cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.430 milionu dolaru falesného fakturacního podvodu Medicare, 91 osob za poplatek

Devadesát jedna lidí ze sedmi amerických citátu bylo obvineno z podvodu ve výsi 430 milionu dolaru za medicíne, oznámili dnes tajemník Kathleen Sebelius a generální prokurátor Eric Holder a zdravotnictví.
Lidé, kterí jsou obvineni, zahrnují sestry, lékare a dalsí certifikované zdravotnické pracovníky. Obvinují se z falesného vyúctování a jsou zapojeni do podvodných plánu.
Generální prokurátor Holder rekl:

"Dnesní opatrení v oblasti prosazování zákona odhalují alarmující a neprijatelný trend jednotlivcu, kterí se pokousejí o vyuzívání federálních programu zdravotní péce k ukradnutí miliardy dolaru osobních poplatníku. Takové aktivity nejen sifonují drahocenné zdroje danových poplatníku, zvysují náklady na zdravotní péci a ohrozují sílu Medicare program - také neúmerne obetjí nejzranitelnejsí cleny spolecnosti, vcetne starsích, zdravotne postizených a chudých Americanu. "

HHS tajemník Sebelius rekl:
"Dnesní zatcení dávají zlocincum na vedomí, ze tvrdo popraskáme lidem, kterí chtejí ukradnout Medicare." Zákon o zdravotní péci nám dává nové nástroje k lepsímu boji proti podvodum ak tomu, aby byl Medicare silnejsí. autorita ze zákona o zdravotní péci zastavila budoucí platby mnoha poskytovatelum zdravotní péce podezrelým z podvodu, címz usetril prostredky Medicare a dolaru danových poplatníku pred tím, nez se ztratili na podvod. "

Vzhledem k tomu, ze obvinení byla v celé zemi vypustena, desítky lidí se bud odvrátily, nebo se vzdaly. Obvinení (obvinení) zahrnovala více nez 230 milionu dolaru z podvodu v oblasti domácí zdravotní péce, zhruba 100 milionu dolaru v podvodech v oblasti péce o dusevní zdraví a více nez 49 milionu dolaru v sanitních podvodech - existovaly i dalsí poplatky, které se týkaly milionu dolaru v jiných podvodech.

Tricet poskytovatelu zdravotní péce bylo bud pozastaveno, nebo celilo správním krokum poté, co inspektori analyzovali verohodné dukazy o podvodu. Zákon o cenove príznivé péci opravnuje HHS k zastavení plateb do vyresení setrení.
HHS Medicare Fraud Strike Force a Ministerstvo spravedlnosti vytvorily multi-agenturní tým místních, státních a federálních vysetrovatelu a státních zástupcu, jejichz cílem bylo bojovat proti podvodum v Medicare pomocí technik analýzy dat Medicare. Toto konkrétní zastavení cinnosti zahrnovalo 500 cinitelu cinných v trestním rízení od spolecnosti HHSOIG, FBI, nekolika jednotek pro kontrolu podvodu Medicaid a dalsích místních a státních donucovacích orgánu, informoval HHS.
91 osob je obvineno a obvineno z ruzných trestných cinu, vcetne:
  • Spiknutí za spáchání podvodu v oblasti zdravotní péce

  • Porusení zákonu o zpetném návratu

  • Praní penez
Setrení odhalilo radu ruzných podvodných programu zahrnujících radu lékarských sluzeb a lécby, jako jsou:
  • Ambulantní sluzby

  • DME (trvanlivé zdravotnické vybavení)

