cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Chlapec nebo holka? Sex díte muze ovlivnit imunitu matky

Ovlivnuje sex dítete imunitní systém matky? Nová studie zkoumá vazbu mezi plodovým pohlavím a imunitní reakcí matky na nemoci.
Nový výzkum naznacuje, ze být tehotná s dívkou muze ovlivnit to, jak matka reaguje na onemocnení.

Tým výzkumníku z Ohio State University Wexner Medical Center se vydal, aby zjistil, zda existuje nejaký vztah mezi pohlavím dítete a matcinou imunitou.

Tým vedl Amanda Mitchell, postdoctorální výzkumná pracovnice v Institutu pro výzkum v oblasti chování v Wexneru.

Výzkum byl vyvolán jak anekdotickými dukazy, tak i vedeckými studiemi (na které odkazují autori), které naznacují, ze pohlaví plodu ovlivnuje v materství nekolik fyziologických reakcí. Bylo prokázáno, ze glykemická regulace, krevní tlak a hladiny kortizolu se lisí podle pohlaví plodu.

V nové studii Mitchell a tým vysetrovaly 80 zen v casných, stredních a pozdních fázích jejich tehotenství. Z techto budoucích matek bylo 46 tehotných muzu a 34 zen. Výzkumníci vystavili imunitní bunky bakteriím, aby zjistili, zda odpovedeli jinak, v závislosti na pohlaví plodu.

Nové poznatky byly publikovány v casopise Brain, chování a imunita.

Zenské plody zvysují hladinu prozánetlivých cytokinu

Presneji receno, Mitchell a její kolegové zkoumali hladiny cytokinu u tehotných zen. Cytokiny signalizují molekuly, které regulují imunitu a zánet.

Jsou nekdy nazývány nouzové molekuly, protoze jsou uvolnovány telem, aby bojovaly s nemocí, protoze pomáhají bunkám komunikovat, kdyz je v tele zánet. Cytokiny jsou soucástí prirozené imunitní odpovedi tela, ale mohou pri dlouhodobém uvolnování zpusobit onemocnení. To je podobné tomu, jak je zánet zásadní slozkou imunitní odpovedi, ale prílis mnoho z ní muze zpusobit bolest a únavu.

Studie analyzovala hladiny cytokinu jak v krvi, tak v laboratorním vzorku vystaveném bakteriím.

Zjistení naznacují, ze zeny tehotné s dívkami mohou mít závaznejsí príznaky urcitých onemocnení.

"Zatímco zeny nevykazovaly rozdíly v hladinách cytokinu na bázi plodového pohlaví, zjistili jsme, ze imunitní bunky zen nesoucích plody zen produkují pri vystavení bakteriím více prozánetlivých cytokinu, coz znamená, ze zeny nesoucí plody zen vykazují zvýsenou zánetlivost reakci, kdyz jejich imunitní systém byl napaden, ve srovnání s zenami nesoucími plody muzského pohlaví. "

Zvýsený zánet zaznamenaný v této studii by mohl vysvetlit, proc zeny, které jsou tehotné zenským plodum, mají tendenci mít váznejsí príznaky jiz existujících zdravotních stavu. Mezi príklady, které výzkumníci uvádejí, patrí astma a alergie, u nichz se oba stavy zhorsují pri plodu zenského pohlaví ve srovnání s muzským plodem.

Hlavní resitel studie vysvetluje význam zjistení:

"Tento výzkum pomáhá zenám a jejich pestounum rozpoznat, ze plodový sex je jedním z faktoru, které mohou mít vliv na to, jak telo zeny reaguje na kazdodenní imunitní problémy a muze vést k dalsímu výzkumu, jak mohou rozdíly v imunitní funkci ovlivnit, jak zena reaguje na ruzné viry, infekce , nebo chronické zdravotní stavy (napríklad astma), vcetne toho, zda tyto odpovedi ovlivnují zdraví plodu. "

Amanda Mitchellová

Je zapotrebí více výzkumu, aby bylo jasné, jak tehotenství ovlivnuje zánet. Mitchell spekuluje, ze pohlavní hormony nebo jiné hormony nacházející se v placente mohou ovlivnit úroven zánetu.

"Je dulezité premýslet o podpore zdravé imunitní funkce, coz nutne neznamená posílení - je problematické mít imunitní odpoved prílis málo nebo prílis," dodává Mitchell. "Výzkum ukázal, ze cvicení podporuje zdravé fungování imunitního systému, stejne jako konzumace nekterých potravin, jako jsou zelené listy, a relaxace s aktivitami, jako je meditace. Samozrejme je vzdy dulezité se u svého poskytovatele zdravotní péce pred provedením jakýchkoli zmen vase rutina nebo strava, "poznamenává.

Dále autori poukazují na to, ze je zapotrebí více informací o vztahu mezi plodovým pohlavím a jinými pre-existujícími zdravotními podmínkami u matky (jako je preeklampsie), stejne jako negativní výsledky tehotenství (napr. Predcasný porod).

Dozvíte se o genetickém testování pred tehotenstvím a o tom, co by zeny a lékari meli vedet.

Mohl by inzulínový nosní sprej pomáhat pri lécbe Alzheimerovy choroby?

Mohl by inzulínový nosní sprej pomáhat pri lécbe Alzheimerovy choroby?

Kazdých 67 sekund nekdo v USA rozvíjí Alzheimerovu chorobu. Více nez 5 milionu Americanu zije s tímto onemocnením a je zodpovedných za zhruba pul milionu úmrtí kazdý rok. Ale v nové studii, výzkumníci z Wake Forest Baptist Medical Center v Winston-Salem, NC, odhalí, ze mohou najít novou slibnou lécbu onemocnení - ve forme inzulínového nosního spreje.

(Health)

Cerná ockovací látka proti kasle, která není spojena s predcasným porodem

Cerná ockovací látka proti kasle, která není spojena s predcasným porodem

Odborníci doporucují, aby tehotné zeny dostávaly vakcínu Tdap behem tehotenství, aby ochránily novorozence pred pertussis, známou také jako cerný kasel. Nová studie nyní zjistila, ze pouzití vakcíny behem tehotenství není spojeno se zvýseným rizikem predcasného porodu nebo malých porodu.

(Health)