cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.3 400 detských zabích masek pripomenutých, riziko úrazu

Priblizne 3 400 detských zabích masek odvolalo spolecnost Target Corp., protoze jim chybí rádná ventilace a predstavují riziko udusení pro deti, uvádí komise vydané americkou komisí pro bezpecnost spotrebitelských výrobku (CPSC). Komise ríká, ze úzce spolupracuje s Targetem behem tohoto dobrovolného stazení.
CPSC ríká, ze kupující by meli okamzite prestat pouzívat tento vyvolaný produkt. Vládní agentura také zduraznila, ze prodej nebo pokus o opetovné prodeje odvolaného výrobku je v rozporu se zákonem.
CPSC a Target Corp, Minneapolis, oba ríkají, ze masky záku dovázených detí nemají dostatecnou ventilaci, coz je chyba, která muze díte predstavovat nebezpecí udusení, kdyz je zajistena na svém míste.
Cíl trvá na tom, ze jde o preventivní opatrení. Nebyly doruceny zádné zprávy o nehodách nebo úrazech.

Zabí maska ??predstavuje nebezpecí udusení pro deti
Vyvolané masky jsou prodávány pouze v prodejnách Target v USA. V období od zacátku srpna 2011 do konce zárí 2011 byly prodány za priblizne 1 dolar.
Máte-li nekterou z techto masek, vezmete je (v nich) do jakékoli cílové zásuvky, abyste získali plnou náhradu. Nedovolte, aby je díte pouzívalo. Uchovávejte je mimo dosah detí, dokud je nevrátíte.
Kupující s jakýmkoli dotazem mohou kontaktovat následující telefonní císlo:
Cílové vztahy s klientem - (800) 440-0680.
CPSC ríká, ze kazdá událost nebo újma související s temito maskami by mela být hlásena na adrese www.saferproducts.gov.
Napsal Chrisitan Nordqvist

Bisfosfonáty mohou prodlouzit zivotnost výmenného kloubu

Bisfosfonáty mohou prodlouzit zivotnost výmenného kloubu

Podle nové studie publikované na bmj.com lidé, kterí uzívají bisfosfonáty po operaci kloubu, vyzadují méne opakující se operace. Znacný pocet pacientu vyzaduje opakovanou operaci behem 10 let po jejich kolenní nebo kycelní náhrade kvuli infekci, uvolnení, opotrebení nebo jiným mechanickým poruchám, a to i presto, ze kycelní a kolenní náhrazky jsou nákladove efektivní postupy.

(Health)

Vedci nalezli nové genetické lokality pro diabetes 2. typu

Vedci nalezli nové genetické lokality pro diabetes 2. typu

Vedci z University College v Londýne a Imperial College London ve Spojeném království identifikovali nové genetické lokality, které by mohly ucinit nekteré osoby náchylnejsí k rozvoji diabetu 2. typu. Vedci identifikují 111 nových genetických umístení, které indikují náchylnost k diabetes mellitus 2. typu. Diabetes typu 2 postihuje stovky milionu lidí po celém svete a císla se v posledních letech zrychlily.

(Health)