cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.81% pacientu s prorokovou poruchou uzívalo AIN457 ve studii fáze II

Na výrocním kongresu Evropská akademie dermatologie a venerologie (EADV) v Lisabonu v Portugalsku oznámil Novartis pozitivní výsledky ze trí studií fáze II AIN457 (sekukinumab), léku urceného k lécbe psoriázy. Výsledky ukázaly rychlé a významné zlepsení symptomu u pacientu se stredne tezkou az tezkou psoriázou.
Priblizne 2% lidí na celém svete trpí psoriasí plaku, pricemz 30% pacientu je mírne az závazne postizeno onemocnením, coz je spolecná dedicná a imunitní systémová porucha, která se vyznacuje kozními lézemi (plaky). Kozní léze spojené s psoriázou plátu jsou spojeny se signifikantními príznaky, vcetne svedení, skálování a bolesti, které mohou mít vázný dopad na ty, kterí trpí chronickou plakovou psoriázou, nebot nakonec ovlivnují emocionální, sociální, fyzické a profesní fungování pacienta. Tyto dusledky na pacientovu snízenou kvalitu zivota související se zdravím jsou srovnatelné s dusledky artritidy, diabetu, hypertenze, srdecních onemocnení a deprese.
AIN457 je plne humánní, cílená monoklonální protilátka. Specificky a rychle se váze a neutralizuje interleukin-17A (IL-17A), klícový zánetlivý cytokin, který je spojen s radou onemocnení zprostredkovaných imunitou, jako je psoriáza. Fáze II studií u stredne tezké az tezké psoriázy plaku a artritid (revmatoidní artritida, ankylozující spondylitida a psoriatická artritida) ukázala, ze AIN457 by mohl poskytnout potenciální novou lécebnou strategii pro imunitními onemocneními. Studie fáze III probíhá v soucasné dobe.
Výzkumníci provedli tri studie fáze II s dvojitou slepou, paralelní skupinou, kontrolovanou placebem, s cílem posoudit bezpecnost a úcinnost AIN457 v ruzných dávkách a rezimech podávání. Vylepsení byla merena proti indexu PASI (oblast psoriázy a index závaznosti) s primárními koncovými body stanovenými v reakcích PASI 75 v týdnu 12, pricemz odpovedi PASI 90 v 12. týdnu byly jako jeden ze sekundárních koncových bodu. Zjistení ukázala, ze primární cíl byl splnen pro jednu nebo více dávek (25, 75 a 150 mg subkutánne, 3 mg / kg, 10 mg / kg a 3x10 mg / kg, intravenózne) a rezimy (Early, Monthly and Single) studoval v kazdé studii. Ve srovnání s 61% úcastníku skupiny s placebem zaznamenalo 60% pacientu ve vsech trech studiích nezádoucí úcinky prípravku AIN457 behem prvních dvanácti týdnu, u závazných nezádoucích úcinku hlásených u 3% pacientu lécených prípravkem AIN457 v porovnání s 1% u placeba skupina.
Jedna studie ukázala, ze 81% pacientu, kterí podali subkutánne 150 mg AIN457 jednou mesícne, vykazovalo zlepsení symptomu a symptomu psoriázy nejméne 75% ve srovnání s 9% u placeba ve 12. týdnu (p
Druhá studie podporila tyto výsledky tím, ze prokázala, ze 83% pacientu, kterí byli podáváni s intravenózní pocátecní dávkou prípravku AIN457, zaznamenalo zlepsení ve srovnání s 10% pacientu s placebem o alespon 75%, pricemz tretí studie potvrdila také nálezy, ze v prvním mesíci po podání AIN457 zaznamenalo 55% pacientu zlepsení ve srovnání s 2% u placeba ve 12. týdnu (p
Dr. Kim Papp, dermatolog a reditel výzkumu ve výzkumu probity lékaru ve meste Waterloo v kanadském Ontariu a jeden z vysetrovatelu studií uvedl:

"Tyto údaje naznacují, ze AIN457 muze potenciálne prinést znacné zlepsení v zivote pacientu se stredne tezkou az tezkou plaketou psoriázou tím, ze vyvolá rychlou reakci a znacnou úlevu od symptomu. Plakární psoriáza je rozrusující a casto bolestivé chronické imunitní onemocnení a tam je kritická potreba nových mozností lécby, které kombinují dlouhodobou úcinnost s príznivým profilem bezpecnosti. "

John Hohneker, globální reditel pro vývoj integrované nemocnicní péce spolecnosti Novartis, uvedl:
"Jsme povzbuzeni temito pozitivními výsledky fáze II a tesíme se na získání výsledku rozsáhlejsích a dlouhodobejsích studií fáze III s AIN457, které zacaly tento rok. Novartis je odhodlána poskytovat nové moznosti lécby pacientum se strednedobým onemocnením, váznou psoriázu v plaku, kterí celí významnému kazdodennímu fyzickému nepríjemnému pocitu, stejne jako závaznému psychologickému dopadu zivota s tímto onemocnením. "

Napsal Petra Rattue

Trvalá úcinnost prípravku Vimpat (Lacosamid) pri snizování cástecného nástupu záchvatu po dobu az osmi let

Trvalá úcinnost prípravku Vimpat (Lacosamid) pri snizování cástecného nástupu záchvatu po dobu az osmi let

29. mezinárodní kongres epilepsie v Ríme v Itálii (28. srpna - 1. zárí) 1-4 predlozil tento týden konzistentní dukaz, ze kombinovaná lécba prípravkem Vimpat (lacosamid) byla obecne dobre tolerována a spojena s trvalým snízením záchvatu s cástecným nástupem po dobu az 8 let. Lacosamid, zahájený v E.

(Health)

Kazdodenní konzumování orechu muze prodlouzit zivot

Kazdodenní konzumování orechu muze prodlouzit zivot

Nejvetsí studie svého druhu, publikovaná v New England Journal of Medicine, zjistila, ze lidé, kterí jedí hrstku orechu kazdý den, zijí déle nez ti, kterí je vubec nejedí. Vedci z Dana-Farberova onkologického ústavu, Brigham a zenská nemocnice a Harvardská skola verejného zdraví dospeli k tomuto záveru poté, co analyzovali údaje o témer 120 000 osobách shromázdených za 30 let.

(Health)