cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.9,4% pacientu s perkutánní koronární intervencí v nemocnici za mesíc

Podle studie publikované online First by Archiv vnitrního lékarství, jeden z JAMA / Archivy casopisy, vysetrení výsledku více nez 15 000 osob, které podstoupily perkutánní koronární intervenci (PCI, balónová angioplastika nebo procedury umístení stentu pro otevrení úzkých koronárních tepen) ukázaly, ze témer 1 z 10 jedincu bylo zpetne prijato do nemocnice do 30 dnu. Dále tito pacienti meli také zvýsené riziko úmrtí behem jednoho roku. Nekolik faktoru bylo spojeno s prechodem na nemocnici, vcetne pojistení Medicare, zenského pohlaví, nestabilní anginy pectoris a dalsích.
Vedci vysvetlují:

"Tricet denní readmisní míry se staly kvalitním merítkem výkonnosti a Centrum pro sluzby Medicare a Medicaid Services (CMS) verejne hlásí hospitalizované pacienty hospitalizované s mestnavým srdecním selháním (CHF) na 30ti denní úrovni standardizované cetnosti zpetného prebírání. akutní infarkt myokardu (AMI, srdecní záchvat) a u pacientu podstupujících PCI, nicméne je málo známo, co se týce faktoru spojených s 30denním readmisi po PCI. "

MUDr. Farhan J. Khawaja, Mayo Clinic a Mayo Foundation, Rochester, Minn., A jeho kolegové provedli vysetrování s cílem odhalit faktory spojené s 30denním readmisi, jakoz i duvodem pro zpetné prevzetí a propojení 30denní readmisi s jednorocní úmrtností jedincu po PCI. V období od ledna 1998 do cervna 2008 bylo zjisteno 15 498 hospitalizací (volitelných nebo akutních koronárních syndromu). Bylo pouzito rady modelu, které umoznily odhadnout upravené spojení mezi klinickou, demografickou a procedurální promennou, jakoz i 30denní zpetné prevzetí a jednorocní úmrtnost.
Tým zjistil, ze celkove bylo 9,4% (1 459) pacientu, kterí podstoupili procedury PCI, navráceno zpet do nemocnice do 30 dnu. Z 1 459 pacientu prijatých zpet bylo 1 003 (69%) z duvodu srdecních prícin. Behem 30 dnu bylo 106 úmrtí (0,68%), z toho 73 úmrtí nesouvisí s readmisí a 33 úmrtí, ke kterým doslo behem nebo po zpetném prevzetí.
Výzkumníci uvádejí:
"Po mnohostranné analýze byly demografické faktory spojeny se zvýseným rizikem 30denního readmisního schématu pro PCI zahrnuty zenský pohlaví, pojistení Medicare a méne nez strední vzdelání. Klinické a procedurální faktory spojené se zvýseným rizikem zpetného prebírání zahrnují CHF pri prezentaci , cerebrovaskulární nehodu nebo prechodný ischemický záchvat, stredne závazné az závazné onemocnení ledvin, chronické obstrukcní plicní onemocnení, onemocnení peptického vredu, metastatický karcinom a délka pobytu delsí nez tri dny. "

Poté, co se vedci prizpusobili ruzným faktorum, zjistili, ze osoby, které byly zpetne prijaty do 30 dnu, mely vyssí míru úmrtí za rok v porovnání s jednotlivci, kterí nebyli zpetne prijati.
Vedci vysvetlují:
"Tricetidenní sazby o zpetném prebírání standardizovaných rizik po PCI se staly verejne uvádeným ukazatelem výkonnosti a nemocnice a lékari mají velký zájem pochopit a zlepsit modifikovatelné faktory související s 30denním readmisi.
Nedostatek casného sledování byl spojen se zvýseným rizikem readmisi u pacientu se srdecním selháním a muze také hrát roli u pacientu podstupujících PCI. Vcasné sledování umoznuje pacientum a klinickým lékarum zajistit porozumení a dodrzování predpisu a hodnotit úcinnost terapií.
Vzdelávací slozka následného sledování nemuze být podcenována, protoze v jedné studii bylo méne nez polovina pacientu schopno v dobe vypoustení uvést své diagnózy a jména, úcel a nepríznivé úcinky svých léku. Vzdelávání v dobe udelování absolutoria a vcasné sledování musí být prizpusobeno úrovni vzdelávání pacientu, která se dríve projevila jako spojená s rizikem zpetného prebírání príjemcu Medicare. "

Adrian F. Hernandez, M.D., M.H.S. a Christopher B. Granger, M.D., z Duke University Medical Center, Durham, N.C., napsali v pozvaném komentári doprovázejícím zprávu:
"Nakonec by melo být cílem péce snízit míru zpetné hospitalizace tím, ze se zabrání progresi onemocnení a výskytu událostí.
Abychom snízili readmisi, potrebujeme lepsí dukazy o úcinných prístupech, které se týkají nedostatku v nasich zdravotních systémech, v ideálním prípade identifikovat a intervenovat u nejzranitelnejsích pacientu. Vcasné ambulantní sledování muze být strategií ke snízení readmisi, ale pro tento slozitý a mnohostranný problém budou nutné dalsí zásahy.
Pochopení spolecných otázek mezi readmisemi PCI a jinými lécebnými nebo chirurgickými podmínkami bude nutné mít siroké resení. Úkolem je urcit, co, pokud vubec, tato resení snízí readmisi a zlepsí celkovou kvalitu péce behem tohoto období zranitelnosti pacienta a roztrístené péce. "

Napsal Grace Rattue

Pravidelné rodinné jídlo zlepsuje dusevní zdraví dospívajících

Pravidelné rodinné jídlo zlepsuje dusevní zdraví dospívajících

Pravidelná rodinná jídla mohou výrazne zlepsit dusevní zdraví mezi mladistvými, a to bez ohledu na to, zda se cítí pohodlne mluvit se svými rodici, podle nového výzkumu zverejneného v casopise Journal of Adolescent Health. Výzkum naznacuje, ze dospívající, kterí mají rodinné pokrmy, jsou duverivejsí a obecne citoveji stabilní ve srovnání s temi, kterí ne.

(Health)

C-Sekce zdvojnásobuje riziko detské obezity

C-Sekce zdvojnásobuje riziko detské obezity

Prirozené narození se v posledních letech stává rychlostí a popularitou. V Holandsku je asi 50% porodu udeleno doma, zatímco ve Velké Británii dokonce NHS zacala videt prínosy a úsporu prirozeného porodu. Investovala tezce do klinik, jako je Barkentine Center, poblíz Canary Wharf ve východním Londýne.

(Health)