cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.3D stopy ukazují, jak mohou být staré léky proti TBC znovu znatelné

Nový výzkum, který mapuje 3D interakce fluorochinolonu s DNA mechanizmem bakterie tuberkulózy, odhaluje stopy, které by mohly pomoci vývojárum léku, aby tyto staré anti-TB léky byly efektivnejsí - dokonce i proti rezistentním formám infekcních onemocnení plic.
Jeden z testovaných léciv, moxifloxacin (zelený), interaguje s vnitrními oblastmi enzymu gyrase enzymu TB bakterie (blues a ruzový) a rozbité DNA (oranzová a zlutá).
Záber obrázku: Tim Blower

Dva clánky o výzkumu - oba zahrnující tým od Johns Hopkins University School of Medicine v Baltimore, MD - jsou publikovány v Sborník z Národní akademie ved.

Chinolony - trída bezne pouzívaných sirokospektrálních syntetických antibiotik - byly poprvé vyvinuty na pocátku 60. let 20. století. O nekolik let pozdeji byly následovány silnejsími verzemi nazývanými fluorochinolony - vyrobené pridáním atomu fluoru k základní molekule.

Vsechny chinolony zabíjejí bakterie stejným zpusobem blokováním enzymu nazývaného gyrázou, který je nezbytný pro syntézu DNA. Bez gyrázy se bakteriální DNA rozpadá.

Ale jak se deje u mnoha tríd antibiotik, tyto staré léky rychle ztrácejí svou úcinnost jako drogy rezistentní kmeny chorobných bakterií - vcetne tech, které zpusobují tuberkulózu (TB) - se zvysují.

Nicméne, na optimistictejsí poznámce, James Berger, první autor a profesor biofyziky a biofyzikální chemie, ríká:

"Nase práce pomáhá ukázat, ze nemusíme - a nemeli bychom - vzdát fluorochinolonu, coz je dlouhodobá zbran v boji proti bakteriím zpusobujícím choroby obecne."

Ríká, ze jejich práce zduraznuje nekolik slibných mozností revokalizace fluorochinolonu do verzí, které by dokonce mohly pusobit proti rozsáhlé TB odolné proti drogám.

Závery poukazují na "nevyuzitý potenciál" pro obnovu fluorochinolonu

Pomocí rentgenové krystalografie prof. Berger a kolegové mapovali detailní 3D strukturu léku interagujících s gyrázou v bakterie TB a objevili stopy, proc nekteré léky jsou silnejsí proti infekcním onemocnením plic nez jiné.

Vygenerovali 3D modely atomu atomu interakce mezi gyrázou TB a peti ruznými fluorochinolony, vcetne nového, nazývaného 8-methyl-moxifloxacin.

Modely jim pomohly videt "kapsu" uvnitr enzymu, v nemz drogy sedí, a uvidí, jak s nimi léky mohly potenciálne reagovat na dvou ruzných místech.

Na jednom z míst uvnitr enzymu zjistil tým, ze je mozné - v prípade varianty TY gyrázy - vytvorit stavební blok proteinu, který by byl vymenen za takový, který by cinil fluorochinolony méne úcinnými proti TB.

A výzkumníci také zjistili, ze na jejich prekvapení nikdo z testovaných léku nezapadl na jiné místo.

Prof. Berger ríká, ze tato zjistení poukazují na nevyuzitý potenciál pro tvorbu derivátu fluorochinolonu, které se vází na obe místa a tím zvysují jejich interakci s gyrázou.

Také proto, ze bakterie mohou vyvinout rezistenci tím, ze zmení jedno z lokalit - ale mnohem méne pravdepodobné, ze tak uciní tím, ze zmení obe lokality - pak léky, které se týkají obou míst, pravdepodobne zachovají svou sílu, navrhují autori.

Nejvetsí prekvapení vsak bylo, kdyz tým zjistil, ze fluorochinolon s nejsilnejsím úcinkem proti TBC nepouzíval tyto dve místa vubec - vynakládali svou moc prímým úcinkem na DNA uvnitr gyrázy.

Prof. Berger uzavírá:

"Tento výsledek znamená, ze fluorochinolony nefungují nejjednodussím zpusobem a to je výzvou pro vývojáre léku. Musíme prehodnotit chemii techto léku, ale to pravdepodobne otevre nové moznosti zlepsování."

TBC infikuje priblizne tretinu svetové populace a v roce 2013 ji vyzádalo 1,5 milionu zivotu. Témer pul milionu globálních prípadu tuberkulózy je povazováno za multidrogovou rezistenci.

Mezitím, Zdravotní novinky dnes nedávno zjistila, ze nekteré léky, které jiz byly schváleny pro lécbu onemocnení, jako jsou infekce parazity a rakovina, mohou být upraveny na antibiotika k lécbe infekcí stafylokonstrikcí a tuberkulózy.

Vedci popisují nové proteiny spojené s rakovinou

Vedci popisují nové proteiny spojené s rakovinou

Nove definovaná rodina bílkovin byla analyzována výzkumníky, kterí ríkají, ze její kontrola nad jinou trídou bílkovin, které se podílejí na bunecném delení - proteinu CAAX - by mohla mít významné dusledky pro výzkum rakoviny. Výsledky jejich zjistení byly nedávno zverejneny v casopise Nature. Nová rodina proteinu se nazývá intramembránové proteázy glutamátu a výzkumný tým z Institutu výzkumu rakoviny v Londýne ríká, ze zakládající clen této rodiny - protein nazvaný Rce1 - hraje dulezitou roli pri premene zdravých bunek na rakovinné.

(Health)

8 000 let stará genová mutace "vysvetluje adaptaci lidí na vysoké nadmorské výsky"

8 000 let stará genová mutace "vysvetluje adaptaci lidí na vysoké nadmorské výsky"

Tibetská plosina - oblast zeme v jihozápadní Cíne - je casto oznacována jako "strecha sveta", s prumernou nadmorskou výskou více nez 5 000 metru. Na plosine se odhaduje, ze je domovem více nez 4,5 milionu lidí, z nichz více nez 50% zije v nadmorské výsce pres 3500 metru. Ale jak mohou Tibetané prospívat v takové nadmorské výsce?

(Health)