cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.3D zobrazování zvysuje detekci rakoviny prsu


Trojrozmerná mamografie kombinovaná s konvencním zobrazením prsu muze zvýsit detekci rakoviny prsu o 27%.

Záver pochází z týmu odborníku na univerzite v Oslo v Norsku a byl publikován v casopise Radiologie.
Výzkumníci zjistili, ze míra detekce pro kombinace invazivních a in situ lécených onemocnení byla 6,1 na 1 000 vysetrení s tradicní mamografií a pri kombinovaném zobrazování byla rychlost 8,0 na 1 000.
40% nárust detekce invazivního karcinomu prsu byl nalezen pri pouzití 3D mamografie (tomosyntézy) ve spojení s tradicním zobrazováním, stejne jako pokles o 15% u falesne pozitivních.
Dr. Per Skaane, PhD, z University of Oslo v Norsku, a kolegové vysvetlili:

"Celkový skutecný pocet zen odvolaných v dusledku arbitráze byl vetsí u tech, kterí byli puvodne prideleni pozitivnímu skóre pri mamografii a tomosyntéze. Soubezné zvýsení detekce dalsích 24 druhu rakoviny melo za následek podobnou pozitivní prediktivní hodnotu pro prípady nakonec odvolán pro rozhodcí rízení.
Kvuli spárované povaze soucasné studie by tyto výsledky mohly být predsudky proti mamografii plus tomosyntéze v tom, ze nekteré z odmítnutých prípadu zpocátku uvádené na základe mamografie samotné by nemusely být propusteny, pokud by nebyla k dispozici v arbitrázi. "

Bylo prokázáno, ze mamografie snizuje pocet úmrtí spojených s rakovinou prsu. Ve skutecnosti jedna studie prokázala, ze mamografické vysetrení zlepsují sanci na prezití pacienta s rakovinou prsu. Má vsak nekteré nedostatky, napríklad prekrývající se zobrazené tkáne.
Proto byly v mnoha zobrazovacích a rentgenových modalitách zkoumány doplnky nebo náhrazky standardní mammografie prostého filmu.
Nekonvencní zobrazovací metody, které byly analyzovány, mají spolecnou potenciální nevýhodu - kazdá se provádí jako samostatná metoda, která vyzaduje technické a odborné zdroje.
Vedci poukázali na to, ze pouzití tomosyntézy bylo omezeno nedostatecnou rekonstrukcí obrazu, která je mozná u 2D datových sad.
Se vznikem nového veku detektoru existuje nyní moznost kombinovat tomosyntézu se standardní klinickou praxí.
Pred více nez deseti lety vedci ukázali, jak praktické bylo pouzití tomosyntézy pri zobrazování prsu, av poslední dobe FDA schválil první komercní systém pro klinické pouzití.

Malé retrospektivní zprávy, které se skládaly z konkrétních populací pacientu v experimentálním prostredí, byly z velké cásti odpovedné za klinické hodnocení tomosyntézy.
Za úcelem zhodnocení tomosyntézy v klinické praxi provedl Skaane a tým randomizovanou klinickou studii. Odborníci se zamerili na resení 4 zálezitostí, vcetne míry detekce rakoviny pri tomosyntéze, falesne pozitivní frekvence, typu rakoviny zjistených tomosyntézou a pozitivní prediktivní hodnoty pro zeny, které byly vyvolány po rozhodcím výsledcích zobrazování.
Tým zkoumal podskupinu norských zen, kterí se prihlásili k úcasti na probíhajícím programu pro screening rakoviny prsu. Celkem bylo vysetrováno 12 631 subjektu za pouzití tomosyntézy a 2D mamografie.
Screening zahrnoval prohlízení kazdé prsa dvakrát tomosyntézou a digitální mamografií, pridáním priblizne 10 sekund k získání obrazu pro kazdý pohled.
Dávka zárení se zdvojnásobila kombinovaným zobrazováním, na rozdíl od mamografie samotné. Stále vsak byla v bezpecnostních mezích.
Ctyri radiologové vyuzili své odborné znalosti k individuální analýze kazdého obrazu. Pozitivní skóre bylo povazováno za ?2 a vsechny body byly prezkoumány, aby se dosáhlo dohody.
Do konecných výsledku bylo zarazeno celkem 12 621 osob. 77 nádoru bylo zjisteno pomocí mamografie, ale detekce se zvýsily na 101 s mamografií kombinovanou s tomosyntézou (31% zvýsení).
Pomer 1,27 vyplýval z modifikace pro ctenárské specifické úrovne výkonu pro kombinované zobrazování vs. mamografie samotné.
Míra falesne pozitivních výsledku s mamografií byla 6,1 na 1 000 projevu a pri kombinovaném zobrazování byla míra 53,1 na 1 000 - 13% pokles falesne pozitivních (který po úprave vzrostl na 15%).
Vedci to nasli mamografie plus tomosyntéza zjistila 81 invazivních karcinomu ve srovnání s 56 s mamografií sama o sobe (zlepsení o 40%). Detekce rakovin vyssího stupne se také zlepsila s pouzitím tomosyntézy o 26%.
Po rozhodnutí bylo odvoláno 265 zen, z nichz 77 melo rakovinu a 351 s kombinovaným zobrazením, z nichz 100 melo rakovinu - tj. Pozitivní prediktivní hodnoty byly 29,1% a 18,5%.
Vedci dospeli k záveru:
"Tyto výsledky naznacují, ze navzdory skutecnosti, ze pocet prípadu pridelil pozitivní bod pred rozhodcím a byl odvolán po arbitrázi byl vetsí s mamografií a tomosyntézou, nebyl u techto pacientu výrazný pokles pozitivní prediktivní hodnoty."

Napsal Sarah Glynn

Geny rakoviny prsu BRCA1 se mohou podílet na Alzheimerove nemoci

Geny rakoviny prsu BRCA1 se mohou podílet na Alzheimerove nemoci

Gen BRCA1 je dobre známý pro vazbu mezi jeho mutovanými formami a vyssím rizikem rakoviny prsu a vajecníku. Nyní nová studie zjistila, ze nízký obsah proteinu BRCA1 v mozku muze být faktorem Alzheimerovy choroby. Výzkumníci zjistili, ze snízení BRCA1 (cervené) v mysích mozcích a v kultivovaných mozkových bunkách vedlo k deficitu spojenému s demencí.

(Health)

Jak zachránit pred touto prázdninovou sezonou

Jak zachránit pred touto prázdninovou sezonou

Jak se blízí prázdninová sezóna, oslavy budou plné dobrého rozveselování, rodinné zábavy a predevsím jídla. Ale jak si muzeme vychutnat sami sebe, aniz bychom vyskocili nejaké tlacítko? Prestoze svátky jsou radostné, prumerný American získá v tomto období roku v prumeru 10 liber. Joseph Skelton, pediatr a reditel spolecnosti Brenner FIT v Baptistickém stredisku Wake Forest doporucuje následující tipy, jak udrzet vase chute pod kontrolou, ale porád si uzíváte tuto prázdninovou sezónu: Nepopírejte se.

(Health)