  • Domácí zdravotní péce

  • Sluzby dusevního zdraví

  • Pracovní lékarství

  • Fyzikální terapie

  • Psychoterapie
V soudních dokumentech jsou popsány schémata, v nichz byly zádosti predlozeny spolecnosti Medicare bud pro zbytecnou nebo fiktivní lécbu. Obzalovaní jsou obvineni z placení penez v hotovosti osobám, které rekrutovali, tito lidé jim poskytli údaje o príjemcích, které byly podvodne pouzity k získání penez na sluzby Medicare.
Celkove údajná trestná cinnost techto osob cinila zhruba 429,2 milionu dolaru v podvodném vyúctování.
Asistent generálního prokurátora Lannyho A. Breuera rekl: "Soucasné koordinované akce predstavují jeden z nejvetsích podvodu podvodu v Medicare v dejinách ministerstva spravedlnosti, merených mnozstvím údajných podvodných faktur. kterí zneuzívají program Medicare pro osobní zisk. A tam jsou Medicare podvodníci ve veznicích v celé zemi - nekterí kdo budou tam po celá desetiletí - kdo muze potvrdit nase odhodlání, a nase úcinnost. "
Námestek reditele FBI, Kevin Perkins, rekl: "Podvody v oblasti zdravotní péce vedou k vyssím nákladum na zdravotní péci a je obtíznejsí získat kvalitní péci. Spolupráce pri zastavení podvodu, jak jsme dnes ucinili, zajistí, ze americkí tvrde vydelané dolary staral se o nemocné - neumíral kapsy zlocincu. "
Generální inspektor spolecnosti HHS Daniel R. Levinson uvedl: "Kdyz jsou doma zdravotnické agentury, trvale zdravotnické zarízení, lékárny nebo jiní poskytovatelé zdravotní péce podezrelí z porusování zákona, mohou ocekávat, ze budou zachyceni a zodpovední."
Zástupce administrátora CMS pro program Integrity, Dr. Peter Budetti, rekl: "Je to výsledek koordinovaného úsilí v boji proti podvodum - vcetne podezrelé aktivity oznacené Medicare, úsilí mezi agenturami o vysetrování této trestné cinnosti a dnesní akce donucovacích orgánu a HHS. zastavíme platby temto poskytovatelum, kterí jsou podezrelí z podvodu, pokracujeme ve svém úsilí prejít z modelu placení a pronásledování do toho, kde zastavíme podvodníky pred tím, nez mohou úspesne vyúctovat Medicare a Medicaid. "

Mnoho obvinených z podvodu v Miami

Tricet tri obzalovaných bylo obvineno z úcasti v siroké skále podvodných schémat v Miami ve výsi 204,5 milionu dolaru v podvodném vyúctování za DME, fyzikální terapii, pracovní terapii, sluzby dusevního zdraví a domácí zdravotní péci.
Tri lidé jsou údajne zapojeni do falesné fakturace ve výsi 74 milionu dolaru. Pracují v LTC Professional Consultants a Professional Home Care Solutions Inc.
67 milionu dolaru za podvodné vyúctování z Hollywood Pavillion za sluzby dusevního zdraví údajne organizovalo pet obzalovaných.

Medicare podvod v Los Angeles

Jeden licencovaný fyzikální terapeut a tri lékari jsou obvineni z toho, ze byli zapojeni do nekolika podvodných programu ve výsi 53,8 milionu dolaru v nepravdivých fakturách.
Ctyri lidé jsou obvineni z úcasti v systému podvodu u spolecnosti Alpha Ambulance Inc., zahrnující náklady na prepravu ambulancí v hodnote 49 milionu dolaru, které nikdy nedoslo nebo nebylo nutné. Jedná se o nejvetsí systém podvodných ambulancí, který drtí Medicare Fraud Strike Force, který se dostal k soudu.

Medicare podvod v Dallasu

Dva lékari, dva registrované zdravotní sestry a dvanáct dalsích byli obvineni z údajné úcasti v podvodech v celkové výsi 103,3 milionu dolaru v podvodných fakturách. HHS uvádí jeden prípad, kdy lékari a tri zdravotní sestry jsou obvineny z úcasti v protiprávních schémách ve spolecnosti Raphem Medical Practice a PTM Healthcare Services ve výsi 100 milionu dolaru.
Dr. Joseph Megwa je poveren podepisováním asi 33 000 receptu na více nez 2000 jedinecných príjemcu Medicare od roku 2006 do roku 2011 podle soudních dokumentu. Nekterí príjemci meli lékare primární péce, kterí jim nikdy neposkytli zádnou lékarskou nebo zdravotní péci. Megwa zrejme podepisovala hromady dokumentu najednou, aniz by je kontrolovala.

