cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.3 400 detských zabích masek pripomenutých, riziko úrazu

Priblizne 3 400 detských zabích masek odvolalo spolecnost Target Corp., protoze jim chybí rádná ventilace a predstavují riziko udusení pro deti, uvádí komise vydané americkou komisí pro bezpecnost spotrebitelských výrobku (CPSC). Komise ríká, ze úzce spolupracuje s Targetem behem tohoto dobrovolného stazení.
CPSC ríká, ze kupující by meli okamzite prestat pouzívat tento vyvolaný produkt. Vládní agentura také zduraznila, ze prodej nebo pokus o opetovné prodeje odvolaného výrobku je v rozporu se zákonem.
CPSC a Target Corp, Minneapolis, oba ríkají, ze masky záku dovázených detí nemají dostatecnou ventilaci, coz je chyba, která muze díte predstavovat nebezpecí udusení, kdyz je zajistena na svém míste.
Cíl trvá na tom, ze jde o preventivní opatrení. Nebyly doruceny zádné zprávy o nehodách nebo úrazech.

Zabí maska ??predstavuje nebezpecí udusení pro deti
Vyvolané masky jsou prodávány pouze v prodejnách Target v USA. V období od zacátku srpna 2011 do konce zárí 2011 byly prodány za priblizne 1 dolar.
Máte-li nekterou z techto masek, vezmete je (v nich) do jakékoli cílové zásuvky, abyste získali plnou náhradu. Nedovolte, aby je díte pouzívalo. Uchovávejte je mimo dosah detí, dokud je nevrátíte.
Kupující s jakýmkoli dotazem mohou kontaktovat následující telefonní císlo:
Cílové vztahy s klientem - (800) 440-0680.
CPSC ríká, ze kazdá událost nebo újma související s temito maskami by mela být hlásena na adrese www.saferproducts.gov.
Napsal Chrisitan Nordqvist

Zádná bezpecná úroven alkoholu behem tehotenství

Zádná bezpecná úroven alkoholu behem tehotenství

Autori studie publikované online v úterý, která byla navrzena tak, aby prekonala obtíze pri získávání presných a spolehlivých údaju ve výzkumu plodového alkoholového syndromu, tvrdí, ze jejich zjistení posilují varování, ze v tehotenství neexistuje zádná bezpecná úroven konzumace alkoholu. Hlavní autorkou studie je Haruna Sawada Feldmanová, postgraduální studentka na Kalifornské univerzite, oddelení pediatrie v San Diegu, kde je profesorem profesorka Christina Chambersová.

(Health)

Vadné implantáty prsou PIP a ROFIL Medro - oficiální prohlásení ISAPS

Vadné implantáty prsou PIP a ROFIL Medro - oficiální prohlásení ISAPS

Zdravotní úrady objevily behem nedávné francouzské vládní inspekce implantátu prsu, které vyrábely od roku 2001 PIP a ROFIL Medro, ze vetsina implantátu je naplnena silikonem prumyslové trídy místo silikonu zdravotnické. Prumyslová trída nevyhovuje stejným prísným pozadavkum na kvalitu jako silikon zdravotne nezávadný a zdá se, ze praskne petkrát casteji nez jiné implantáty, tj.

(Health)