cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.$ 100 miliónová iniciativa na mapování mozku oznámila prezident Obama

Prezident Barak Obama v úterý oznámil, ze prístí týden pozádá o 100 milionu dolaru v rozpoctu na fiskální rozpocet na rok 2014, aby sponzoroval první rocník iniciativy BRAIN, coz je odvázné nové desetileté výzkumné úsilí zamerené na lepsí pochopení lidského mozku a odhalí nové zpusoby lécby, prevence a lécby poruch mozku, jako je autismus, epilepsie, traumatické poranení mozku, schizofrenie a Alzheimerova choroba.
BRAIN znamená Bdést Rvyhledávání pres Advancing Neurotechnologií. Podle Obamy vychází z jeho výzvy k historickým investicím do výzkumu a vývoje za úcelem podpory inovací, nových pracovních míst a hospodárského rustu.
Mozkové nemoci a poruchy stojí americký systém zdravotní péce priblizne 500 miliard dolaru kazdý rok, podle Francis Collins, MD, PhD.
Dr. Collins rekl:

"Lidský mozek je v soucasné dobe nejslozitejsím orgánem ve známém vesmíru. Schopnost pokouset se pochopit, jak obvody v mozku vedou velmi slozité vlastnosti, je jedním z nejvetsích problému, které v soucasné dobe vede pred námi."

Obama uvedl, ze iniciativa BRAIN mu pripomíná projekt human genomu ve výsi 3 miliard dolaru, který doktor Collins pomohl v 90. letech. Projekt lidského genomu mapoval vsechny geny v lidské DNA. Sekvenování lidského genomu zacalo s náklady pres 100 milionu dolaru a nakonec kleslo na konci projektu na 7 000 dolaru. To bylo videno jako predehra osobního lékarství. Life Technologies ríká, ze muze poslouzit celý lidský genom za $ 1,000.
Obama popsal iniciativu BRAIN jako jednu z "Velkých výzev" administrativy - s ambiciózními, ale dosazitelnými cíli, které vyzadují výrazný pokrok v oblasti technologií a vedy. Vyzval výzkumné strediska, nadace, filantropické organizace a spolecnosti, aby se k nemu pripojili "pri identifikaci a sledování dalsích velkých výzev 21. století - výzvy, které mohou vytváret pracovní místa a odvetví budoucnosti a soucasne zlepsovat zivoty".

Prezident Barack Obama a Dr. Francis Collins, reditel Národních ústavu zdraví, na projektu BRAIN Initiative v Bílém dome 2. dubna 2013. (Foto z laskavosti Bílého domu)
Podle Bílého domu urychlí iniciativa BRAIN vynález nových technologií, které pomohou vedcum vytváret obrazy slozitých neurálních obvodu v reálném case a vizualizují interakce bunek, které se objevují tak rychle, jak si myslíme. Takové spickové schopnosti, pokud jsou aplikovány na jednoduché i slozité systémy, nám pomohou lépe pochopit, jak jsou mozková funkce, ucení a lidské chování spojeny, stejne jako struktury a mechanismy nemoci mozku.
Iniciativa BRAIN bude zahrnovat nekolik federálních agentur, vcetne agentury DARPA (Agentura pro výzkum v oblasti obrany), NIH (National Institutes of Health) a NSF (National Science Foundation).

Behem svého úredního styku v únoru se prezident krátce zmínil o projektu. V úterý poskytl podrobnejsí a konkrétní zprávu.
Projekt se odhaduje na 100 milionu dolaru behem prvního roku. Obama plánuje pozádat Kongres o peníze. Projekt lidského genomu, uvedl Collins, behem svého prvního roku cinil 28 milionu dolaru. Collins popsal 100 milionu dolaru jako "dobrý zacátek pro to, aby se projekt dostal ze zeme".
S Kongresem, který se zabývá otázkami rozpoctu, zustává otázka, zda bude schváleno 100 milionu dolaru.
Ocekává se, ze tyto strany významne prispejí k iniciative "Brain Initiative":
 • Projekt NIH pro výzkum neuroved se ocekává, ze prispeje priblizne 40 milionu dolaru - hlavním prispevatelem. Iniciativa zahrnuje 14 institucí a center NIH.

