cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Program WTC pridá 50 nových typu rakoviny

Padesát druhu rakoviny bylo pridáno do seznamu onemocnení, které postihly obeti 9/11 a budou financovány federálne, oznámil dnes NIOSH (National Institute for Occupational Safety).
To znamená, ze dalsích 70 000 pracovníku záchranných sluzeb, stejne jako dalsích 9/11, kterí prezili, bude mít nárok na bezplatnou lékarskou péci.
Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) bylo priblizne 1 000 úmrtí spojeno s vystavením toxickému prachu pocházejícímu od spolecnosti Ground Zero. Tisíce lidí se behem deseti let po teroristickém útoku na Twin Towers onemocnelo, vcetne havarijního personálu, stavebních delníku, kancelárských cisticek a dalsích.
Zpráva z roku 2011 zjistila, ze pracovníci záchranáru katastrof WTC (World Trade Center) a vystavení civilisté mají vyssí zátez dusevních a fyzických nemocí ve srovnání se zbytkem obycejné populace.
Minulý cerven národní ústav pro bezpecnost práce, který je soucástí CDC, oznámil, ze je pro to, aby zahrnovalo padesát druhu rakoviny pro federální pokrytí, po poradním výboru je doporucil, aby tak ucinili.
Nové rakoviny zahrnovaly vsechny detské rakoviny, leukémii a rakoviny prsu, mocového mechýre, tlustého streva, konecníku, stítné zlázy, zaludku, jícnu, hrtanu, jater, vajecníku a plic. Úplný seznam muzete prohlízet na této webové stránce CDC.
Prezident Barack Obama v roce 2011 podepsal Zákon o zdravotním a odmenování za Zadrga 9/11. Orgány dnes uvedly, ze tento zákon bude pouzit pro rozsírené pokrytí.
Pred dnesním oznámením se na bezplatnou lékarskou péci mohly vztahovat pouze lidé s onemocnením dýchacích cest, zpusobeným výpary a prachem pocházejícím z teroristického útoku.

Správce programu Svetového obchodního centra pro zdraví, John Howard, rekl o posledním oznámení:

"Dulezitý krok v úsilí o poskytnutí potrebné lécby a péce o 9/11 respondenty a pozustalé".

New York City starosta Michael Bloomberg vcera:
"Zítra budeme pamatovat na ty, které jsme ztratili pri teroristických útokech z 11. zárí a také tem, kterí odvázne reagovali behem tragédie a po ní." Jako soucást naseho pokracujícího závazku vuci nasim prvne reagujícím osobám New York City vedl cestu k zajistení toho, zahrnovaly recenze lékarských dukazu tak, aby vsichni, kterí byli vystaveni následkum útoku z 11. zárí, dostávali péci, kterou potrebují.
Od samého zacátku jsme pozadovali, aby rozhodnutí o tom, zda zahrnuje rakovinu, bude zalozeno na vede; Rozhodnutí Dr. Howarda, provedené po dukladném zvázení nejnovejsích dostupných údaju a výzkumu, bude i nadále zajistovat, aby tem, kterí se kvuli zlovestným útokum z 11. zárí dostali nemocní, dostávali zdravotní péci, kterou potrebují a zaslouzí si. "

Program zdraví Svetového obchodního centra (Program pro zdraví WTC)

