cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Dieta s nízkým obsahem nasycených tuku "nebrání srdecním onemocnením nebo prodluzuje zivot"

Konzumace jídel, které obsahují nasycené tuky, má za následek zvýsení hladiny cholesterolu v krvi, coz muze zvýsit riziko srdecních onemocnení. V dusledku toho zdravotnictí odborníci doporucují, aby po snízení výskytu nízkého mnozství nasycených tuku snízilo toto riziko. Ale prední americký kardiovaskulární vedec tvrdí, ze prijetí takového stravování nezhorsuje srdecní onemocnení ani prodluzuje zivot.

V redakci nedávno publikovaném v BMJ casopis Otevrené srdce, Dr. James DiNicolantonio ríká, ze konzumace nasycených tuku byla poprvé poprvé kritizována v padesátých letech minulého století, kdy výzkumník zjistil, ze mezi kaloriemi tuku jsou procentní podíly na celkovém poctu kalorií a úmrtí na srdecní onemocnení.

Ale Dr. DiNicolantonio ríká, ze výsledky tohoto výzkumu byly chybné. Poznamenává, ze autor studie dospel k záveru za pouzití údaju pouze ze sesti zemí a rozhodl se vyloucit údaje ze 16 zemí, které se nezdarily ve své hypotéze.

Nicméne doktor DiNicolantonio ríká, ze tyto údaje "nás vedly po desetiletí po spatné" dietní ceste "."

Podle nej tato data vedla k rozsírenému presvedcení, ze jelikoz nasycený tuk zvysuje hladinu celkového cholesterolu - teorie, kterou ríká, je také chybné - musí zvýsit riziko srdecních onemocnení.

Na záver zdravotnictí pracovníci zacali doporucovat snízení príjmu nasycených tuku a zvýsení rafinovaných sacharidu nebo polynenasycených tuku jako alternativu.

Dietární doporucení by mohly ohrozit verejné zdraví

American Heart Association (AHA) doporucuje omezit spotrebu nasycených tuku na méne nez 7% celkových denních kalorií - coz odpovídá 16 g nasycených tuku denne. Organizace také doporucuje nahrazení nasycených tuku mononenasyceným nebo polynenasyceným tukem.

Ale Dr. DiNicolantonio ríká, ze neexistují dostatecné dukazy o tom, ze snízit príjem nasycených tuku pomáhá snízit riziko srdecních onemocnení a konzumace rafinovaných sacharidu nebo polynenasycených tuku, jako je omega-6, muze dokonce zvysovat riziko srdecních onemocnení a dalsích stavu .

Dr. DiNicolantonio poznamenává, ze existují dva typy cholesterolu s nízkou hustotou lipoproteinu (LDL) - velkých bunkách LDL (vzorec A) a malých, hustých LDL cástic (vzorec B).

Zatímco dieta s nízkým obsahem tuku muze snízit LDL ve vzorci A, ríká, ze zvysující se vyvázený príjem sacharidu muze zvýsit distribuci LDL ve vzorci B. To muze zvýsit rizikové faktory pro srdecní onemocnení, jako je obezita a diabetes.

Dr. DiNicolantonio dále uvádí, ze nahrazení nasycených tuku omega-6 polynenasycenými tuky muze zvýsit riziko vzniku rakoviny, koronárních srdecních onemocnení, úmrtí souvisejících se srdecními chorobami a celkové mortality.

On rekl Zdravotní novinky dnes:

"Zvýsení výskytu cukrovky a obezity v USA se projevilo zvýsením spotreby rafinovaných sacharidu, nikoliv nasyceného tuku. Neexistují zádné presvedcivé dukazy, ze stravování s nízkým obsahem tuku má nejaké pozitivní úcinky na zdraví."

Kvuli nedostatku dukazu spojujících spotrebu nasycených tuku s onemocnením srdce, Dr. DiNicolantonio prohlásil, ze zmena soucasných dietních doporucení je "drasticky potrebná", nebot mohou ohrozit verejné zdraví.

Rekl nám, ze namísto prijetí stravy s nízkým obsahem tuku musí lidé zacít jíst "skutecné jídlo", které je nezpracované. Doporucuje konzumovat organické orechy, zeleninu, ovoce a maso od krav, které jsou urceny pro pastviny - krávy, které jedí trávu, která nikdy není obilná.

Dále nám Dr. DiNicolantonio rekl, ze je treba více vedet, jaké potraviny jsou nejzdravejsí.

"V soucasné dobe velké mnozství údaju v literature testovalo ruzné úrovne makronutrientu oproti jiným (napríklad nízké mnozství karbohydrátu a nízkotucných), ale nyní potrebujeme více údaju o prínosech ruzných potravin pro zdraví" rekl.

Toto není první studie, která zpochybnuje souvislost mezi nasyceným tukem a zdravím srdce. Minulý rok, Zdravotní novinky dnes hlásené na základe recenzí britského kardiologa, který uvedl, ze úloha nasycených tuku v onemocnení srdce je mýtus.

Aseem Malhotra z Croydonské univerzitní nemocnice ve Velké Británii tvrdí, ze vzhledem k tomu, ze siroká verejnost dodrzuje doporucení ke snízení spotreby nasycených tuku, doslo ke zvýsení kardiovaskulárního rizika.

Spánková apnoe spojená s vyssím rizikem dopravních nehod

Spánková apnoe spojená s vyssím rizikem dopravních nehod

Nová studie zjistila, ze spánková apnoe je spojena s výrazne vyssím rizikem úrazu motorových vozidel, ale toto riziko snizuje s úcinnou kontinuální pozitivní terapií tlaku v dýchacích cestách. Vedci zjistili, ze tezká denní ospalost byla jedním z faktoru, které zvýsily riziko dopravních nehod mezi ridici se spánkovou apnoe.

(Health)

Pacientovy vlastní tukové bunky mohou pomoci bojovat proti smrtelnému rakovine mozku

Pacientovy vlastní tukové bunky mohou pomoci bojovat proti smrtelnému rakovine mozku

Existuje urcitá forma kmenových bunek v lidském tele, které mohou pronásledovat rakovinové bunky. Nyní nová studie z USA naznacuje, ze vlastní tuk pacientu s rakovinou mozku muze poskytnout nejlepsí zdroj techto mezenchymálních kmenových bunek (MSCs) pro dodávání lécby prímo do mozku po chirurgickém odstranení glioblastomu, nejbeznejsího a nejnebezpecnejsího typu nádoru na mozku .

(Health)