cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vedlejsí produkt pesticidního DDT zvysuje riziko Alzheimerovy choroby

Kontroverzní pesticid DDT byl v USA zakázán v roce 1972, ale stále se pouzívá v zemedelství nekterých zemí. Nyní, studie publikovaná v Journal of the American Medical Association Neurologie nalezla vazbu mezi tím, ze má v krvi hladiny vedlejsího produktu DDT a zvýsené riziko Alzheimerovy nemoci.

Alzheimerova choroba je nejbeznejsí formou neurodegenerativního onemocnení po celém svete. Neexistuje zádný lék na stav, který postupne nicí kognitivní fungování - myslení, zapamatování a uvazování o dovednostech - stejne jako schopnost plnit kazdodenní úkoly.

Vetsina lidí, kterí dostanou Alzheimerovu chorobu, bude mít "pozdní nástup" Alzheimerovy choroby, jejíz príznaky se obvykle objevují az po 60. roce. Duvod, proc nekterí lidé vyvinou Alzheimerovou chorobu v tomto veku, není zcela pochopen.

Vedci si myslí, ze urcité geny - zejména verze genu apolipoproteinu E (APOE) - mohou mít silný vliv na to, zda nekdo rozvíjí Alzheimerovu chorobu nebo ne, prestoze genetika predstavuje méne nez polovinu vsech prípadu Alzheimerovy choroby.

Nekteré studie zacínají zkoumat, do jaké míry ovlivnují environmentální faktory Alzheimerovo riziko. Bylo navrzeno, ze nekteré kovy, rozpoustedla a pesticidy mohou zvysovat riziko Alzheimerovy choroby u lidí, kterí mají práci, kde pravidelne pricházejí do kontaktu s temito materiály.

Dríve autori nové studie zjistili zvýsené hladiny chemické látky zvané dichlordifenyldichlorethylen (DDE) u malého, ale významného mnozství pacientu s Alzheimerovou onemocnením s pozdním nástupem.

Co jsou to DDE a DDT a jaká skoda zpusobují?

DDE je vedlejsím produktem dichlorodifenyltrichlorethanu (DDT). Vyvinutá ve ctyricátých letech minulého století byla DDT jedním z prvních moderních insekticidu, které byly zavedeny k tomu, aby zabránily sírení lidských onemocnení prenásených hmyzem, jako je malárie a tyfus.

Ackoli byl úcinný pesticid, v prubehu casu se odborníci dozvedeli o nezádoucích úcincích zpusobených DDT na zivotní prostredí, na volne zijící zvírata a na cloveka, coz vedlo k jeho zákazu v USA v roce 1972. Je známo, ze DDT zpusobuje problémy s reprodukcí u lidí a je také myslenka být prícinou nekterých druhu rakoviny.

Ve své nové studii vedci chteli dále prozkoumat toto spojení mezi DDT a Alzheimerovou chorobou. Za tímto úcelem studovali stávající vzorky krve od 86 pacientu s Alzheimerovou chorobou a 79 cleny kontrolní skupiny a merili hladiny DDE prítomné v krvi.

Co ríká nová studie?

Vedci zjistili DDE v krvi 70% kontrolní skupiny a u 80% pacientu s Alzheimerovou chorobou. Prestoze se zdá, ze se jedná o vysoký podíl na vystavení zakázané látce, úrovne DDE byly pravdepodobne kvuli dlouhému polocasu rozpadu DDT v kontaminované pude a vodních cestách. Je také mozné, ze nekterí lidé meli DDE ve své krvi, protoze jedli potraviny dovázené ze zemí, kde je DDT stále pouzíván jako pesticid.

U pacientu s Alzheimerovou chorobou byly hladiny DDE 3,8krát vyssí nez u clenu kontrolní skupiny. Pri testování kognitivní funkce pacientu s Alzheimerovou chorobou vedci také zjistili, ze onemocnení bylo pokrocilejsí u lidí, kterí meli nejvyssí úroven DDE a kterí také nesli verzi genu APOE spojeného s Alzheimerovou chorobou.

Protoze lidé s genem APOE spojenými s Alzheimerovou a vysokou úrovní DDE meli nejnizsí kognitivní skóre, vedci spekulují, ze lidé, kterí nosí tento gen, mohou být více náchylní na skodlivé úcinky DDE.

Vedci si myslí, ze identifikace lidí s vysokou hladinou DDE v jejich krvi, kterí mají tento gen, povede k drívejsí identifikaci onemocnení.

Zdravotní novinky dnes nedávno hláseno o domácím testu, který muze umoznit detekci príznaku Alzheimerovy choroby dríve. Drívejsí detekce onemocnení znamená, ze potenciální lécba by mohla zacít mnohem dríve.

Koilonychia: príciny, príznaky a diagnóza

Koilonychia: príciny, príznaky a diagnóza

Obsah Co zpusobuje koilonychii? Symptomy koilonychie Koilonychie v ruzných vekových skupinách Lécba a prevence Výhled Nehty mohou odhalit mnohem víc o zdraví cloveka, nez jste si mysleli. Nekteré podmínky mohou zpusobit zmeny v barve, tvaru nebo strukture nehtu. Nekteré z techto zmen mohou být známkou vázného zdravotního stavu.

(Health)

Co je treba vedet o rezistenci na inzulín?

Co je treba vedet o rezistenci na inzulín?

Obsah Co je inzulínová rezistence? Vývoj Rizikové faktory Diagnostika Prevence Inzulin, hormon produkovaný pankreasem, umoznuje bunkám absorbovat glukózu tak, aby mohla být pouzita jako energie. Bunky jedincu s rezistencí na inzulín nejsou schopny úcinne pouzívat inzulín. Kdyz bunky nemohou absorbovat glukózu, budují se v krvi.

(Health)