cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.81% pacientu s prorokovou poruchou uzívalo AIN457 ve studii fáze II

Na výrocním kongresu Evropská akademie dermatologie a venerologie (EADV) v Lisabonu v Portugalsku oznámil Novartis pozitivní výsledky ze trí studií fáze II AIN457 (sekukinumab), léku urceného k lécbe psoriázy. Výsledky ukázaly rychlé a významné zlepsení symptomu u pacientu se stredne tezkou az tezkou psoriázou.
Priblizne 2% lidí na celém svete trpí psoriasí plaku, pricemz 30% pacientu je mírne az závazne postizeno onemocnením, coz je spolecná dedicná a imunitní systémová porucha, která se vyznacuje kozními lézemi (plaky). Kozní léze spojené s psoriázou plátu jsou spojeny se signifikantními príznaky, vcetne svedení, skálování a bolesti, které mohou mít vázný dopad na ty, kterí trpí chronickou plakovou psoriázou, nebot nakonec ovlivnují emocionální, sociální, fyzické a profesní fungování pacienta. Tyto dusledky na pacientovu snízenou kvalitu zivota související se zdravím jsou srovnatelné s dusledky artritidy, diabetu, hypertenze, srdecních onemocnení a deprese.
AIN457 je plne humánní, cílená monoklonální protilátka. Specificky a rychle se váze a neutralizuje interleukin-17A (IL-17A), klícový zánetlivý cytokin, který je spojen s radou onemocnení zprostredkovaných imunitou, jako je psoriáza. Fáze II studií u stredne tezké az tezké psoriázy plaku a artritid (revmatoidní artritida, ankylozující spondylitida a psoriatická artritida) ukázala, ze AIN457 by mohl poskytnout potenciální novou lécebnou strategii pro imunitními onemocneními. Studie fáze III probíhá v soucasné dobe.
Výzkumníci provedli tri studie fáze II s dvojitou slepou, paralelní skupinou, kontrolovanou placebem, s cílem posoudit bezpecnost a úcinnost AIN457 v ruzných dávkách a rezimech podávání. Vylepsení byla merena proti indexu PASI (oblast psoriázy a index závaznosti) s primárními koncovými body stanovenými v reakcích PASI 75 v týdnu 12, pricemz odpovedi PASI 90 v 12. týdnu byly jako jeden ze sekundárních koncových bodu. Zjistení ukázala, ze primární cíl byl splnen pro jednu nebo více dávek (25, 75 a 150 mg subkutánne, 3 mg / kg, 10 mg / kg a 3x10 mg / kg, intravenózne) a rezimy (Early, Monthly and Single) studoval v kazdé studii. Ve srovnání s 61% úcastníku skupiny s placebem zaznamenalo 60% pacientu ve vsech trech studiích nezádoucí úcinky prípravku AIN457 behem prvních dvanácti týdnu, u závazných nezádoucích úcinku hlásených u 3% pacientu lécených prípravkem AIN457 v porovnání s 1% u placeba skupina.
Jedna studie ukázala, ze 81% pacientu, kterí podali subkutánne 150 mg AIN457 jednou mesícne, vykazovalo zlepsení symptomu a symptomu psoriázy nejméne 75% ve srovnání s 9% u placeba ve 12. týdnu (p
Druhá studie podporila tyto výsledky tím, ze prokázala, ze 83% pacientu, kterí byli podáváni s intravenózní pocátecní dávkou prípravku AIN457, zaznamenalo zlepsení ve srovnání s 10% pacientu s placebem o alespon 75%, pricemz tretí studie potvrdila také nálezy, ze v prvním mesíci po podání AIN457 zaznamenalo 55% pacientu zlepsení ve srovnání s 2% u placeba ve 12. týdnu (p
Dr. Kim Papp, dermatolog a reditel výzkumu ve výzkumu probity lékaru ve meste Waterloo v kanadském Ontariu a jeden z vysetrovatelu studií uvedl:

"Tyto údaje naznacují, ze AIN457 muze potenciálne prinést znacné zlepsení v zivote pacientu se stredne tezkou az tezkou plaketou psoriázou tím, ze vyvolá rychlou reakci a znacnou úlevu od symptomu. Plakární psoriáza je rozrusující a casto bolestivé chronické imunitní onemocnení a tam je kritická potreba nových mozností lécby, které kombinují dlouhodobou úcinnost s príznivým profilem bezpecnosti. "

John Hohneker, globální reditel pro vývoj integrované nemocnicní péce spolecnosti Novartis, uvedl:
"Jsme povzbuzeni temito pozitivními výsledky fáze II a tesíme se na získání výsledku rozsáhlejsích a dlouhodobejsích studií fáze III s AIN457, které zacaly tento rok. Novartis je odhodlána poskytovat nové moznosti lécby pacientum se strednedobým onemocnením, váznou psoriázu v plaku, kterí celí významnému kazdodennímu fyzickému nepríjemnému pocitu, stejne jako závaznému psychologickému dopadu zivota s tímto onemocnením. "

Napsal Petra Rattue

Obezita spojená s rustem bunek rakoviny prsu a velikostí nádoru

Obezita spojená s rustem bunek rakoviny prsu a velikostí nádoru

Nový výzkum naznacuje, ze stav obezity zeny muze urcit míru rustu bunek rakoviny prsu a velikosti nádoru. To je podle studie zverejnené v casopise Cancer Research Breast. Obezita je známá jako hlavní rizikový faktor pro rakovinu prsu u postmenopauzálních zen, ríkají vedci z Tulane School of Medicine v New Orleans v LA.

(Health)

Lécba malárie u afrických detí: Intermitentní preventivní lécba je bezpecná a úcinná, ale potrebuje více dlouhodobých léciv

Lécba malárie u afrických detí: Intermitentní preventivní lécba je bezpecná a úcinná, ale potrebuje více dlouhodobých léciv

Dve clánky publikované online Online První a v budoucím vydání zprávy The Lancet, ze intermitentní lécba malárie u afrických detí je bezpecná a úcinná v ruzných prostredích. Potenciální rezistence vuci lékum a následne volba uzívaného léciva je v strategii zásadní.

(Health)