cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.12 minut cvicení Týden by mohl být dostatecný k tomu, abyste zustali fit

Pouze dvanáct minut cvicení kazdý týden stací zustat fit, podle nové studie PLOS One.
Výzkum provedený Norskou univerzitou vedy a techniky zjistil, ze ctyrminutové výbuchy intenzivní fyzické aktivity trikrát týdne mohou zvýsit hladiny príjmu kyslíku, stejne jako nizsí hladiny krevního tlaku a glukózy.
Vedci rekli:

"Pravidelné tréninkové cvicení zlepsují maximální príjem kyslíku (VO2max), ale je nutno definovat optimální intenzitu a objem potrebný pro dosazení maximálního prínosu. Rostoucí pocet dukazu naznacuje, ze cvicení s nízkým objemem, úcinných prostredku k dosazení zdravotních prínosu. "

Pro soucasnou studii pozorovatelé pozorovali dopad ruzných rezimu cvicení. Do desetidenního programu se zúcastnilo celkem 26 neaktivních, nadváhou, ale jinak zdravých muzských jedincu.
Muzi byli rozdeleni do dvou skupin - jedna skupina (skupina 1-AIT) vykonávala trikrát týdne ve ctyrminutových zasedáních a druhá skupina (4-AIT) uskutecnila sestnáctiminutové sezení, které byly rozdeleny do ctyrminutových záchvatu.
Príjem kyslíku se v obou skupinách zvýsil o srovnatelné mnozství. Ctyrminutová skupina zaznamenala 10% nárust, zatímco 16minutová skupina zaznamenala nárust o 13%.
16-ti minutová skupina cvicení vsak dokázala úspesne snizovat hladinu cholesterolu a telesného tuku. Predchozí studie v Mayo Clinic Health Letter ukázaly, ze hladina cholesterolu je ukazatelem stravování a cvicení.
Jediná sezení namáhavé fyzické aktivity provádené trikrát týdne muze být casove efektivní strategie ke zlepsení kondice a snízení krevního tlaku u zdravých lidí stredního veku, kterí byli v minulosti neaktivní podle výsledku.
Autor Arnt Erik Tjønna rekl:
"Rostoucí mnozství dukazu naznacuje, ze trénink s nízkým objemem, ale vysokou intenzitou muze být casove efektivní prostredek k dosazení zdravotních prínosu.
Typ cvicení 1-AIT muze být snadno realizován jako soucást kazdodenního zivota a mohl by být snadno prelozen do programu zamerených na zlepsení verejného zdraví. "

Odborníci v oblasti zdravotní péce nedávno uvedli, ze dlouhá, vysoká vytrvalostní cvicení muze zpusobit riziko pro fyzicky nezpusobilé osoby. Proto by tento zpusob práce mohl pomoci vytvorit bezpecnejsí zpusob, jak udrzet osobní zpusobilost.
Predchozí zpráva Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ukázala, ze jen 20% dospelých Americanu dosáhne dostatecného výkonu.
Zpráva spolecnosti Trust for America's Health a Nadace Roberta Wooda Johnsona ukázala, ze míra obezity v USA se po tricet let udrzuje stabilní poprvé.
Napsal Sarah Glynn

Muzi: prumerná týdenní spotreba alkoholu by mohla snízit kvalitu spermií

Muzi: prumerná týdenní spotreba alkoholu by mohla snízit kvalitu spermií

Po návratu domu ze stresujícího dne v práci, roztrzení cerstvého, studeného piva k odpocinku muze být lákavé. Ale nová studie zverejnená v BMJ Open naznacuje, ze i mírný týdenní príjem alkoholu peti jednotek je spojen s nizsí kvalitou spermií u muzu, kterí jsou jinak zdraví. Muzi, kterí pijí jen málo pet jednotek alkoholu týdne, coz je prumerné mnozství, mají podle nejnovejsí studie snízenou kvalitu spermií.

(Health)

WHO London Summit vyzývá k dalsímu plánování rodiny

WHO London Summit vyzývá k dalsímu plánování rodiny

Svetová zdravotnická organizace (WHO) oznámila na svém summitu v Londýne nová opatrení, aby zajistila, ze zeny s nízkým a stredním príjmem budou mít lepsí prístup k kvalitní kontrole porodnosti. Navrhovaly strategie pro posílení a zlepsení sluzeb plánování rodiny a reprodukcního zdraví v rozvojových zemích. Generální reditelka WHO Dr. Margaret Chanová, která predsedá panelu na summitu o zvýsení prístupu a rozsirování volby, objasnila postoj WHO k plánování rodiny.

(Health)