cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.3-D tistené lesení obnovují funkci vajecníku u neplodných mysí

V nové studii vedci pouzívají 3-D tisk, aby vytvorili porézní vajecníkové lesení a osetou je s nedospelými bunkami produkujícími vajícka. Ukazují, ze neplodné mysi implantované inzenýrským vajecníkem jsou schopné ovulovat, matekovat a porodit zdravé stenata normálním zpusobem. Studie je prvním takovýmto výsledkem s pomocí 3D tisku a ukazuje, jak je pro úspesné vyuzití technologie pro jemné doladení architektury póru lesení.
Výzkumníci umoznili neplodným mysím, aby zdravým potomkum zpusobili 3-D tiskem fungujících vajecníku.

Výzkum, publikovaný v Prírodní komunikace, je práce týmu, který zahrnuje cleny Northwestern University Feinberg School of Medicine v Chicagu a Northwestern McCormick School of Engineering v Evanstone, oba v Illinois.

Zdravé vajecníky nejsou dulezité pouze pro plodnost; produkují také hormony, které vyvolávají pubertu a menopauzu.

Výzkumníci provedli studii, protoze chtejí najít zpusob, jak pomoci pacientum vsech vekových kategorií, kterí podstoupí lécbu (jako je napríklad rakovina), která poskozuje funkci vajecníku. Mladí pacienti, kterí ztrácejí funkci vajecníku, casto potrebují hormonální substitucní terapii, aby spustili pubertu.

Ve svém studijním materiálu autori poznamenávají, ze soucasné prístupy - vcetne fertilizace in vitro (IVF) a transplantací vajecníku - neposkytují "dlouhodobá resení a nechávají pediatrické pacienty s metastatickým onemocnením bez mozností".

Tam byly ruzné pokusy inzenýrství vajecníku pomocí rady biomateriálu v kombinaci s folikuly - kulové kapsy uvnitr vajecníku, které obsahují nezralé vajecné bunky a produkují hormony - ale tito meli omezený úspech.

Autori vysvetlují, ze jednou z výzev tkánového inzenýrství je nahrazení vajecníku - coz nazývají "bioprotektivní" vajecníky - zajistuje, aby folikuly prezily v umelém prostredí.

Folikuly se musí konat práve v 3-D

Chcete-li prezít, musí být folikuly drzeny urcitým zpusobem ve 3-D prostredí. Musí zustat na míste, aby dosáhli zralosti, udrzovali kontakt s jinými bunkami a produkovali hormony. Pokud se budou pohybovat prílis volne a budou se sírit, nestane se tak.

Mysí studie pouzívající bioprotetické vajecníky vyrobené z hydrogelových lesení se podarilo produkovat zivé porodnosti. Takze toto byl výchozí bod pro novou studii.

Nedávný pokrok v 3D tisku - známý také jako výroba aditiv - umoznuje výzkumným pracovníkum vytváret zivé fungující tkáne pomocí biokompatibilních struktur, které mohou obsahovat bunky a ruzné podpurné cásti v 3D.

Toto tzv. 3-D bioprint byl jiz pouzit pro tkánový inzenýr nové kuze, kosti, srdecní tkáne, chrupavky a dalsí cásti tela.

Výzkumníci zjistili, ze trojrozmerová bioprinting jim nabídla zpusob, jak zmenit architekturu póru lesení a pouzít je k tomu, aby urcila, do jaké míry jsou folikuly udrzovány na míste v 3D.

Ukázalo se, ze cím vetsí je interakce s lesením, tím méne folikulu se sírí a cím vyssí jsou jejich sance na prezití.

Kdyz výzkumníci transplantovali bioprotektivní vajecníky do chirurgicky sterilizovaných mysí, mysi ovulovaly, úspesne se splynovaly a porodily zdravé vrhy. Mohli dokonce kojit své mládata.

První úspesný tisk samonosných zelatinových lesení

Tým pouzil zelatinu jako "inkoust" pro tisk lesení. Tento materiál je bezpecný pro pouzití u lidí a je dostatecne tuhý pro pouzití v chirurgii, stejne jako dostatecne pórovitý, aby umoznil bunkám interagovat s okolní tkánou.

Výzkumný pracovník Ramille Shah, profesor chirurgie ve Feinbergu a vedecký a inzenýrský materiál McCormick vysvetluje, ze vetsina hydrogelu je prílis slabá na to, aby vytvorila 3-D strukturu. Jsou vyrobeny prevázne z vody a kolapsu.

"Ale nasli jsme teplotu zelatiny, která dovoluje, aby byla samonosná, neklesala a vedla k vytvárení nekolika vrstev," dodává. "Nikdo jiný nebyl schopen tisknout zelatinu s tak dobre definovanou a samonosnou geometrií."

Otevrená architektura lesení delala víc nez jen podat správnou 3-D podporu pro zrání vajíckových bunek a ovulaci. Rovnez umoznila, aby se krevní cévy vyvíjely uvnitr implantátu tak, aby uvolnené hormony mohly vstoupit do krevního obehu a spustit laktaci u samicích mysí, o cemz svedcí skutecnost, ze byli schopni kojit své mládata.

Studie priblízí den, kdy mohou být namísto transplantované donorové tkáne pouzity bioinzenýrské implantáty k obnovení funkce vajecníku u lidí. Jeho hlavním prínosem je ukázat, ze potenciál 3D tisku je soucástí této cesty.

"Toto je první studie, která demonstruje, ze architektura lesení má vliv na prezití folikulu. Nebudeme to delat, kdybychom nepouzívali platformu pro 3D tiskárny."

Prof. Ramille Shah

Zjistete vse, co potrebujete vedet o zamrazení vajec.

Binge Drink povazován za skutecný problém

Binge Drink povazován za skutecný problém

Nová zpráva od CDC osvetluje bodové svetlo v souvislosti s pitím alkoholu a odhaduje, ze více nez 38 milionu dospelých v USA nebo více nez 10% obyvatel pravidelne pití, ctyrikrát za mesíc, coz je v podstate kazdý víkend nebo dvakrát na víkend, aby se vyhnuli strízlivému. Nejvyssí pocet je zpravidla 8krát za mesíc, coz znamená, ze kazdý víkend se kazdý víkend po celý víkend zahájí.

(Health)

Nejnovejsí vývoj v oblasti srdecní arytmie, rady Lancet

Nejnovejsí vývoj v oblasti srdecní arytmie, rady Lancet

Série clánku v The Lancet prozkoumala nedávný vývoj v oblasti biologie, lécby a diagnostiky arytmií (abnormální srdecní rytmy) pred kazdorocní schuzkou AHA (American Heart Association's) v Los Angeles od 3. do 7. listopadu 2012. V arytmii , srdecní rytmus pacienta je prílis rychlý, prílis pomalý nebo nepravidelný.

(Health)