cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.3D kostní struktura umoznuje regeneraci tkání

3D tisk nyní pomáhá lidské kosti, která prosla rozsáhlým poskozením tkáne, aby se regenerovala, podle pruzkumu predlozeného 19. ledna 2016 na konferenci "Tisk pro budoucnost", která se konala na Institutu fyziky v Londýne ve Velké Británii.
Manolis Papastavrou, na snímku s 3D tiskem kostní tkáne.
Obrazový kredit: Nottingham Trent University

Technologie Rapid Prototyping (RP), predchudce 3D tisku, je jiz od osmdesátých let, ale v reálném case je relativne nedávno viditelná.

Návrhári pouzívali techniky 3D tisku k vytvorení ruzných polozek, od sperku az po individuální kopacky a dokonce i dedeckové hodiny. Jedna skupina pracuje na vytvorení krídla letadla.

Zdravotní svet má velké nadeje na 3D tisk. Zdravotní novinky dnes jiz informoval o pouzití technologie 3D, aby se cást hrudní kury mohla chirurgum úspesne implantovat do pacienta s rakovinou.

Pacienti, kterí podstoupí lécbu rakoviny nebo kterí utrpí velké zlomeniny, ztrácejí velký objem kostní tkáne. Syntetické náhrazky kostí mohou být pouzity jako náhrada ztraceného materiálu, ale jejich ztezování pro práci muze být výzvou.

Docasný most pomuze pacientum po lécbe rakoviny a zlomeninách

Manolis Papastavrou ze spolecnosti Nottingham Trent University Design for Health and Wellbeing Research Group v Nottinghamu ve Velké Británii rídí mikrostrukturu 3D vytisteného kostního lesení.

Struktura poskytuje docasný most, který umoznuje regeneraci prirozené tkáne. Muze být vyrobena tak, aby odpovídala presným pozadavkum na velikost a tvar jednotlivce na základe lékarských obrazových dat. Pórovitost znamená, ze muze dojít k prutoku krve a rustu bunek.

Lesení se skládá ze stejných minerálu, které jsou v prírodní koste. Muze se rozpoustet, jakmile se pacient zotaví a nové tkáne ho nahradí.

Vedci zkoumali, jak by se rust krystalu pri teplotách pod nulou mohl pouzít spolecne s technikami 3D tisku pro strukturu materiálu s ruzným rozsahem. Zamerili se na napodobování struktur, které existují v biologických materiálech.

Tým je presvedcen, ze kombinace 3D tisku s mrazem umozní rychlejsí a hospodárnejsí výrobu zdravotnických prostredku.

Doktor Papastavrou, PhD kandidát, vysvetluje, ze struktura materiálu, od molekulární az po makroúrovni, ovlivnuje houzevnatost. Porozita by zpravidla oslabila materiál, ale soucasná technologie je schopna to prekonat.

Budoucí aplikace: implantáty a kontrola uvolnování léku

Profesor Breedon z Nottinghamské univerzity, který pomáhal dohlízet na výzkum, nazývá to "skutecným krokem vpred", protoze ukazuje, jak muze 3D tisk zlepsit biomateriály bez nutnosti dosáhnout vysokého rozlisení.

Manipulace s rustem krystalu v 3D vytisteném materiálu umoznuje zlepsit mikrostruktury kostních lesení. To jim zesílí a muze pomoci lidem rychleji se zotavit po závazném onemocnení nebo úrazech.

Vedci rekli Zdravotní novinky dnes ze jeste nebyly provedeny zádné klinické studie, protoze tým stále pracuje na zlepsování mechanických vlastností lesení.

Pokud jde o to, kde je technologie v soucasné dobe, nám rekli:

"Ukázalo se, ze pouzitý materiál (beta-trikalciumfosfát) vykazuje vhodné biologické vlastnosti. Tento proces je stále ve vývoji, dalsím krokem je infiltrace této vysoce porézní struktury s polymerem pro vytvorení silného biokompozitu. výzkum demonstruje koncept kombinace 3D tisku s jinými konvencními technikami výroby lesení (v tomto prípade zmrazení), abychom získali velmi jemné mikrostrukturní rysy. Veríme, ze tato technologie bude trvat dalsích 5-10 let, aby byla tato technologie pouzita v klinickém prostredí. "

Vedci také rekli MNT ze technologie by mohla být pouzita pri kontrolovaném uvolnování léku. Schopnost prizpusobit úroven mikroporéznosti je pro tuto funkci vhodným kandidátem. "Rízením rychlosti zmrazení v ruzných oblastech tistené cásti je mozné získat gradienty póru s postupne mensími póry smerem k vnejsí plose."

Pan Papastavrou dodává, ze kovové ortopedické implantáty mohou být nahrazeny kostními leseními v materiálech, které mohou být telem rozlozeny.

MNT nedávno hlásil, ze chirurgové pouzívali 3D modely pro zvýsení bezpecnosti chirurgie, ve které transplantovali otcovou ledvinu do své dcery.

Poruchy spánku v detství: jak ovlivnují zdraví a pohodu?

Poruchy spánku v detství: jak ovlivnují zdraví a pohodu?

Ackoli kolem 25-40% detí a dospívajících v USA prozívá nejakou formu poruchy spánku, takové podmínky jsou casto prehlízeny, s nedostatecnou realizací, jak dulezitá je spánek dobré noci pro soucasný a pozdejsí zivot dítete. V souladu s Národním týdenním programem pro spánek se podíváme na to, jak mohou problémy s spánkem ovlivnit krátkodobé a dlouhodobé zdraví detí a mladistvých a co rodice mohou udelat pro snízení techto rizik.

(Health)

Linzce (Linaclotide) pro IBS se zácpou nebo chronickou idiopatickou zácpou nyní k dispozici, USA

Linzce (Linaclotide) pro IBS se zácpou nebo chronickou idiopatickou zácpou nyní k dispozici, USA

Lince (linaklotid), lék na syndrom drázdivého tracníku (IBS) s zácpou nebo chronickou idiopatickou zácpou, je nyní k dispozici v amerických lékárnách, Ironwood Pharmaceuticals Inc. a Forest Laboratories Inc. FDA (Úrad pro kontrolu potravin a léciv) nedávno schválil orální tobolku Linzess jednou denne, pro dospelé z obou pohlaví, kterí trpí IBS-C (IBS se zácpou) nebo CIC (chronická idiopatická zácpa).

(Health)