cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.93 nemocných v 23 státech se salmonelou z Ohio Mail Order Hatchery

Nové vypuknutí salmonel, které postihlo 93 lidí ve 23 státech USA, bylo vysledováno v láhvi v Ohiu, kde se ziví kurata a kachny postou, uvedli ve stredu federální zdravotníci.
Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ríkají v puvodním oznámení ze dne 30. kvetna:
"Nálezy nekolika sledovacích výzkumu zivých kurat a kachních z domovu nemocných identifikovali jako zdroj techto kurat a kachnicek jednu postovní láhev v Ohiu."
Veková kategorie infikovaných lidí je od 1 do 100 let. 18 z nich bylo hospitalizováno a úredníci také vysetrují jednu smrt, která muze souviset s tímto ohniskem. Více nez tretina lidí, kterí jsou nemocní, jsou deti ve veku od 10 let.

Zkousky potvrzují, ze jsou zahrnuty kmeny Salmonella Infantis, Salmonella Newport, a Salmonella Lille.
Ohiová líha za posledním vypuknutím je stejná, která byla spojena s vypuknutím ohniska Salmonella Altona a Salmonella Johannesburg infekce v roce 2011.
Ministerstvo zemedelství v Ohiu prohlédlo zarízení v kvetnu 2012 a vydalo doporucení pro zlepsení, informuje CDC.
Pruzkum, který stále probíhá, je spolupráce mezi úredníky CDC, verejného zdraví a zemedelství na státní a federální úrovni. Pouzívají národní sít nazvanou PulseNet k identifikaci prípadu onemocnení, které by mohly být soucástí ohniska.
PulseNet laboratore provádejí testy, které detekují otisk prstu bakteriemi zpusobujícími chorobu, které identifikují jednotlivé kmeny na úrovni DNA. Výsledky jsou následne odeslány do databáze CDC, kterou mohou úredníci konzultovat a provést rychlé srovnání vzorku DNA k identifikaci kmenu.
Lidé, kterí byli v tomto posledním ohnisku nemocní, zacali v období od brezna do poloviny kvetna kloupat. Zatím úredníci pohovorili 41 z nich.
Ze 41 dotazovaných osob se 37 týden dotýkalo zivých kurat a kachních v týdnu vedoucího ke zhorsení.
32 z nich uvedlo, ze si koupili kurata a kachny a mely potvrzení s informacemi o prodejci. Koupili kurata a kachny, aby si udrzeli ve svých dvorech bud k produkci vajec nebo masa, nebo jako k domácím zvíratum.
CDC doporucuje spotrebitelum, kterí pricházejí do kontaktu s zivou drubezí, aby dodrzovali tato doporucení, aby se zabránilo infekci salmonelou:

  • Umyjte si ruce dukladne mýdlem a vodou okamzite poté, co se dotýkáte zivé drubeze nebo neceho v oblasti, kde zijí a potulují se.

  • Dospelí by meli zajistit, aby malé deti dukladne umyly ruce a pouzívaly mýdlo i vodu.

  • Pokud není mýdlo a voda snadno dostupné, pouzijte rucní dezinfekcní prostredek, dokud nebudete moci pouzívat mýdlo a vodu, abyste si dukladne umyli ruce.

  • Dukladne vycistete klece, kontejnery pro krmení a vodu a vsechny dalsí materiály, které pouzíváte pro pestování a péci o zivou drubez.

  • Nedovolte, aby se starsí lidé, deti mladsí 5 let nebo lidé, kterí jsou nemocní nebo mají slabý imunitní systém, dotýkali zivé drubeze, dokonce i kurat a kachen.

  • Nikdy se "nedotýkejte" ani kissujte kachny, slepice, kurata nebo jakoukoli jinou formu zivé drubeze, a kdyz jste kolem nich, nedotýkejte se ústy a nikdy se jíst, kdyz jste s nimi.

  • Nikdy nedovolte, aby se zivá drubez dostala dovnitr domu, dokonce ani do koupelen a zvláste tam, kde jste pripravovali, neslouzili nebo neskladujte potraviny. Patrí sem nejen kuchyne a vnitrní stravovací plochy, ale i venkovní stravovací plochy, jako je terasa.
Stále více lidí, jako krok k zelenému a zdravejsímu zivotnímu stylu, se rozhoduje drzet zivou drubez ve svém dvore. Pokud tak uciníte, musíte mít na pameti zdravotní rizika, zejména u detí, a podniknout kroky k jejich minimalizaci, ríká CDC, kterí mají internetovou stránku o udrzování Backyard drubeze.
Napsal Catharine Paddock PhD

Muze aspirin lécit a zabránit depresi?

Muze aspirin lécit a zabránit depresi?

Studie, která se objevuje v soucasném císle psychoterapie a psychosomatiky, se zabývá vztahem mezi uzíváním aspirinu a statiny a rizikem závazné deprese. Chronické nemoci charakterizované zánetem jsou casto doprovázeny depresí. Navíc se u pacientu po expozici imunoterapii na bázi cytokinu bezne hlásí deprese, systémový zánet se podílí na vývoji depresivních symptomu u starsích pacientu a nedávné dvojité studie podporují genetický prínos k zánetu a patogenezi deprese.

(Health)

Naléhavé návstevy v dusledku Ambien skyrocket

Naléhavé návstevy v dusledku Ambien skyrocket

Pocet lidí, kterí uzívali prípravek Ambien (zolpidem) a skoncil v nemocnicních pohotovostních oddeleních, se mezi lety 2005 a 2010 zvýsil o témer 220%, z 6 111 na 19 487 návstev, uvádí zpráva zpravodajky SAMHSA (Zneuzívání látek a administrace sluzeb dusevní zdraví USA) . SAMHSA dodal, ze 74% vsech návstev pohotovostních sluzeb, které zahrnovaly nezádoucí úcinky prípravku Ambien, byly vyrobeny osobami starsími 45 let.

(Health)