cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.9 z 10 lidí s dusevním onemocnením hlásí vysokou míru diskriminace

Mohou mít slunce, more, Hollywood a Disneyland, ale v nové studii Californians reportují s vysokou mírou diskriminace kvuli psychickému stresu.
Vetsina respondentu se domnívá, ze obnovení z dusevních chorob je mozné - více nez 70% respondentu ríká, ze jsou spokojeni se zivotem - a ze v prípade potreby budou hledat lécbu dusevních chorob.

Vedci chování v neziskové výzkumné organizaci RAND spolupracovali s Kalifornskou správou sluzeb dusevního zdraví (CalMHSA), aby provedli California Well-Being Survey jako pokus o výzkum a vytvorení programu prevence a vcasné intervence ke zlepsení dusevního zdraví Kalifornanu.

"Tato nová zpráva od výzkumných pracovníku RAND zduraznuje jak potreba stigmatu, tak prílezitost podporovat dusevní zdraví v nasem státe se snahami o snízení stigmatu, které nabízí CalMHSA," ríká Wayne Clark, výkonný reditel spolecnosti CalMHSA.

Výzkumníci zkoumali 1066 kalifornanu, kterí predtím hlásili mírné az závazné psychické utrpení v Kalifornském dotazníku o zdraví v rozhovoru, který se zabýval radou zdravotních problému.

Autori tvrdí, ze nový Kalifornský pruzkum studií je prvním pruzkumem zalozeným na poctu obyvatel, který se zameruje na lidi, kterí v soucasné dobe prozívají problémy s dusevním zdravím - nebo jsou jim ohrozeni -, kterí vsak nebyli léceni.

Vetsina respondentu se domnívá, ze dusevne nemocní celí vysokým predsudkum

Vedci v oblasti chování zjistili, ze jen 41% respondentu verí, ze lidé mají péci a soucit s lidmi s dusevními chorobami, zatímco obrovské 81% verí, ze osoby s dusevním onemocnením mají vysokou úroven predsudku a diskriminace.

Více nez dve tretiny respondentu uvedlo, ze urcite nebo pravdepodobne skryjí problém dusevního zdraví, který zazívají od spolupracovníku nebo spoluzáku. Více nez tretina respondentu uvedla, ze maskují problémy dusevního zdraví s rodinou a práteli.

Témer 9 z 10 respondentu, kterí uvádeli, ze mají problém s dusevním zdravím, uvedlo, ze v dusledku toho dochází k diskriminaci - nejcasteji v intimních spolecenských vztazích, ale také ve vysokých skolách nebo v práci. Poskytovatelé zdravotní péce a cinitelé orgánu cinných v trestním rízení byli údajne diskriminacním zpusobem chováni respondenty ze studie.

Nicméne, navzdory hlásení vysoké úrovne diskriminace, více nez 80% úcastníku pruzkumu uvedlo, ze mají plány na to, aby zustaly nebo se staly dobre a pokracovaly v plnení osobních cílu.

Celkove se vetsina úcastníku domnívala, ze je mozné zotavení z dusevních onemocnení - více nez 70% respondentu ríká, ze jsou spokojeni se zivotem - a ze budou hledat lécbu dusevních chorob, kdy to bude zapotrebí.

Tretina lidí v pruzkumu uvedla, ze behem predchozích 12 mesícu bylo dosazeno úsilí vcasného zásahu organizace CalMHSA a 90% respondentu uvedlo, ze v uplynulém roce zapojilo dalsí aktivity související s kampanemi CalMHSA.

"Tento pruzkum ukazuje, ze partnerství CalMHSA v Kalifornských krajích úspesne oslovuje obyvatelstvo, které je nejvíce ohrozeno výzvami v oblasti dusevního zdraví, aby zvýsilo podporu a podporilo pomoc pri hledání pomoci", ríká Clark.

RAND Eunice Wongová, hlavní autorka zprávy, ríká, ze ackoli Kalifornstí celí výzvám v oblasti dusevního zdraví, projevují odolnost ve svých postojích k dusevnímu zdraví, stigma zustává:

"Zatímco obyvatelé Kalifornie, kterí celí problémum v oblasti dusevního zdraví, hledají zpusoby, jak zvládnout a udrzet dulezité aspekty blahobytu, jsou znacne zatezováni samo-stigmatizací a diskriminací, coz muze významne zhorsit ozivení. Nase celkové zjistení ukazují na jasnou potrebu stigmatu a diskriminace úsilí o snízení v Kalifornii. "

Studie je soucástí hodnocení RAND v oblasti dusevních zdraví financovaných z Kalifornie Proposition 63 - dan z milionáru zijících v Golden State - která je urcena ke snízení stigmatu a diskriminace v oblasti dusevních chorob a predcházení sebevrazd.

Co je astigmatismus a jak se lécí?

Co je astigmatismus a jak se lécí?

Obsah Co je astigmatismus? Diagnóza Symptomy zpusobuje typy lécby Chirurgie Astigmatismus je bezný stav, pri kterém povrch oka nebo rohovky není normální zakrivený, coz vede k rozmazanému videní. Abnormální krivka rohovky znamená, ze kdyz svetlo pronikne do oka, není správne zamereno na sítnici, coz vede k nejasnému obrazu.

(Health)

Délka casu venku souvisí s rizikem nizsí krátkozrakosti detí

Délka casu venku souvisí s rizikem nizsí krátkozrakosti detí

Cím delsí deti a dospívající tráví venku, tím nizsí je riziko vzniku krátkozrakosti (krátkozrakost), uvedli výzkumníci z University of Cambridge v Anglii na 115. výrocním zasedání Americké akademie oftalmologie, Orlando, Florida. Studie byla vedena Dr. Justinem Sherwinem a prezentována Dr.

(Health)