cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.7 Patentové patenty o rozhlasových stanicích brzy vyprsí - ceny léku se stanou pro miliony lidí

Do konce prístího roku si 7 z 20 nejprodávanejsích léku ztratí svou patentovou ochranu, coz zpusobí mnohem levnejsí generické verze. Jedná se o bohosluzbu pro pacienty a vázné znepokojení pro farmaceutický prumysl, které závisí tolik na vysokých príjmech pro výzkum a vývoj.
Nebude to dlouho predtím, nez superpunkty Lipitor, droga snizující hladinu cholesterolu, a krevní redidlo Plavix ztratí svou patentovou ochranu. Lipitor pouze v USA uzívá 4,3 milionu pacientu a Plavix o 1,4 milionu.
Lipitor je svetove nejprodávanejsí lék. V listopadu tohoto roku ztratí svuj patent.
Antipsychotika Zyprexa ztrácí patent v ríjnu 2011. Plavix je v kvetnu prístího roku. Lécba psoriázy a revmatoidní artritidy ustupuje Enbrel v ríjnu 2012.
Odhaduje se, ze celosvetový prodej léku ve výsi 225 miliard dolaru bude do konce roku 2015 patentován.
Generika budou do velké míry vstupovat do nekolika lékarských oblastí, vcetne lécby HIV, deprese, diabetu, astmatu, bipolární poruchy, hypertenze a vysokých triglyceridu.
V prubehu prístího desetiletí jiz na trhu nebude více nez 120 znacek, ríkají odborníci.
Pacienti, danoví poplatníci, podniky a zdravotní pojistovny usetrí miliardy. Generická lék muze stát az o 80% méne nez verze s názvem znacky.
Zdraví odborníci z USA tvrdí, ze znacný pocet lidí, kterí si v soucasné dobe nemohou dovolit zaplatit za své léky, to brzy uciní. USA jsou jednou z nejdrazsích zemí na svete pro léky na predpis.
V Americe dnes mnoho lidí, dokonce i se soukromým zdravotním pojistením nebo Medicare krytí nedostávají své predpisy, protoze proste nemají peníze.
Studie ukázaly, ze generické léky jsou stejne dobré jako ty, které vyrábejí znacku, ríká FDA (Food and Drug Administration). Pokud je úcinná látka stejná, lécba je stejne úcinná. Nekterí argumentují, ze generické verze mají nerovnomerné záznamy o bezpecnosti. Studie vsak ukázaly, ze znackové drogy mají stejné riziko kontaminace v dusledku spatné výrobní praxe nebo jiného duvodu.
Nekterí experti vsak tuto skutecnost zpochybnují. Studie provedená vedci na Univerzite Johns Hopkins a publikovaná v roce 2005 Annals of Neurology zjistil, ze prechod na antiepilepsní generickou verzi léciva nese s sebou 10% riziko, ze vrcholové koncentrace v tele se vyskytly v ruzných casech.
Napsal Christian Nordqvist

Stárnutí muze chránit krevní cévy pred oxidacním stresem

Stárnutí muze chránit krevní cévy pred oxidacním stresem

Výzkumníci zjistili, ze krevní cévy se behem procesu stárnutí prizpusobují, aby se snízilo poskození oxidacním stresem. Vedci verí, ze jejich studie dokládá, ze prirozenou tendencí tela je prizpusobit se oxidativnímu stresu pri zdravém stárnutí. Oxidacní stres byl spojen s mnoha nemocemi, vcetne vysokého krevního tlaku, diabetu, nekterých rakovin, srdecních onemocnení, Alzheimerovy choroby a dalsích stavu souvisejících s vekem.

(Health)

Témer 95% klinických skupin pro uvedení do provozu je pripraveno prijmout rozpocty na uvedení do provozu

Témer 95% klinických skupin pro uvedení do provozu je pripraveno prijmout rozpocty na uvedení do provozu

Podle BMJ kariéry bude v dubnu 2012 94,2% nove vznikajících klinických komisaru (CCG) v Anglii schopno prevzít rozpocty na zadávání duvery v primární péci, kdyz projdou strategickým hodnocením zdravotní autority (SHA) jejich konfigurace. Pouze 5,8% skupin bylo hodnoceno jako "cervená" v systému hodnocení rizik, který merí 4 oblasti týkající se velikosti skupiny uvádení do provozu, tréninku a tvaru, zatímco 94.

(Health)