskulárních onemocnení. Nekteré zodpovedné mechanismy této inverzní asociace se pravdepodobne budou podílet také na snízení rizika deprese. "

Míra deprese muze být "podhodnocena" u tezkých pijáku

Ackoli autori studie uvádejí, ze existuje mnoho silných stránek pro tuto studii, vcetne velké velikosti vzorku, varují pred nekterými omezeními.

"Nejsme výhradne pouzíváme klinickou diagnózu deprese. Pravdepodobne dosahujeme vysoké specificnosti na úkor ztráty citlivosti," ríkají výzkumní pracovníci.

"Krome toho existuje moznost, ze vzorce konzumace alkoholu mohou být spojeny s rozhodnutím o hledání péce. Pokud by tezsí pijáci meli méne pravdepodobné, ze by vyhledávali lékarskou péci, mohlo by to mít za následek snízení podhodnocené deprese u tezkých pijáku."

Predchozí výzkum naznacil, ze spotreba vína muze podporit mnoho dalsích prínosu pro zdraví. Studie z University of Leicester v lonském roce zjistila, ze chemická látka v cerveném víne, nazývaná resveratol, by mohla pomoci predejít rakovine.

Dalsí výzkum na univerzite v Barcelone naznacuje, ze slouceniny nacházející se ve víne mohou dokonce chránit pred tezkým spálením.

Riziko srdecního záchvatu se zdvojnásobí po minimálním zdvihu

Riziko srdecního záchvatu se zdvojnásobí po minimálním zdvihu

Po "mini-mrtvici" je clovek dvojnásobným rizikem srdecního záchvatu jako obecné populace, podle nového pruzkumu Mayo Clinic v USA, který byl tento týden zverejnen v casopise Stroke. Hlavní resitel studie, Dr. Robert D. Brown Jr, který je predsedou neurologického oddelení na klinice Mayo v Rochesteru v Minnesote, rekl, ze lékari by si meli být vedomi zvýseného rizika srdecního záchvatu po mini-mrtvici nebo prechodném ischemickém záchvatu (TIA), stejne jako u zvýseného rizika mrtvice: "Stejným zpusobem, jakým vyhodnocujeme pacienty, abychom urcili prícinu TIA a zavedli strategie ke snízení výskytu cévní mozkové príhody po TIA, meli bychom ustoupit a uvazovat zda by mel být proveden zátezový test nebo nejaká jiná screeningová studie pro onemocnení koronárních arterií po TIA, aby se snízila výskyt srdecního záchvatu, "naléhal.

(Health)

Deprese zpusobuje, ze mnozí lidé mají cas na práci

Deprese zpusobuje, ze mnozí lidé mají cas na práci

Jeden z deseti zamestnancu v Evrope odesel z práce, protoze byli postizeni depresí, ríká nový pruzkum Evropské asociace pro depresi (EDA). Autori dodali, ze pro kazdou depresivní epizodu bylo ztraceno 36 pracovních dnu. Problém "deprese a pracoviste" dosud nevyzval témer jednu tretinu vsech manazeru, aby vytvorili podpurné sluzby nebo postupy pro resení depresivních zamestnancu.

(Health)