cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.3D studie vitaminu muze pomoci v boji proti malárii

Trojrozmerná studie o tom, jak enzymy v parazitem malárie Plasmodium syntetizovat esenciální vitamíny, muze pomoci pri vývoji nových léku pro boj s onemocnením. Pomocí elektronové mikroskopie studoval tým vedcu z Nemecka a Velké Británie, jak enzymy syntetizují vitamín B6, který jiz byl navrzen jako cíl pro nové léky.
Dr. Ivo Tews, prednásející v oboru strukturní biologie na univerzite v Southamptonu, a kolegové, písí o svých zjisteních v príspevku zverejneném on-line v casopise Struktura dne 11. ledna.
Malárie je jednou z nejnicivejsích infekcních onemocnení na svete. Kazdý rok je nakazeno témer 250 milionu lidí a asi 1 milion zemre. Lidé se nakazují, kdyz ho popichují komári nesoucí Plasmodium parazit.
Je naléhave nutné identifikovat nové drogy a cíle, protoze Plasmodium druhy se stávají vysoce odolné vuci soucasným lékum.
Biochemický proces výroby vitaminu B6 je vysoce organizovaný a zahrnuje enzymový komplex 24 proteinových podjednotek. Malarické enzymy tvorí aktivní formu vitaminu B6 známého jako "pyridoxal 5'-fosfát" nebo PLP.
Tews a kolegové pouzívali elektronovou mikroskopii ke studiu 3D krystalové struktury sestavy z jednotlivých proteinu.
Tews rekl tisk:
"Strukturální studie vysvetlují, jak jsou tyto vitální enzymy aktivovány a ukazují, ze substrát biosyntézy vitaminu B6 je vázán, aby poskytl prehled o chemii biosyntézy PLP."
Jedním z klícových rysu, které odhalili, bylo, ze "enzymový komplex má fascinující vnitrní tunel pro prenos reaktivních reakcních meziproduktu", rekl Tews.
Tým také objevil neocekávanou organizaci enzymových komplexu do vláken.
Tews uvedl, ze jejich údaje slouzí jako dobrý výchozí bod pro vývoj specifických inhibitoru, které by se mohly bud zamerit na místa aktivních enzymu nebo na shromázdení proteinu.
Prostredky z EU pomohly za výzkum.
Napsal Catharine Paddock PhD

Bisfenol A (BPA) nalezený v konzervovaných potravinách zamerených na deti

Bisfenol A (BPA) nalezený v konzervovaných potravinách zamerených na deti

Zpráva o rakovine prsu ukázala, ze bisfenol A (BPA) byl nalezen v kazdé potravine, kterou testovali - plechovky jsou zamereny na deti a zahrnují polévky Toy Story a Campbellova Disney Princess, která mela nejvyssí úroven. Expozice BPA souvisí s vyssím rizikem vývoje rakoviny prostaty a prsu, ranné puberty u zen, cukrovky typu 2, obezity, neplodnosti a poruchy pozornosti s hyperaktivitou.

(Health)

Zenské jemnejsí pocity smyslu mohou být zpusobeny více mozkovými bunkami

Zenské jemnejsí pocity smyslu mohou být zpusobeny více mozkovými bunkami

Nový výzkum ukazuje, ze zeny mají více cástic v cichové zárovce - v oblasti mozku, která je venována smyslové vuni - nez muzi. Autori studie - publikovali v publikaci PLOS ONE - naznacují, ze to muze vysvetlit, proc jsou zeny hláseny k lepsímu smyslu pachu nez muzi. Zeny casto vystupují u muzu v testování zápachu.

(Health)