cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.3 400 detských zabích masek pripomenutých, riziko úrazu

Priblizne 3 400 detských zabích masek odvolalo spolecnost Target Corp., protoze jim chybí rádná ventilace a predstavují riziko udusení pro deti, uvádí komise vydané americkou komisí pro bezpecnost spotrebitelských výrobku (CPSC). Komise ríká, ze úzce spolupracuje s Targetem behem tohoto dobrovolného stazení.
CPSC ríká, ze kupující by meli okamzite prestat pouzívat tento vyvolaný produkt. Vládní agentura také zduraznila, ze prodej nebo pokus o opetovné prodeje odvolaného výrobku je v rozporu se zákonem.
CPSC a Target Corp, Minneapolis, oba ríkají, ze masky záku dovázených detí nemají dostatecnou ventilaci, coz je chyba, která muze díte predstavovat nebezpecí udusení, kdyz je zajistena na svém míste.
Cíl trvá na tom, ze jde o preventivní opatrení. Nebyly doruceny zádné zprávy o nehodách nebo úrazech.

Zabí maska ??predstavuje nebezpecí udusení pro deti
Vyvolané masky jsou prodávány pouze v prodejnách Target v USA. V období od zacátku srpna 2011 do konce zárí 2011 byly prodány za priblizne 1 dolar.
Máte-li nekterou z techto masek, vezmete je (v nich) do jakékoli cílové zásuvky, abyste získali plnou náhradu. Nedovolte, aby je díte pouzívalo. Uchovávejte je mimo dosah detí, dokud je nevrátíte.
Kupující s jakýmkoli dotazem mohou kontaktovat následující telefonní císlo:
Cílové vztahy s klientem - (800) 440-0680.
CPSC ríká, ze kazdá událost nebo újma související s temito maskami by mela být hlásena na adrese www.saferproducts.gov.
Napsal Chrisitan Nordqvist

Porusení dat - rostoucí problém ve zdravotnických organizacích

Porusení dat - rostoucí problém ve zdravotnických organizacích

Mnoho zdravotnických organizací umoznuje zamestnancum prenáset chytré telefony, tablety a dalsí sofistikovaná zarízení pro shromazdování dat do svých kancelárí a pripojit se k jejich sítím nebo podnikovým systémum, coz je tretina rocní studie o ochrane osobních údaju a bezpecnosti dat. Autori se ptají, zda BOYD (prinásejte vlastní zarízení) predstavuje bezpecnostní riziko, o nemz zdravotnická organizace jednoduse neví.

(Health)

Mozky bulimických lidí mohou reagovat odlisne na náznaky potravin

Mozky bulimických lidí mohou reagovat odlisne na náznaky potravin

Studiemi mozkových skenu zen s bulimií a bez nich zjistila, ze jejich mozky reagují odlisne na príznaky jídla. Zjistili, ze u zen s bulimií dochází k mensímu prutoku krve v cásti mozku, která je spojena se sebapremýslením. Vedci dospeli k záveru, ze mozky zen s bulimií reagují a zpracovávají náznaky jídla ruznými zpusoby, nez zeny bez poruchy príjmu potravy.

(Health)