cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.3D studie vitaminu muze pomoci v boji proti malárii

Trojrozmerná studie o tom, jak enzymy v parazitem malárie Plasmodium syntetizovat esenciální vitamíny, muze pomoci pri vývoji nových léku pro boj s onemocnením. Pomocí elektronové mikroskopie studoval tým vedcu z Nemecka a Velké Británie, jak enzymy syntetizují vitamín B6, který jiz byl navrzen jako cíl pro nové léky.
Dr. Ivo Tews, prednásející v oboru strukturní biologie na univerzite v Southamptonu, a kolegové, písí o svých zjisteních v príspevku zverejneném on-line v casopise Struktura dne 11. ledna.
Malárie je jednou z nejnicivejsích infekcních onemocnení na svete. Kazdý rok je nakazeno témer 250 milionu lidí a asi 1 milion zemre. Lidé se nakazují, kdyz ho popichují komári nesoucí Plasmodium parazit.
Je naléhave nutné identifikovat nové drogy a cíle, protoze Plasmodium druhy se stávají vysoce odolné vuci soucasným lékum.
Biochemický proces výroby vitaminu B6 je vysoce organizovaný a zahrnuje enzymový komplex 24 proteinových podjednotek. Malarické enzymy tvorí aktivní formu vitaminu B6 známého jako "pyridoxal 5'-fosfát" nebo PLP.
Tews a kolegové pouzívali elektronovou mikroskopii ke studiu 3D krystalové struktury sestavy z jednotlivých proteinu.
Tews rekl tisk:
"Strukturální studie vysvetlují, jak jsou tyto vitální enzymy aktivovány a ukazují, ze substrát biosyntézy vitaminu B6 je vázán, aby poskytl prehled o chemii biosyntézy PLP."
Jedním z klícových rysu, které odhalili, bylo, ze "enzymový komplex má fascinující vnitrní tunel pro prenos reaktivních reakcních meziproduktu", rekl Tews.
Tým také objevil neocekávanou organizaci enzymových komplexu do vláken.
Tews uvedl, ze jejich údaje slouzí jako dobrý výchozí bod pro vývoj specifických inhibitoru, které by se mohly bud zamerit na místa aktivních enzymu nebo na shromázdení proteinu.
Prostredky z EU pomohly za výzkum.
Napsal Catharine Paddock PhD

Rozdíly mezi smernicemi Advance a Medicare End-of-Life náklady v USA

Rozdíly mezi smernicemi Advance a Medicare End-of-Life náklady v USA

Studie zverejnená v císle JAMA z 5. ríjna ukazuje, ze pacienti s lécivými prípravky Medicare, kterí zijí v regionech s vyssími výdaji na konci zivota, kterí ziví vuli (predbezná smernice), ve kterém stanovili limity lécby, , coz zpravidla znamená nizsí výdaje na zdravotní péci po skoncení zivota a bylo mnohem pravdepodobnejsí, ze pujdou do hospice ve srovnání s temi, kterí v techto oblastech nedisponují zádnými smernicemi.

(Health)

Vedci vytvárejí plne funkcní "organoidy" lidských strev

Vedci vytvárejí plne funkcní "organoidy" lidských strev

Vedci z Cincinnati Children's Hospital Medical Center pouzívají indukované pluripotentní kmenové bunky k rustu "organoidu" plne funkcních lidských strev. Po úspesném transplantování techto organoidu do mysí tým ríká, ze jejich nálezy mohou jednoho dne vést k vytvorení personalizované strevní tkáne u cloveka pro lécbu gastrointestinálních onemocnení.

(Health)