Medicare podvod v Houstonu

Sedm lidí je povereno úcastem na schématu v nemocnici, která podvodne získala 158 milionu dolaru za sluzby zdravotnických stredisek. Pracovali jako administrátori v nemocnici a platili úplatky príjemcum Medicare ve forme kupónu, které by mohly být pouzity v "venkovských obchodech" nemocnic, v potravinách a v cigaretách. Príjemci se zúcastnili cástecných hospitalizacních programu nemocnice (PHP).
Mohammad Kahn, který byl asistentem administrátora v nemocnici, se dríve 22. února 2012 domáhal spiknutí za spáchání podvodu v oblasti zdravotní péce a úplatku ve výsi 116 milionu dolaru. Kahn se vinil. Dalsím setrením bylo zjisteno podvodné tvrzení ve výsi 42 milionu dolaru.

Medicare podvod v Brooklynu

Ctyri chiropraktici, jeden doktor a dvanáct dalsích byli obvineni z 23,2 milionu dolaru stojí za falesné faktury.
V jediném prípade, kdy podvod cinil 13,8 milionu dolaru, byl lékari a devíti jiní obvineni z podvodu v Cropsey Medical Care PLLC pro fyzikální terapii a související sluzby. Príjemcum byla poskytnuta zbytecná fyzikální terapie a placené úplatky; v nekterých prípadech nebyla poskytnuta zádná lécba.

Medicare podvod v Baton Rouge a Chicago

Licencovaná praktická sestra plus tri obzalovaní byli obvineni v Baton Rouge za podvody ve výsi 2,4 milionu dolaru za lékarsky nepotrebnou trvanlivou lékarskou výbavu.
Podle soudních dokumentu se dermatolog a psycholog podíleli na milionech dolaru v nepravdivých tvrzeních za zbytecné sluzby psychoterapie a laserové lécby.
V Chicagu jsou obvineni dva obzalovaní, vcetne dermatológa a psychologa, za jejich roli v podvodných sporech, které podle soudních dokladu zahrnují miliony dolaru z falesných nároku na lékarské zbytecné laserové osetrení a sluzby psychoterapie.
Vzhledem k tomu, ze vznikla Medicare Fraud Strike Force, bylo v breznu 2007 více nez 1 480 lidí zachyceno a obvineno z falesného fakturace Medicare za více nez 4,8 miliardy dolaru. HHS zduraznil, ze "obvinení a obvinení obsazené v obzalobách jsou pouze obvinení a obzalovaní jsou povazováni za nevinných, pokud a dokud ne dokázali, ze jsou vinní."
Napsal Christian Nordqvist

Polypill pomáhá pacientum trpícím infarktem uzívat léky, které potenciálne zachranují zivoty

Polypill pomáhá pacientum trpícím infarktem uzívat léky, které potenciálne zachranují zivoty

Uzívání polypilu místo koktejlu tablet zvysuje pravdepodobnost, ze pacienti, kterí trpí infarktem, budou drzet svého lécebného rezimu, coz muze zabránit více pacientum, kterí mají dalsí infarkt. To byl záver mezinárodní studie vedené USA, která byla predstavena na schuzce tohoto týdne. Klinická studie odhalila, ze pacienti mají vetsí pravdepodobnost, ze prijmou lék na prevenci infarktu jako polypill nez tri samostatné pilulky.

(Health)

Jen tri zákony by mohly snízit pocet úmrtí na zbrane o více nez 90%

Jen tri zákony by mohly snízit pocet úmrtí na zbrane o více nez 90%

Pokud by vsechny státy USA rozsírily jen tri zákony, mohla by se národní míra úmrtí zbraní snízit o 90%, ríká výzkum zverejnený v The Lancet. Soucasné zákony o nákupu zbraní nejsou dostatecne silné k tomu, aby se zabývaly zlocinem zbran. Kazdý den zbrane zabijí více nez 90 lidí v USA. V roce 2010 bylo zaznamenáno 31 672 úmrtí na zbrane, coz odpovídá 10.

(Health)