 • DARPA - plánuje investovat zhruba 50 milionu dolaru v roce 2014, cílem je porozumet dynamickým funkcím mozku a ukázat nové aplikace zalozené na techto poznatcích.
  Reditel DARPA Arati Prabhakar rekl: "Iniciativa prezidenta posiluje význam porozumení, jak záznamy mozku zaznamenávají, zpracovávají, vyuzívají, ukládají a získávají obrovské mnozství informací. Tento druh znalostí mozkové funkce by mohl inspirovat návrh nové generace informací zpracovat systémy, vést k poznatkum o zranení mozku a mechanizmu obnovy a umoznit nové diagnostice, terapie a zarízení k oprave traumatického zranení. "

 • NSF - prispeje asi 20 miliony dolaru. NSF-podporovaný výzkum v této oblasti zahrnuje informatiku, fyzikální vedy, matematiku, biologii, spolecenské vedy a behaviorální vedy. Príspevky NSF budou zahrnovat také vývoj molekulárních sond, které dokází zaznamenat a zaznamenat aktivitu neuronových sítí, pokroky v "velkých datech", které jsou nezbytné k analýze obrovských mnozství dat, které projekt generuje, a lepsí pochopení toho, jak emoce, myslenky, akce a vzpomínky jsou zastoupeny v mozku.
  Reditel NSF, Cora Marrett, uvedl, ze "NSF má ideální pozici pro podporu iniciativy BRAIN kvuli sirokému rozsahu vedeckého a inzenýrského výzkumu financování, které poskytujeme národum. NSF je neuroveda a kognitivní vedecké výzkumné portfolio je rozsáhlé a tato iniciativa zvysuje úsilí které jiz probíhají, aby prozkoumaly neurologická spojení od bunecných az po lidské chování. "

 • Allenuv institut pro vedu o mozku - v lonském roce zahájila desetiletou iniciativu k pochopení neuronového kódu; jak lidská mozková cinnost vede k rozhodování, vnímání a jednání.
  Podle Allenova institutu pro vedecký výzkum mozku "provádí rozsáhlé výzkumné projekty v oblasti mozku a sdílí výsledné údaje a nástroje otevrene a verejne za úcelem pokroku v této oblasti. Verejné zdroje vytvorené institutem Allen se staly základními nástroji pro mnohé tisíce vedcu po celém svete. Tento druh práce otevrel dvere a polozil základy pro projekty jako BRAIN Initiative. "

 • Mezi dalsí organizace patrí Nadace Kavli, Institút biologických studií Salk a Lékarský institut Howarda Hughesa.
Dr. Collins ríká, ze prvním krokem NIH bude shromázdení "týmu snu" z 15 významných neurovedu. Budou pozádáni, aby vypracovali harmonogram a doporucili dosazitelné cíle. Skupine budou spolecne predsedat Dr. William Newsome z Stanfordské univerzity a Cori Bargmann z Rockefellerovy univerzity. Ocekává se, ze první kolo doporucení bude predlozeno letos v léte.
Dr. Collins rekl, ze je prílis brzy na to, aby bylo mozné uvést, jaké jsou cíle. Arati Prabhakar dodal, ze tam bude velmi dlouhá série pomerne zajímavých milníku a demonstrací schopností na ceste. Dodala, ze studium pameti a ztráty pameti urcite patrí mezi doporucení.
Prabhakar rekl, ze rozptýlení prakticky nekonecných neuronových vazeb je mnohem sklicujícím úkolem nez dekódování lidského genomu. Pokud predpokládáme, ze neuron má 10 000 spojení, lidský mozek má asi asi tisíc bilionu pripojení (1 x 1015), Jeffrey R. Petrella, MD a P. Murali Doraiswamy, MBBS, FRCP, vysvetlil v casopise Neurologie.
Dr. Petrella a Dr. Doraiswamy napsali:
"Je snadné zapomenout, ze zádná neinvazivní zobrazovací technika dnes spolehlive mapuje funkce neuronu na individuální úrovni. Ve skutecnosti dokonce ani plne nerozumíme mnoha zpusobum, jakým by se neurony mohly vzájemne propojovat a jak se to muze casem menit. "

Obama získal pochvalu od nepravdepodobného politika, bývalého predsedy domu Newta Gingricha (R-Ga), který rekl, ze "prezident Obama si zaslouzí uznání za to, ze podnikl dulezitý krok správným smerem".

Co je iniciativa BRAIN?
Napsal Christian Nordqvist

Acetaminofen: Je to tak bezpecné, jak si myslíme?

Acetaminofen: Je to tak bezpecné, jak si myslíme?

At uz máte v kabelce, zásuvku doma nebo pracovní stul, je pravdepodobné, ze máte acetaminofen po ruce, a to jen v prípade bolesti hlavy nebo bolesti zad. Je to nejrozsírenejsí lék proti bolesti ve Spojených státech a je povazován za jeden z nejbezpecnejsích. Nedávno vsak jeho vnímaná bezpecnost zpochybnila.

(Health)

Nase geny nejsou pripraveny pro tolik produktu na bázi psenice

Nase geny nejsou pripraveny pro tolik produktu na bázi psenice

Podle odborníka na poruchy zazívacího traktu by stávající nárust dietních problému spojených s lepením mohl být zpusoben nadmerným spoléháváním na produkty na bázi psenice. Profesor David Sanders, konzultant gastroenterology v nemocnici Royal Hallamshire a Sheffieldská univerzita, rekl: "Pouze za posledních deset tisíc let máme potraviny na bázi psenice v nasí strave, která z evolucního hlediska psenici témer nestací.

(Health)