cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.7 U 10 Americanu sledovat zdraví

První národní pruzkum USA o merení sledování zdravotních údaju zjistil, ze 70% dospelých Americanu sleduje alespon jeden indikátor zdraví bud pro sebe, nebo pro milovaného cloveka, ackoli polovina sledovatelu hlásí, ze to delají "v hlavách".
Studie Pew Research Center, která byla zverejnena online v pondelí, provedla telefonní rozhovory s více nez 3000 dospelými zijícími v USA.
Z pruzkumu vyplývá, ze 6 z 10 dospelých Americanu ríká, ze sledují svou váhu, dietu nebo cvicební rutinu, jednu tretinu sledují zdravotní symptom nebo ukazatel jako je hladina cukru v krvi, bolesti hlavy, krevní tlak nebo spánek, a více nez 1 z 10 ríká, sledování pro blízké.
Nicméne, kdyz otázky týkající se sledování zdraví vyvrcholily do detailu, odhalují, ze témer polovina sledovaných údaju o stavu zdraví sleduje vývoj "v hlavách", zatímco jen pres tretí stopu údaje o papíru a jeden z peti pouzití tabulku, webové stránky, aplikaci nebo zarízení.

Pomoc pri provádení zmen

Klinické studie naznacují, ze vlastní monitorování zdravotních údaju pomáhá lidem provádet zmeny ve svém zivote, zvláste tem, kterí se snazí zvládnout hmotnost, krevní tlak a hladinu cukru v krvi.
Ale predtím, nez se tato studie, která je soucástí projektu Pew Internet a American Life Project, nikdo neudelal národní pruzkum, který by polozil otázku: "Kolik lidí pravidelne sleduje své zdraví?"
Z odpovedí vyplývá, ze 46% sledovatelu ríká, ze samo-sledování má zmenit jejich prístup ke správe jejich zdraví nebo zdraví osoby, kterou poskytují péci.

40% ríká, ze samocinné sledování je vedlo k tomu, ze pozádali svého lékare o dalsí informace nebo o jiný názor od jiného lékare a 34% tvrdí, ze ovlivnilo rozhodnutí o lécbe.

Skupiny, které jsou pravdepodobne samy sledovány

Z tech, kterí sledují své vlastní zdraví, jsou to nejpravdepodobnejsí osoby, které se o ne starají, a osoby, které zijí s chronickými chorobami.
Jinou skupinou, která s nejvetsí pravdepodobností sleduje své zdraví, jsou ti, kterí v uplynulém roce výrazne zmenili své zdraví.
Z výsledku pruzkumu vyplývá, ze zatímco lidé v této skupine nejsou s vetsí pravdepodobností sledováni svou váhu, dietu nebo cvicení, pravdepodobneji sledují zdravotní indikátor nebo príznaky jako je krevní tlak, hladina cukru v krvi, bolest hlavy nebo spánek.

Metody samocinné sledování

Kdyz byli dotazováni na to, jak sledují ukazatel zdravotního stavu, na který uprednostnují bud polovinu (49%) sledovatelu pro sebe, nebo jiný, respondenti uvádeli, ze to delají "v hlave".
Výsledky ukazují, ze muzi mají vetsí pravdepodobnost, ze budou sledovat hlavu nez zeny, stejne jako mladsí nez starsí dospelí.
Vedci si povsimli, ze "to dává smysl, jelikoz vsichni nekdo mozná potrebuje sledovat jejich váhu, je váha - nebo dokonce dzíny, které se hodí jen tehdy, kdyz je nekdo v jejich ideální hmotnosti."
Poznamenávají vsak, ze toto zjistení je:

"... výzvou pro vývojáre technologií, kterí by chteli presvedcit lidi, aby zlepsili své návyky."
"Chcete-li zachytit tento segment trhu, musí se snazit vytvorit nástroj, který bude stejne bezproblémový jako sledování v hlave," dodávají.
Lidé s váznejsími obavami byli ti, kterí s nejvetsí pravdepodobností pouzívají nejaký systém, aby sledovali své zdraví.
"... mnoho sledovatelu, zijících s ruznými podmínkami, je mnohem pravdepodobnejsí, ze budou sbírat vlastní údaje o zdravotním stavu," poznamenávají výzkumní pracovníci. Míra vyuzití technologických zarízení v této skupine je vsak pomerne nízká.
Samoobsluzné nástroje jsou nove vznikajícím trhem s nositelnými zarízeními s ruznou úrovní sofistikovanosti, které pomáhají uzivatelum sledovat kazdodenní cinnost.

Príjem zdravotnických aplikací je platný

Z pruzkumu vyplývá, ze 19% uzivatelu smartphonu si stáhlo aplikaci týkající se zdraví, pricemz nejoblíbenejsími tématy jsou cvicení, váha a strava. Aplikace vsak nebyly nutne pouzívány k vlastnímu sledování konkrétního zdravotního ukazatele.
V rozhovoru o pruzkumu vedoucí výzkumná pracovnice Susannah Foxová tvrdí, ze vyuzití zdravotních aplikací se zdálo, ze dosáhlo náhorní plosiny v USA, pricemz jen asi 1 z 10 uzivatelu mobilních telefonu skutecne pouzívá aplikaci pro sledování zdraví.
To je navzdory skutecnosti, ze na trh pricházejí stovky nových aplikací, jejichz cílem je pomoci uzivatelum sledovat a rídit hmotnost, krevní tlak, hladinu cukru v krvi, tehotenství a léky.
Zatímco Fox ríká, ze neprosetrili, proc se zdá, ze pouzití techto aplikací se zplosilo, v rozhovoru navrhuje, ze to muze být kvuli problémum kolem bezpecnosti vysoce osobních údaju:
"Mozná si nejste jisti, ze aplikace je opravdu místo, kde muzete dát takovou duveru," ríká Fox.
Kalifornská zdravotnická nadace pomohla financovat studii.
Dalsí studie zverejnená na zacátku tohoto mesíce ze stejného projektu Pew Research Center ukázala, ze 1 ze 3 Americanu pouzívá internet k diagnostice.

Susannah Fox - medicína X Konverzace z Larry Chu na Vimeo. Napsal Catharine Paddock PhD

Napínací bolesti: Lécba, príciny a príznaky

Napínací bolesti: Lécba, príciny a príznaky

Obsahy typu tahového bolesti hlavy Príciny bolestivého bolesti hlavy Lécba bolestí hlavy s napetím Bezné bolesti hlavy, známé také jako bolesti hlavy s napetím nebo stresem, jsou nejcastejsím typem primární bolesti hlavy. Primární bolest hlavy je bolest hlavy, která není zpusobena jiným stavem. Az 70 procent lidí bude mít v uplynulém roce zazívací napetí, podle Svetové zdravotnické organizace.

(Health)

Mosquito virus, vázaný na potenciální poskození mozku u novorozencu sírících se v Brazílii

Mosquito virus, vázaný na potenciální poskození mozku u novorozencu sírících se v Brazílii

Brazilské úrady vysetrují tisíce podezrelých prípadu mikrocefalie u detí, které se narodily matkám nakazeným virem Zika, prenáseným proti komárum, behem tehotenství. Jedna nemocnice v Pernambuco - v brazilském státe s vetsinou podezrelých prípadu Ziky vázaných na mikrocefalii u novorozencu - doporucuje rodinám, aby prozatím odlozily jakékoliv plány tehotenství.

(Health)