cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.3 400 detských zabích masek pripomenutých, riziko úrazu

Priblizne 3 400 detských zabích masek odvolalo spolecnost Target Corp., protoze jim chybí rádná ventilace a predstavují riziko udusení pro deti, uvádí komise vydané americkou komisí pro bezpecnost spotrebitelských výrobku (CPSC). Komise ríká, ze úzce spolupracuje s Targetem behem tohoto dobrovolného stazení.
CPSC ríká, ze kupující by meli okamzite prestat pouzívat tento vyvolaný produkt. Vládní agentura také zduraznila, ze prodej nebo pokus o opetovné prodeje odvolaného výrobku je v rozporu se zákonem.
CPSC a Target Corp, Minneapolis, oba ríkají, ze masky záku dovázených detí nemají dostatecnou ventilaci, coz je chyba, která muze díte predstavovat nebezpecí udusení, kdyz je zajistena na svém míste.
Cíl trvá na tom, ze jde o preventivní opatrení. Nebyly doruceny zádné zprávy o nehodách nebo úrazech.

Zabí maska ??predstavuje nebezpecí udusení pro deti
Vyvolané masky jsou prodávány pouze v prodejnách Target v USA. V období od zacátku srpna 2011 do konce zárí 2011 byly prodány za priblizne 1 dolar.
Máte-li nekterou z techto masek, vezmete je (v nich) do jakékoli cílové zásuvky, abyste získali plnou náhradu. Nedovolte, aby je díte pouzívalo. Uchovávejte je mimo dosah detí, dokud je nevrátíte.
Kupující s jakýmkoli dotazem mohou kontaktovat následující telefonní císlo:
Cílové vztahy s klientem - (800) 440-0680.
CPSC ríká, ze kazdá událost nebo újma související s temito maskami by mela být hlásena na adrese www.saferproducts.gov.
Napsal Chrisitan Nordqvist

Spotreba kávy "nezvysuje riziko casté formy nepravidelného srdecního rytmu"

Spotreba kávy "nezvysuje riziko casté formy nepravidelného srdecního rytmu"

Spekulace o tom, zda vysoká spotreba kávy zvysuje riziko nejbeznejsího typu nepravidelného srdecního tepu - fibrilace síní - muze nyní skoncit podle nového výzkumu zverejneného v casopise BMC Medicine, který nenasel zádný dukaz. Muzi mohou být citlivejsí na vysokou spotrebu kávy nez zeny, vedci spekulují.

(Health)

Zádné zpomalení kognitivního poklesu s intenzivním rízením cukru v krvi u diabetu typu 2

Zádné zpomalení kognitivního poklesu s intenzivním rízením cukru v krvi u diabetu typu 2

Výzkumníci, kterí srovnávali intenzivní lécbu snizující hladinu glukózy se standardní kontrolou glukózy u starsích pacientu s diabetem typu 2, zjistili, ze v nepríznivé míre kontrolovaná hladina cukru v krvi nezpusobuje zpomalení dusevního poklesu demencí souvisejících s diabetem a v prípade jejich úcastníku studie, byla skutecne spojena s vyssí mírou úmrtí.

(Health)