cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Castá strevní bakterie muze chránit zeny pred MS, studijní nálezy

Priblizne 200 nových prípadu roztrousené sklerózy je v USA diagnostikováno kazdý týden. Nyní nová studie publikovaná v Casopis neurologie, neurochirurgie a psychiatrie - zurnál z BMJ - naznacuje, ze bezné strevní bakterie, o nichz je známo, ze zpusobují zaludecní vredy, by mohly snízit riziko tohoto onemocnení u zen.
Zeny bez MS mely vetsí pravdepodobnost Helicobacter pylori ve streve nez zeny s MS, coz naznacuje, ze bakterie mohou mít ochranný úcinek proti neurologickému onemocnení.

Vedoucí výzkumní pracovníci prof. Allan Kermode a Dr. Marzena Fabis Pedrini z Australian Research Institute for Neuroscience (WANRI) v Austrálii a jejich tým ríkají, ze zjistení poskytují dalsí dukaz, ze "hygienická hypotéza" - myslenka, ze expozice patogenum detství muze chránit pred pozdejsím onemocnením - muze hrát roli pri autoimunitních poruchách.

Roztrousená skleróza (MS) je chronické neurologické onemocnení, o kterém se predpokládá, ze se vyskytuje, kdyz imunitní systém napadá zdravé tkáne v centrální nervové soustave. Symptomy tohoto stavu zahrnují slabé, ztuzené svaly, brnení nebo necitlivost v koncetinách, kmen tela nebo tváre, problémy se zrakem, závrate, problémy s pohybem a rovnováhou a únava.

Nástup MS je nejcastejsí ve veku od 20 do 40 let a zeny jsou více nez dvakrát vetsí pravdepodobnost vývoje onemocnení nez muzi.

Drívejsí výzkum spojil infekci v raném detství s bakterií nazvanou Helicobacter pylori ke snízení rizika MS, ale prof. Kermode, Dr. Fabis Pedrini a jejich tým ríkají, ze takové studie obsahovaly malé vzorky a vytvorily "protichudné výsledky". Jako takový se tým usiloval o jasnejsí porozumení této asociaci.

H. pylori muze snízit citlivost imunitního systému a snizovat riziko MS

Nalezen v zaludku, H. pylori infikuje více nez polovinu svetové populace - z nichz vetsina zije v rozvojových zemích. Vetsina lidí získává H. pylori pred vekem 2 let a bakterie zije v zaludku po celý zivot.

Rychlá fakta o MS
  • Priblizne 250 000 az 350 000 lidí v USA má MS
  • Odborníci se domnívají, ze MS mohou být zdedeny; priblizne 15% lidí s tímto onemocnením má jednoho nebo více clenu rodiny s MS
  • MS muze zpusobit tezkou poruchu, ale onemocnení je zrídka fatální a vetsina lidí s tímto onemocnením má normální délku zivota.

Dalsí informace o MS

Zatímco vetsina jedincu infikovaných H. pylori nemají nemoci, nekterí se mohou rozvinout gastritida - zánet zaludku. Bakterie jsou také odpovedné za více nez 90% duodenálních vredu (vredy v první cásti tenkého streva) a více nez 80% zaludecních vredu.

Pro jejich studii výzkumníci analyzovali data z Perthovy databáze demyelinizacních onemocnení, která jim umoznila posoudit prítomnost H. pylori protilátky v zaludku u 550 pacientu, u kterých byla diagnostikována MS.

Pro srovnání se také podívali na prítomnost H. pylori protilátky mezi 299 zdravými jedinci bez MS, odpovídajícími veku a pohlaví, získané ze studie Busselton Community Health Study.

Výsledky analýzy ukázaly, ze u zen, které nemely MS, bylo významne vyssí pravdepodobnost infekce H. pylori nez zeny s MS, coz naznacuje, ze bakterie mohou mít proti tomuto stavu ochranný úcinek.

Toto spojení vsak nebylo u muzu nalezeno. Ve skutecnosti byli muzi infikovaní bakterií mnohem pravdepodobnejsí, ze mají MS.

Vysvetlení mozných duvodu pro ochranný úcinek H. pylori objevil u zen, výzkumníci ríkají, ze bakterie mohou pohybovat imunitní systém do méne zánetlivého stavu, který muze snízit jeho citlivost a snízit riziko autoimunitních poruch, jako je MS.

Tým vsak ríká, ze nejsou schopni vysvetlit proc H. pylori nezdá se, ze by chránili muze pred CS a ze je to neco, co je treba zkoumat v budoucím výzkumu.

Presto vedci tvrdí, ze jejich nálezy mohou vést k vývoji nových léku, které simulují jejich úcinky H. pylori, coz otvírá dvere novým lécebným strategiím MS a dalsím autoimunitním poruchám.

Závery podporují úlohu hygienické hypotézy u autoimunitních poruch

Profesor Kermode, Dr. Fabis Pedrini a jejich tým ríkají, ze jejich nálezy také podporují hygienickou hypotézu, která naznacuje, ze vystavení urcitým bakteriím v detství muze být zapotrebí k tomu, aby "imunizoval" imunitní systém, aby se v dospelosti stal odolným, a tím snízil riziko alergických a autoimunitních poruch.

V komentári k jejich celkovým zjistením prof. Kermode ríká:

"Výsledky tohoto výzkumu mohou naznacovat, ze H. pylori má ochranný úcinek proti MS, a také posiluje dukaz hygienické hypotézy u autoimunitních onemocnení."

V dubnu 2014, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii publikované v casopise Klinická a experimentální imunologie které také podporovaly hygienickou hypotézu.

Vedené výzkumníky z University of Colorado Boulder, studie prohlásila, ze snízené vystavení venkovským mikrobum muze zvýsit riziko astmatu a alergií. Ríká se, ze to muze vysvetlit, proc lidé s nízkým socioekonomickým statusem, kterí mají tendenci zít ve více mestských oblastech, mají vetsí pravdepodobnost, ze takové podmínky vytvorí.

Zneuzívání zneuzívání léku na zubní lécbu, starosta Bloomberg oznamuje nové pokyny

Zneuzívání zneuzívání léku na zubní lécbu, starosta Bloomberg oznamuje nové pokyny

Nové pokyny pro pohotovostní sluzbu, které zabranují zneuzívání léku proti opioidum, byly oznámeny starostou New Yorku Bloomberg, námestkem primátora pro zdraví a lidské sluzby Lindou I. Gibbsovou a hlavním poradcem pro politiku Johnem Feinblattem. Úrad starosty mesta NY ríká, ze vytvoril RxStat k boji proti zneuzívání opioidu a predávkování.

(Health)

ADHD: lékari rekli, jak zabránit zneuzívání návykových látek

ADHD: lékari rekli, jak zabránit zneuzívání návykových látek

Americká pediatrická akademie vydala pokyny pro péci o deti s ADHD, aby zabránily zneuzívání návykových látek, protoze deti s touto poruchou jsou vystaveny vetsímu riziku z alkoholu, tabáku a jiných nezákonných látek, nastínuje clánek publikovaný v pediatrii. Klinická zpráva také dává praktické rady ohledne ironie, ze zatímco léky na hyperaktivitu s nedostatkem pozornosti pomáhají snizovat riziko zneuzívání návykových látek, samotná lécba samotná je prícinou zneuzívání.

(Health)