cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.9,4% pacientu s perkutánní koronární intervencí v nemocnici za mesíc

Podle studie publikované online First by Archiv vnitrního lékarství, jeden z JAMA / Archivy casopisy, vysetrení výsledku více nez 15 000 osob, které podstoupily perkutánní koronární intervenci (PCI, balónová angioplastika nebo procedury umístení stentu pro otevrení úzkých koronárních tepen) ukázaly, ze témer 1 z 10 jedincu bylo zpetne prijato do nemocnice do 30 dnu. Dále tito pacienti meli také zvýsené riziko úmrtí behem jednoho roku. Nekolik faktoru bylo spojeno s prechodem na nemocnici, vcetne pojistení Medicare, zenského pohlaví, nestabilní anginy pectoris a dalsích.
Vedci vysvetlují:

"Tricet denní readmisní míry se staly kvalitním merítkem výkonnosti a Centrum pro sluzby Medicare a Medicaid Services (CMS) verejne hlásí hospitalizované pacienty hospitalizované s mestnavým srdecním selháním (CHF) na 30ti denní úrovni standardizované cetnosti zpetného prebírání. akutní infarkt myokardu (AMI, srdecní záchvat) a u pacientu podstupujících PCI, nicméne je málo známo, co se týce faktoru spojených s 30denním readmisi po PCI. "

MUDr. Farhan J. Khawaja, Mayo Clinic a Mayo Foundation, Rochester, Minn., A jeho kolegové provedli vysetrování s cílem odhalit faktory spojené s 30denním readmisi, jakoz i duvodem pro zpetné prevzetí a propojení 30denní readmisi s jednorocní úmrtností jedincu po PCI. V období od ledna 1998 do cervna 2008 bylo zjisteno 15 498 hospitalizací (volitelných nebo akutních koronárních syndromu). Bylo pouzito rady modelu, které umoznily odhadnout upravené spojení mezi klinickou, demografickou a procedurální promennou, jakoz i 30denní zpetné prevzetí a jednorocní úmrtnost.
Tým zjistil, ze celkove bylo 9,4% (1 459) pacientu, kterí podstoupili procedury PCI, navráceno zpet do nemocnice do 30 dnu. Z 1 459 pacientu prijatých zpet bylo 1 003 (69%) z duvodu srdecních prícin. Behem 30 dnu bylo 106 úmrtí (0,68%), z toho 73 úmrtí nesouvisí s readmisí a 33 úmrtí, ke kterým doslo behem nebo po zpetném prevzetí.
Výzkumníci uvádejí:
"Po mnohostranné analýze byly demografické faktory spojeny se zvýseným rizikem 30denního readmisního schématu pro PCI zahrnuty zenský pohlaví, pojistení Medicare a méne nez strední vzdelání. Klinické a procedurální faktory spojené se zvýseným rizikem zpetného prebírání zahrnují CHF pri prezentaci , cerebrovaskulární nehodu nebo prechodný ischemický záchvat, stredne závazné az závazné onemocnení ledvin, chronické obstrukcní plicní onemocnení, onemocnení peptického vredu, metastatický karcinom a délka pobytu delsí nez tri dny. "

Poté, co se vedci prizpusobili ruzným faktorum, zjistili, ze osoby, které byly zpetne prijaty do 30 dnu, mely vyssí míru úmrtí za rok v porovnání s jednotlivci, kterí nebyli zpetne prijati.
Vedci vysvetlují:
"Tricetidenní sazby o zpetném prebírání standardizovaných rizik po PCI se staly verejne uvádeným ukazatelem výkonnosti a nemocnice a lékari mají velký zájem pochopit a zlepsit modifikovatelné faktory související s 30denním readmisi.
Nedostatek casného sledování byl spojen se zvýseným rizikem readmisi u pacientu se srdecním selháním a muze také hrát roli u pacientu podstupujících PCI. Vcasné sledování umoznuje pacientum a klinickým lékarum zajistit porozumení a dodrzování predpisu a hodnotit úcinnost terapií.
Vzdelávací slozka následného sledování nemuze být podcenována, protoze v jedné studii bylo méne nez polovina pacientu schopno v dobe vypoustení uvést své diagnózy a jména, úcel a nepríznivé úcinky svých léku. Vzdelávání v dobe udelování absolutoria a vcasné sledování musí být prizpusobeno úrovni vzdelávání pacientu, která se dríve projevila jako spojená s rizikem zpetného prebírání príjemcu Medicare. "

Adrian F. Hernandez, M.D., M.H.S. a Christopher B. Granger, M.D., z Duke University Medical Center, Durham, N.C., napsali v pozvaném komentári doprovázejícím zprávu:
"Nakonec by melo být cílem péce snízit míru zpetné hospitalizace tím, ze se zabrání progresi onemocnení a výskytu událostí.
Abychom snízili readmisi, potrebujeme lepsí dukazy o úcinných prístupech, které se týkají nedostatku v nasich zdravotních systémech, v ideálním prípade identifikovat a intervenovat u nejzranitelnejsích pacientu. Vcasné ambulantní sledování muze být strategií ke snízení readmisi, ale pro tento slozitý a mnohostranný problém budou nutné dalsí zásahy.
Pochopení spolecných otázek mezi readmisemi PCI a jinými lécebnými nebo chirurgickými podmínkami bude nutné mít siroké resení. Úkolem je urcit, co, pokud vubec, tato resení snízí readmisi a zlepsí celkovou kvalitu péce behem tohoto období zranitelnosti pacienta a roztrístené péce. "

Napsal Grace Rattue

Zpusoby vyvolání práce: Lékarské a prírodní moznosti

Zpusoby vyvolání práce: Lékarské a prírodní moznosti

Obsahy Proc by mohla být vyvolána práce? Jak se zpusobuje porod Prírodní zpusoby, jak indukovat práci Vetsina zen, které jsou tehotné s jedním dítetem, obvykle trpí tehotenstvím trvajícím 40 týdnu od prvního dne svého posledního období. Pro nejlepsí výsledek dítete je pro zenu dulezité, aby udrzovala tehotenství tak dlouho, jak je to mozné.

(Health)

Zdravé stravování stojí mnohem víc v Americe

Zdravé stravování stojí mnohem víc v Americe

Pokud chcete sledovat zdravou výzivu v USA, bude to stát víc penez, uvedli výzkumníci v casopise Health Affairs. Podle jejich analýzy by ti, kterí chteli dodrzovat federální smernici o stravování pro Americany, 2010 - coz znamená, ze spotrebovávají více draslíku, vitamínu, vápníku a dietní vlákniny - vetsinou budou mít drazsí bankovní úcty.

(Health)