cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.60-minutové denní telesné aktivity by mely být dostupné pro vsechny skoláky

K celkovému akademickému a telesnému rozvoji a úspechu detí by jejich skoly mely hrát dulezitou roli pri zajistování toho, aby vsichni meli prílezitost k úcasti na energické nebo stredne intenzivní fyzické aktivite, vyzývá lékarský ústav v nové zpráve.
Autori zduraznili, ze fyzická aktivita by mela trvat nejméne 60 minut denne.
Podle nedávných odhadu pouze polovina vsech skoláku v USA splnuje tento dukaz zalozený na dukazech pro podporu lepsího rozvoje a zdraví. Denní fyzická aktivita by mela probíhat v bezných skolních hodinách v laboratori P.E. (telesné výchovy), prestávky nebo prestávky, a cvicení ve tríde. Aktivní dojízdení do az skoly by melo být podporováno, mely by existovat mimoskolní programy, stejne jako intramurální nebo sportovní sporty.
Podle zprávy zverejnené v roce 2006 Americký zurnál verejného zdraví, mnohé skoly v USA eliminovaly trídy telesné výchovy.
Harold W. Kohl III, profesor epidemiologie a kineziologie na Fakulte verejného zdravotnictví v Texasu a predseda výboru pro zprávy, uvedl:

"Skoly jsou rozhodující pro vzdelávání a zdraví nasich detí a poskytují klícové sluzby, jako jsou screeningy, imunizace a výzivná jídla.
Denní telesná aktivita je pro zdraví a rozvoj detí stejne dulezitá jako ostatní zdravotnické sluzby a prílezitost pro fyzickou aktivitu by mela být prioritou vsech skol, a to jak prostrednictvím telesné výchovy, tak i dalsích mozností. "

Ministerstvo skolství by melo oznacit telesné vzdelání jako hlavní akademický predmet. P.E. by meli obdrzet potrebné zdroje pro posílení obsahu, výuky a odpovednosti, napsali autori.
V USA neexistují zádné konzistentní celostátní politiky týkající se telesné výchovy. Vetsina státu má zákony týkající se fyzické aktivity ve skolách. Podle Výboru by deti na základní skole mely být zapojeny do nejaké skolní fyzické aktivity po dobu 30 minut denne, zatímco ti ve stredních a vysokých skolách by meli delat 45 minut. Polovina casu telesné výchovy by mela zahrnovat intenzivní nebo stredne intenzivní zasedání.
Autori dodali, ze dalsí prílezitosti pro telesnou aktivitu by mely existovat v celém skolním prostredí krome fyzické výchovy.
Od roku 2001, kdy bylo schváleno rozhodnutí "No Child Left Behind Act", 44% skolních administrátoru tvrdí, ze snízili cas z telesné výchovy a výcviku, aby pridali více casu matematice a ctení v ucebne.
Stále více studií je ukazující souvislost mezi fyzickou aktivitou, fitness a akademickým výkonem, zejména v ctení a matematice. Autori napsali, ze "výhody plynoucí z fyzické aktivity behem skolního dne prevazují nad prínosy výlucného vyuzití casu ucebny pro akademické ucení".
Podle zprávy mají nejvetsí prínos pro skoláky z úcasti na rade fyzických aktivit, vcetne cvicení na odpor, aerobních aktivit a strukturovaných a nestrukturovaných zasedání. "Napríklad aerobní kondice je spojena s strukturou mozku a funkcí spojenou s pracovní pametí a resením problému a ukázalo se, ze jednotlivé výbuchy aktivity zvysují cas na úkol a zlepsují zamerení. Nástup poskytuje studentum sanci upresnit sociální dovednosti a vyuzívat jejich predstavy ".
Stejne jako kazdý den v P.E. skolní docházky by mely mít casté prestávky v ucebne. Odstranení výklenku jako formy trestu se nedoporucuje, ani by se nemely nahrazovat výjezdy s akademickými subjekty. Výbor ukazuje, jak je mozné zapadnout do dostatecného mnozství casu pro telesnou výchovu, aniz by doslo k narusení výuky základních akademických predmetu.
Aby bylo zajisteno rovnomerné zprístupnení fyzické aktivity a telesné výchovy, je dulezité mít podporu místních správcu skol, stejne jako okresních, státních a federálních vlád.
Fyzická aktivita by mela být zohlednena ve vsech politických rozhodnutích týkajících se skolního prostredí plánovaci mesta a organizacemi rodicu-ucitelu.
Následující organizace podporily tuto studii: Robert Wood Johnson Foundation. Národní akademie ved, Národní inzenýrská akademie, Lékarský ústav a Národní rada pro výzkum tvorí národní akademie.

Výzkumní pracovníci z Americký zurnál preventivní medicíny ze deti mají vetsí pravdepodobnost, ze budou mít vyssí úroven fitness ve skolách, kde je povinná telesná výchova.
Napsal Christian Nordqvist

Jaké jsou dospelé zdravotní dusledky detského sikany?

Jaké jsou dospelé zdravotní dusledky detského sikany?

Stále povazovaný za obrad pruchodu nekterými, výzkum se nyní pokousí pochopit, proc jsou obeti detského týrání ohrozeny horsími výsledky v dospelosti nejen pro psychologické zdraví, ale také pro fyzické zdraví, kognitivní fungování a kvalitu zivota. Ackoli neexistuje zádná univerzální definice detského sikany, termín se casto pouzívá k popisu, kdy díte opakovane a zámerne ríká nebo delá veci, které zpusobují utrpení jinému díteti, nebo kdyz se díte snazí nucit jinému díteti, aby neco proti své vuli pouzívání hrozby, násilí nebo zastrasování.

(Health)

Tretina seniorních príjemcu Medicare podstupuje zbytecné operace krátce pred umíráním

Tretina seniorních príjemcu Medicare podstupuje zbytecné operace krátce pred umíráním

Studie publikovaná online na prvním míste v casopisu The Lancet ukázala, ze témer tretina starsích amerických príjemcu poplatku za sluzby Medicare dostává operaci behem svého posledního roku zivota, vetsina procedur se provádí v mesíci pred smrtí, nicméne pravdepodobnost obdrzení operace na konci zivota se výrazne lisí v závislosti na veku pacienta, oblasti bydliste a dostupnosti nemocnicních luzek.

(Health)