cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pet dulezitých skutecností o roztrousené skleróze

Obsah

 1. Jeho prícina je neznámá
 2. Muze se pohybovat v závaznosti
 3. To muze být obtízné diagnostikovat
 4. Ovlivnuje to více zen nez muzu
 5. Vitamin D mu muze pomoci zabránit a lécit ho
Roztrousená skleróza je onemocnení, které postihuje centrální nervový systém, který zahrnuje mozku, míchu a optické nervy.

Více nez 2,3 milionu lidí má roztrousenou sklerózu (MS) po celém svete, podle National Multiple Sclerosis Society.

Prestoze vedci ucinili velký pokrok v porozumení a lécbe onemocnení, stále existuje mnoho otázek a mylných predstav o MS. Zde je pet dulezitých skutecností, které by lidé meli vedet o této nemoci.

1. Jeho prícina je neznámá


Prestoze presná prícina MS není známa, bylo navrzeno, ze kourení muze zvýsit riziko vývoje.

MS se povazuje za autoimunitní nemoc, onemocnení, pri kterém imunitní systém tela napadá vlastní zdravé tkáne.

Pri MS dochází k záchvatum myelinu, tukové látky, která pusobí jako ochranný kryt nervovým vláknum. To zpusobuje problémy s komunikací mezi mozkem a telem.

Lékari neví, proc telo napadá myelin, ale domnívají se, ze následující faktory mohou zvýsit riziko rozvoje MS:

 • Máte rodinnou anamnézu MS, jiné autoimunitní onemocnení nebo urcité infekce
 • Kourení
 • Být ve veku mezi 15 a 60 lety
 • Být kavkazský, zvláste s severoevropským puvodem
 • Zijeme v mírném podnebí

2. Muze se pohybovat v závaznosti

U MS muze komunikacní problémy mezi mozkem a telem vést k závaznému poskození nervu. Symptomy onemocnení se mohou pohybovat od nepohodlných a otravných az po oslabující a dokonce smrtelné.

Je dulezité si uvedomit, ze prumerná délka zivota s MS se v prubehu let zvýsila, podle National Multiple Sclerosis Society. Je to zpusobeno objevujícími se lécebnými postupy a lepsí porozumení nemoci. Mezi nejcastejsí príznaky MS patrí:

 • Problémy s mocovým mechýrem
 • Problémy s strevami
 • Problémy s chuzí nebo vyvazováním
 • Únava
 • Sexuální dysfunkce
 • Tuhost a necitlivost
 • Bolest
 • Svalová slabost
 • Tremor
 • Resení potízí
 • Problémy s polykáním
 • Problémy s pametí
 • Problémy s videním
 • Deprese
 • Úzkost

Problémy s pametí, deprese, problémy se zrakem a únava mohou znamenat MS.

Nekteré príznaky nemusí být patrné v pocátecních stádiích MS. Jiní mohou zpusobit vázný dopad na kvalitu zivota cloveka. Pokud nejsou léceny, symptomy MS se mohou casem zhorsovat.

Paralýza je jedním z nejtezsích príznaku, ale postihuje pouze jednu tretinu lidí s tímto onemocnením. Vetsina lidí s MS udrzuje mobilitu, i kdyz nekterí mohou potrebovat pomocná zarízení, jako jsou hole nebo chodci.

Rekl David Bexfield Zdravotní novinky dnes ze je dulezité, aby lidé diagnostikovaní s CS venovali pozornost telu a delat, co jim pomáhá cítit se dobre. Spolecnost Bexfield zahájila skupinu s názvem ActiveMSers po jeho diagnóze v roce 2006.

"Nastestí nemám mnoho spatných dní," rekl. "Kazdodenní cvicení pomohly udrzet mou únavu v kontrole, coz je jeden z nejslabsích príznaku této nemoci."

"Jen málo lidí rozumí, jak muze být únava MS naprosto pálcivá. Predstavte si, ze vytáhnete vsechny nocníky, udeláte je tremi v rade a poté budete maratónem. Zpetne, na chudách, pri zonglování retezových pil. , uvedomte si, ze to není ani tak blízko, jak to cítí.Kdyz únava MS hity, vsechno je vycerpávající: ctení, myslení, dokonce i naslouchání.

Bexfieldova dalsí rada mela pomoci, kde si to lidé dokázou dát:

"Zkontrolujte své ego u dverí, parkovací plakáty pro handicapované osoby, pomucky pro vycházky, ochranné spodní prádlo - vsechny jsem pouzil, pomohli me vzít na ulici, na pesí túru a po celém svete. nástroje, které máte k dispozici. "

David Bexfield

Roztrousená skleróza: Co potrebujete vedetZjistete více o prícinách, príznacích a lécbe roztrousené sklerózy.Prectete si ted

3. Muze být obtízné diagnostikovat

MS muze být obtízné diagnostikovat, protoze mnoho príznaku se prekrývá s jinými onemocneními a onemocneními. Bohuzel to znamená, ze lékari mohou nejakou dobu udelat diagnózu. Mohou si objednat více testu, aby nejprve vyloucily dalsí podmínky.

Lékar prezkoumá anamnézu a provede fyzickou prohlídku. Potom mohou doporucit následující testy:

 • Krevní testy
 • Lumbální punkce
 • MRI
 • Vyvolané potenciální testy

Pokud osoba projeví více neobvyklých príznaku nebo progresivní onemocnení, lékar si narídí dalsí vysetrení. Relativne remitující MS je nejcastejsí formou onemocnení, a ackoli je diagnostika v tomto konkrétním typu snadnejsí, vysetrení MRI obvykle potvrdí diagnózu.

