cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.3 400 detských zabích masek pripomenutých, riziko úrazu

Priblizne 3 400 detských zabích masek odvolalo spolecnost Target Corp., protoze jim chybí rádná ventilace a predstavují riziko udusení pro deti, uvádí komise vydané americkou komisí pro bezpecnost spotrebitelských výrobku (CPSC). Komise ríká, ze úzce spolupracuje s Targetem behem tohoto dobrovolného stazení.
CPSC ríká, ze kupující by meli okamzite prestat pouzívat tento vyvolaný produkt. Vládní agentura také zduraznila, ze prodej nebo pokus o opetovné prodeje odvolaného výrobku je v rozporu se zákonem.
CPSC a Target Corp, Minneapolis, oba ríkají, ze masky záku dovázených detí nemají dostatecnou ventilaci, coz je chyba, která muze díte predstavovat nebezpecí udusení, kdyz je zajistena na svém míste.
Cíl trvá na tom, ze jde o preventivní opatrení. Nebyly doruceny zádné zprávy o nehodách nebo úrazech.

Zabí maska ??predstavuje nebezpecí udusení pro deti
Vyvolané masky jsou prodávány pouze v prodejnách Target v USA. V období od zacátku srpna 2011 do konce zárí 2011 byly prodány za priblizne 1 dolar.
Máte-li nekterou z techto masek, vezmete je (v nich) do jakékoli cílové zásuvky, abyste získali plnou náhradu. Nedovolte, aby je díte pouzívalo. Uchovávejte je mimo dosah detí, dokud je nevrátíte.
Kupující s jakýmkoli dotazem mohou kontaktovat následující telefonní císlo:
Cílové vztahy s klientem - (800) 440-0680.
CPSC ríká, ze kazdá událost nebo újma související s temito maskami by mela být hlásena na adrese www.saferproducts.gov.
Napsal Chrisitan Nordqvist

Ebola dary "nedosahují postizené zeme"

Ebola dary "nedosahují postizené zeme"

Lidé na celém svete reagovali velkou stedrostí na epidemii Ebola, která se k 31. prosinci 2014 zavázala k darování ve výsi 2,89 miliardy dolaru. Nicméne nová zpráva zjistila, ze z tohoto mnozství dosáhla pouze 1,09 miliardy dolaru, které dosáhly zemí postizených ohniskem . Spojené státy slíbily 900 milionu dolaru na vypuknutí epidemie.

(Health)

Studie poskytuje nové pohledy na muzskou plesatost

Studie poskytuje nové pohledy na muzskou plesatost

Muzská plesatost je nejbeznejsí formou vypadávání vlasu u muzu stárnoucích. Nový výzkum vrhá svetlo na mechanismy rustu vlasu, které by mohly pripravit cestu pro nové lécení muzské plesatosti. Muzská plesatost je nejbeznejsí formou vypadávání vlasu u muzu stárnoucích. Nový výzkum ukazuje, jak vlasové folikuly komunikují napríc ruznými oblastmi tela.

(Health)