Program Zdraví Svetového obchodního centra (Program pro zdraví WTC) byla zalozena zákonem o zdraví a náhradách spolecnosti James Zadroga z 11. zárí 2010. Byla vytvorena tak, aby poskytovala lékarské a podpurné sluzby pro dobrovolníky, respondenty a pracovníky, kterí pomohli pri obnove, vycistení a záchrane na Svetovém obchodním centru (WTC) ) a dalsí místa v New Yorku, které byly zniceny teroristickým útokem z 11. zárí.
Program také poskytuje sluzby pro lidi, kterí byli v katastrofe v NY City, bud zili, pracovali nebo sli tam do skoly, a prezili.
Mám nárok na bezplatnou lékarskou péci? Chcete-li zjistit, zda jste zpusobilí, musíte vyplnit formulár zádosti a zaslat jej do programu spolecne s pozadovanými dokumenty. Organizátori programu ríkají, ze existují ctyri kategorie zpusobilosti:
 • FDNY Responder - musíte být (nebo jste byli) pozárním útvarem v New Yorku, který se zúcastnil alespon jednoho dne na úsilí o obnovu a záchranu na alespon jednom z bývalých míst Svetového obchodního centra.
  Nekolik studií ukázalo, ze hasici, kterí byli zapleteni následkem katastrofy z 11. zárí, zpusobili vyssí riziko vzniku onemocnení dýchacích cest a nekterých druhu rakoviny. Clánek v Lanceta v zárí 2011 hlásil, ze Hasici, kterí prezili katastrofu z 11. zárí, meli o 19% vyssí riziko vzniku rakoviny behem sedmi let po katastrofe ve srovnání s obyvatelstvem.


 • Tisíce hasicu vdechovaly toxické výpary a prach na zemi
 • NYC Responder - byl jste odpovedcem nebo pracovníkem, ale nebyl pridruzen k pozárnímu oddelení v New Yorku, ale který poskytl nekteré z následujících sluzeb po útoku z 11. zárí 2001 na WTC: záchrana, zotavení, odstranování necistot, demolice, a související podpurné sluzby.

 • NYC Survivor - jste byli prítomni v oblasti nestestí v New Yorku, a to bud behem nebo krátce po teroristickém útoku. Pracoval jste, zil, sel do skoly nebo jste se v oblasti katastrofy zúcastnili péce o dospelé.

 • Pentagon / Shanksville, PA respondenti - jestlize jste byli záchranári, pracovníci z obnovy, pracovníci na vycistení nebo dobrovolníci, kterí se prímo podíleli na reakci na teroristické útoky na Pentagon z 11. zárí 2001 v Arlingtonu, VA a letounu 93 v blízkosti Shanksville, PA.
Kliknete zde pro více informací o tom, zda jste zpusobilí.

Teroristické útoky 11. zárí

The 11. zárí útoky, také známý jako 9/11 nebo 9/11 útoky, se uskutecnilo v úterý 11. zárí 2001. V USA byly provedeny ctyri sebevrazedné útoky proti Spojeným státum americkým.
 • 19 sebevrazedných teroristu nálezejících do al-Káidy uneslo ctyri letadla pro prepravu osob

 • Dve z letadel byly úmyslne narazeny do dvojic vezí WTC v New Yorku. Obe budovy se zhroutila behem dvou hodin po zasazení.


  Spolecnost United Airlines Flight 175 byla úmyslne havarována do jizní veze

 • Tretí letoun byl úmyslne narazil do Pentagonu, Arlington, Virginie.

 • Ctvrtá letadla narazila do pole. Predpokládá se, ze cestující prevzali kontrolu nad letadlem a úmyslne ho zhroutili, aby zachránili zivoty nebo aby zabránili teroristum dosáhnout svého cíle.
Napsal Christian Nordqvist

Co je systematický prehled ve výzkumu?

Co je systematický prehled ve výzkumu?

Obsah Pruzkum Prezkoumání výsledku Výhody Nevýhody Metaanalýza Systematický prehled je formou analýzy, kterou lékari provádejí, aby syntetizovali veskeré dostupné dukazy o urcité otázce, napríklad o tom, jak je lék úcinný. Meta-analýza je druh systematického prezkumu.

(Health)

Link mezi poznáním, poruchou spánku a telesnou hmotností u detí

Link mezi poznáním, poruchou spánku a telesnou hmotností u detí

Nálezy publikované online pred tiskem publikace v American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine) ukazují, ze výzkumníci na University of Chicago objevili dulezité nové asociace mezi obezitou, dysfunkcí dýchání (SDB) a kognitivním zpracováním u detí základní skoly .

(Health)