cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.3D studie vitaminu muze pomoci v boji proti malárii

Trojrozmerná studie o tom, jak enzymy v parazitem malárie Plasmodium syntetizovat esenciální vitamíny, muze pomoci pri vývoji nových léku pro boj s onemocnením. Pomocí elektronové mikroskopie studoval tým vedcu z Nemecka a Velké Británie, jak enzymy syntetizují vitamín B6, který jiz byl navrzen jako cíl pro nové léky.
Dr. Ivo Tews, prednásející v oboru strukturní biologie na univerzite v Southamptonu, a kolegové, písí o svých zjisteních v príspevku zverejneném on-line v casopise Struktura dne 11. ledna.
Malárie je jednou z nejnicivejsích infekcních onemocnení na svete. Kazdý rok je nakazeno témer 250 milionu lidí a asi 1 milion zemre. Lidé se nakazují, kdyz ho popichují komári nesoucí Plasmodium parazit.
Je naléhave nutné identifikovat nové drogy a cíle, protoze Plasmodium druhy se stávají vysoce odolné vuci soucasným lékum.
Biochemický proces výroby vitaminu B6 je vysoce organizovaný a zahrnuje enzymový komplex 24 proteinových podjednotek. Malarické enzymy tvorí aktivní formu vitaminu B6 známého jako "pyridoxal 5'-fosfát" nebo PLP.
Tews a kolegové pouzívali elektronovou mikroskopii ke studiu 3D krystalové struktury sestavy z jednotlivých proteinu.
Tews rekl tisk:
"Strukturální studie vysvetlují, jak jsou tyto vitální enzymy aktivovány a ukazují, ze substrát biosyntézy vitaminu B6 je vázán, aby poskytl prehled o chemii biosyntézy PLP."
Jedním z klícových rysu, které odhalili, bylo, ze "enzymový komplex má fascinující vnitrní tunel pro prenos reaktivních reakcních meziproduktu", rekl Tews.
Tým také objevil neocekávanou organizaci enzymových komplexu do vláken.
Tews uvedl, ze jejich údaje slouzí jako dobrý výchozí bod pro vývoj specifických inhibitoru, které by se mohly bud zamerit na místa aktivních enzymu nebo na shromázdení proteinu.
Prostredky z EU pomohly za výzkum.
Napsal Catharine Paddock PhD

Vedci nalezli genetickou mutaci, která zpusobuje rozstepení rtu a patra, srdecní vady

Vedci nalezli genetickou mutaci, která zpusobuje rozstepení rtu a patra, srdecní vady

Rozstepové pero a rozstep patra jsou casté vrozené vady postihující tisíce detí kazdý rok ve Spojených státech. Nový výzkum odhaluje genetický mechanismus techto vad. Nový výzkum identifikuje mutaci genu, která zpusobuje rozstepení rtu a patra. Centra pro kontrolu a prevenci onemocnení (CDC) uvádí, ze se kazdorocne narodilo priblizne 2 650 detí a rozstepený rty s dalsími 4 440 kusy.

(Health)

Tmavá cokoláda snizuje riziko krvácení

Tmavá cokoláda snizuje riziko krvácení

Pokud jíte trochu horké cokolády kazdý den, muzete snizovat vase sance na vznik krevní srazeniny, ríkají výzkumníci z Johns Hopkins University, USA. Ríká se, ze tmavá cokoláda pomáhá redit krev, podobne jako aspirin. Tmavá cokoláda je zdravejsí nez obycejná, mlécná nebo bílá cokoládová odruda.

(Health)