cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.430 000 let staré zlomeniny lebky mohou predstavovat nejranejsí prípad vrazdy u lidí

Výzkumníci odhalili 430 000 let starou lidskou kostru s fatálními lebkami, které mohou predstavovat nejranejsí prípad vrazdy v historii.
430 000 let stará lebka má zlomeniny, které byly zpusobeny dvema nezávislými ranami, coz naznacuje, ze jednotlivec byl zavrazden.
Obrazový kredit: Javier Trueba / Madrid Scientific Films

Kostra sedí vedle nejméne 28 dalsích v jeskyni nazývané Sima de los Huesos - "pití kostí" - umístené v horách Atapuerca v severním Spanelsku.

Urceno jako soucást svetového dedictví UNESCO (Organizace spojených národu pro vzdelávání, vedu a kulturu), jeskyne lezí asi 13 metru pod zemí a prístupná pouze svislou sachtou.

K dnesnímu dni není jasné, jak kostry - odhadované k dnesnímu dni více nez 430 000 let do stredního pleistocénního veku - dorazily na míste v první rade, ackoli teorie zahrnují náhodné pádu nebo úmyslné hromadení tel predstavujících pohrební chování.

Ve své studii, publikované v casopise PLOS ONE, Nohemi Sala z organizace Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humanos ve Spanelsku a kolegové odhalili své zjistení z analýzy lidské lebky odhalené od Sima de los Huesos, oznacované jako Cranium 17 (Cr-17).

Podle výzkumníku je Cr-17 témer úplnou lebkou, skládající se z 52 kostních fragmentu, které tvorí kostru obliceje.

Tým se zajímal o tuto lebku, protoze na celní kosti, která se nachází nad levým okem, vykazovaly dve zlomeniny.

Zlomeniny zpusobené dvema nezávislými údery ze stejného objektu

Pomocí 3D zobrazování, aby byly dve zlomeniny podrobne analyzovány a vyhodnoceny obrysy a trajektorie kazdé rány, Sala a kolegové zjistili, ze pravdepodobne byli zpusobeni stejným objektem.

"Krome toho," dodává tým, "zlomeniny ukazují ruzné orientace a ruzné trajektorie, coz znamená, ze kazdá zlomenina byla zpusobena nezávislým dopadem."

Vzhledem k typu a umístení zlomenin autori tvrdí, ze je nepravdepodobné, ze by to bylo zpusobeno pádem 13 metru hrídele.

"V prípade Cr-17 je také mozné vyloucit zranení jako sebeposkozené nebo zpusobené neúmyslnou loveckou nehodou, hlavne proto, ze léze zahrnují nekolik ran," dodávají. "Na základe neprítomnosti rezných znacek se zdá, ze dalsí potenciální manipulace s postmortálem (napr. Kanibalismus, rituální manipulace atd.) Jsou jeste méne pravdepodobné a spekulativní."

Na základe svých zjistení se tým domnívá, ze je pravdepodobné, ze dotycný clovek byl obetí "interpersonální agrese" - to znamená, ze byli pravdepodobne zavrazdeni jiným clovekem.

"Závaznost zranení, pri nichz obema úderum do hlavy dochází k proniknutí kostní mozkové bariéry a absence lécení kostní remodelací, nás vede k tomu, ze tento clovek neprezil tyto kraniální traumatické príhody," poznamenávají, pridání:

"Vskutku, kazdá ze dvou traumatických událostí byla pravdepodobne smrtelná sama o sobe a prítomnost opakovaných úderu by mohla znamenat jasný úmysl zabít. Nejpravdepodobnejsí vysvetlení perimortemových zlomenin na Cr-17 je tedy výsledkem úmyslné a opakované údery behem smrtícího násilí mezi lidmi.

To predstavuje nejdrív jasný prípad úmyslné, smrtelné interpersonální agrese ve fosilním záznamu homininu, který dokazuje, ze se jedná o dávné lidské chování. "

Vzhledem k tomu, ze clovek pravdepodobne zemrel pred príchodem do Sima de los Huesos, vyloucí to náhodný úpadek sachty. To znamená, ze clovek pravdepodobne úmyslne spadl do sachty jiní lidé, podle týmu.

"Tudíz výklad stránky SH [Sima de los Huesos] jako místa, kde se homininy ulozily zemrelým clenum jejich sociálních skupin, se jeví jako nejpravdepodobnejsí scénár vysvetlující prítomnost lidských tel na míste," poznamenávají.

Jako takový je tým názoru, ze lidé stredního pleistocénu likvidují zesnulé telo v sachte jako soucást spolecenské praxe, která podle jejich názoru muze "predstavovat nejranejsí pohrební chování v záznamu o fosilních zivotech cloveka".

Minulý mesíc, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii, která ukazuje, jak 1000-letý lék na ocní infekce muze pomoci lécit MRSA (methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus).

Nanostary prenásejí léky na rakovinu prímo do jádra

Nanostary prenásejí léky na rakovinu prímo do jádra

Vedci na severozápadní univerzite v USA vyvinuli jednoduchou specializovanou hvezdicovitou nanocástice zlata, která dokáze léky privádet prímo do jádra rakovinných bunek. O práci písou v clánku, který byl nedávno publikován v casopise ACS Nano. Starsí autorka dr. Teri W. Odomová ve svém prohlásení vydala ve ctvrtek: "Nasi drogy nanostaru jsou drobné stopare.

(Health)

Puvody cernosské smrti vysledovaly zpet do Cíny, odhalilo sekvenování genu

Puvody cernosské smrti vysledovaly zpet do Cíny, odhalilo sekvenování genu

Sekvenování genu, ze kterého vedci mohou shromazdovat dedicná data organismu, ukázalo, ze Cerná smrt, casto oznacovaná jako mor, která snízila svetovou populaci zhruba o 100 milionu, vznikla z Cíny pred více nez 2000 lety, vedci z nekolika zemí napsal v lékarském casopise Nature Genetics.

(Health)