cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Chlapec nebo holka? Sex díte muze ovlivnit imunitu matky

Ovlivnuje sex dítete imunitní systém matky? Nová studie zkoumá vazbu mezi plodovým pohlavím a imunitní reakcí matky na nemoci.
Nový výzkum naznacuje, ze být tehotná s dívkou muze ovlivnit to, jak matka reaguje na onemocnení.

Tým výzkumníku z Ohio State University Wexner Medical Center se vydal, aby zjistil, zda existuje nejaký vztah mezi pohlavím dítete a matcinou imunitou.

Tým vedl Amanda Mitchell, postdoctorální výzkumná pracovnice v Institutu pro výzkum v oblasti chování v Wexneru.

Výzkum byl vyvolán jak anekdotickými dukazy, tak i vedeckými studiemi (na které odkazují autori), které naznacují, ze pohlaví plodu ovlivnuje v materství nekolik fyziologických reakcí. Bylo prokázáno, ze glykemická regulace, krevní tlak a hladiny kortizolu se lisí podle pohlaví plodu.

V nové studii Mitchell a tým vysetrovaly 80 zen v casných, stredních a pozdních fázích jejich tehotenství. Z techto budoucích matek bylo 46 tehotných muzu a 34 zen. Výzkumníci vystavili imunitní bunky bakteriím, aby zjistili, zda odpovedeli jinak, v závislosti na pohlaví plodu.

Nové poznatky byly publikovány v casopise Brain, chování a imunita.

Zenské plody zvysují hladinu prozánetlivých cytokinu

Presneji receno, Mitchell a její kolegové zkoumali hladiny cytokinu u tehotných zen. Cytokiny signalizují molekuly, které regulují imunitu a zánet.

Jsou nekdy nazývány nouzové molekuly, protoze jsou uvolnovány telem, aby bojovaly s nemocí, protoze pomáhají bunkám komunikovat, kdyz je v tele zánet. Cytokiny jsou soucástí prirozené imunitní odpovedi tela, ale mohou pri dlouhodobém uvolnování zpusobit onemocnení. To je podobné tomu, jak je zánet zásadní slozkou imunitní odpovedi, ale prílis mnoho z ní muze zpusobit bolest a únavu.

Studie analyzovala hladiny cytokinu jak v krvi, tak v laboratorním vzorku vystaveném bakteriím.

Zjistení naznacují, ze zeny tehotné s dívkami mohou mít závaznejsí príznaky urcitých onemocnení.

"Zatímco zeny nevykazovaly rozdíly v hladinách cytokinu na bázi plodového pohlaví, zjistili jsme, ze imunitní bunky zen nesoucích plody zen produkují pri vystavení bakteriím více prozánetlivých cytokinu, coz znamená, ze zeny nesoucí plody zen vykazují zvýsenou zánetlivost reakci, kdyz jejich imunitní systém byl napaden, ve srovnání s zenami nesoucími plody muzského pohlaví. "

Zvýsený zánet zaznamenaný v této studii by mohl vysvetlit, proc zeny, které jsou tehotné zenským plodum, mají tendenci mít váznejsí príznaky jiz existujících zdravotních stavu. Mezi príklady, které výzkumníci uvádejí, patrí astma a alergie, u nichz se oba stavy zhorsují pri plodu zenského pohlaví ve srovnání s muzským plodem.

Hlavní resitel studie vysvetluje význam zjistení:

"Tento výzkum pomáhá zenám a jejich pestounum rozpoznat, ze plodový sex je jedním z faktoru, které mohou mít vliv na to, jak telo zeny reaguje na kazdodenní imunitní problémy a muze vést k dalsímu výzkumu, jak mohou rozdíly v imunitní funkci ovlivnit, jak zena reaguje na ruzné viry, infekce , nebo chronické zdravotní stavy (napríklad astma), vcetne toho, zda tyto odpovedi ovlivnují zdraví plodu. "

Amanda Mitchellová

Je zapotrebí více výzkumu, aby bylo jasné, jak tehotenství ovlivnuje zánet. Mitchell spekuluje, ze pohlavní hormony nebo jiné hormony nacházející se v placente mohou ovlivnit úroven zánetu.

"Je dulezité premýslet o podpore zdravé imunitní funkce, coz nutne neznamená posílení - je problematické mít imunitní odpoved prílis málo nebo prílis," dodává Mitchell. "Výzkum ukázal, ze cvicení podporuje zdravé fungování imunitního systému, stejne jako konzumace nekterých potravin, jako jsou zelené listy, a relaxace s aktivitami, jako je meditace. Samozrejme je vzdy dulezité se u svého poskytovatele zdravotní péce pred provedením jakýchkoli zmen vase rutina nebo strava, "poznamenává.

Dále autori poukazují na to, ze je zapotrebí více informací o vztahu mezi plodovým pohlavím a jinými pre-existujícími zdravotními podmínkami u matky (jako je preeklampsie), stejne jako negativní výsledky tehotenství (napr. Predcasný porod).

Dozvíte se o genetickém testování pred tehotenstvím a o tom, co by zeny a lékari meli vedet.

Díte, které se vyvíjelo venku, se narodila

Díte, které se vyvíjelo venku, se narodila

Nicolette Sotoová, 27 let, jejíz plod se vyvíjel mimo její delohu, obklopený tenkou stenou membrány a svalu, se narodil v Arizone po 32 týdnech tehotenství a 2leté 14 uncí dítete v materském stredisku plodové medicíny v Banner Good Samaritan Medical Center. Lékari se ptají, zda se to nekdy stalo dríve.

(Health)

Prukopnický objev malárie má nadeji na nové lécení

Prukopnický objev malárie má nadeji na nové lécení

Malárie byla v roce 2013 odpovedná za priblizne 584 000 úmrtí, z nichz vetsina byla mezi detmi v Africe. Nyní vedci z Michiganské státní univerzity prohlasují, ze provedli prukopnický objev o cerebrální malárii, smrtící forme onemocnení: je to otok mozku, který zpusobuje, ze deti z ní umrou - zjistení, které muze pripravit cestu pro nové lécení.

(Health)