Odborníci tvrdí, ze se zlepsujícími diagnostickými metodami existuje nadeje, ze bude následovat lepsí rízení.

"Pokroky v rízení MS se zamerují jak na modifikaci choroby, tak i na symptomatické rízení," uvedl generální reditel konsorcia center pro roztrousenou sklerózu a zdravotní sestra June Halper. "Zatímco lécebné rezimy se staly slozitejsími a nárocnejsími pro cloveka s MS, nyní je jasná zpráva nadeje do budoucnosti."

4. Ovlivnuje více zen nez muzu


Zeny ve veku 20-40 let mohou být skupinou, která s nejvetsí pravdepodobností rozvíjí MS.

Z neznámých duvodu je CS castejsí u zen nez u muzu. Ve skutecnosti jsou zeny dvakrát az trikrát casteji rozvinuty nez jejich muzské protejsky.

Lidé navíc obvykle projevují první príznaky ve veku od 20 do 40 let, i kdyz starsí dospelí a deti jsou známy také ve vývoji MS.U zen v této vekové skupine muze príznaky MS zpusobit komplikace reprodukcního zdraví, zejména behem tehotenství.

Lékarka Jen Finelli popsala práci se zenou, která mela MS a její jedinecné boje pri príprave na otehotnení:

"Meli jsme sladkou, sladkou pacientku na jedné z mých rotací, která mela tak závazné záchvaty MS, ze zaslepila, a ona byla znepokojena, kdyz byla tehotná, protoze potrebovala léky, aby zabránila temto hrozným útokum. opustte své léky, aby chránily své díte, kdyby musela! "

Jen Finelli

"Nastestí [ta pacientka] nemusela tuto obet ucinit," dodala, "ale kvuli autoimunitní povaze onemocnení musí pacienti pred zahájením tehotenství overit své léky u svého obvinení a svého specialisty na MS."

5. Vitamin D muze pomoci predcházet a lécit

Ackoli existuje mnozství farmaceutických prípravku schválených FDA k lécbe nekterých forem MS, neexistuje lék na tuto chorobu. Jeden hlavní typ MS, který zahrnuje období exacerbací a remise a je známý jako relapsující-remitentní MS, reaguje na léky. Bohuzel jiný hlavní typ MS, známý jako primární progresivní MS, nereaguje na léky.

Vetsina techto léku, nazývaných lécení modifikující choroby (DMT), je také známo, ze zpusobují závazné vedlejsí úcinky.

"V soucasné dobe neexistují pro lidi s MS zádné vysoce úcinné a nízkorizikové DMT," rekl Dr. Robert Glanzman MNT.

Dr. Glanzman, neurolog a reditel lékarské spolecnosti GeNeuro, farmaceutická spolecnost v klinickém stádiu, vysvetlil, ze u více nez tretiny lidí s progresivním MS není "zádný ze soucasne dostupných DMT (s výjimkou mitoxantronu, chemoterapeutika) bylo prokázáno, ze jsou úcinné. "


Vitamin D muze pomoci pri lécbe a prevenci MS.

Dalsí DMT jsou v soucasné dobe ve vývoji a "mají pozitivní studie u lidí s progresivním MS," dodal. "Nicméne v obou techto studiích se zdá, ze terapeutický úcinek byl z velké cásti omezen na osoby s pokracujícím zánetem, jak se merí MRI mozku."

Výzkum poukazuje na to, ze dalsí lécba vitamínem D je bezpecná pro osoby s MS a muze být úcinná v tom, jak pomáhat jim predcházet a lécit je. Lidé, kterí mají nízkou hladinu vitaminu D, mohou mít ve skutecnosti zvýsené riziko vzniku MS.

Lidé s MS by se meli snazit vést zdravý zivotní styl, který zahrnuje kourení, doplnení vitamínu D, snizování príjmu sodíku, spánek, mírné cvicení a udrzení ideální hmotnosti nebo indexu telesné hmotnosti, "rekl Dr. Ann Bass, klinický reditel v Neurologickém centru San Antonio, TX.

"Mohou vytvorit silnou a trvalou podpurnou sít, která bude zahrnovat zdravotnické pracovníky, rodiny, prátele, podpurné skupiny [...], které jim pomohou behem své cesty touto nemocí," dodala. "Meli by vytvorit, neustále posuzovat a sdílet své cíle a ocekávání pro svuj zivot, stejne jako pro jejich lécbu MS v prubehu celého onemocnení."

Kognitivní pokles muze zvýsit riziko mrtvice

Kognitivní pokles muze zvýsit riziko mrtvice

Dosavadní výzkum prohlasuje, ze spatné kardiovaskulární zdraví muze zvýsit riziko vzniku pametových a ucebních problému. Ale nová studie zverejnená v casopise Stroke naznacuje, ze to muze být pravda; kognitivní pokles muze zvýsit riziko mozkové príhody u dospelých starsích 65 let. Vedci tvrdí, ze kognitivní pokles muze zvýsit riziko mrtvice u dospelých starsích 65 let.

(Health)

1 z 3 lidí by uprednostnovalo kratsí zivot, aby uzíval pilulku kazdý den

1 z 3 lidí by uprednostnovalo kratsí zivot, aby uzíval pilulku kazdý den

Meli by vsichni starsí lidé uzívat denní pilulku, aby zabránili infarktu? Je to trvalá otázka, prestoze Úrad pro potraviny a léciva v soucasné dobe ríká, ze denní aspirin, napríklad, není pro vsechny. Výzkumníci také pokracují v prosetrení myslenky denního "polypill" proti kardiovaskulárním onemocnením v urcitých skupinách.

(Health)