cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.$ 100,000 Granty k dispozici od Bill & Melinda Gates nadace povzbudit inovace v globálním zdraví a vývoj výzkumu

Byly prijaty návrhy na 8. kolo pruzkumu Grand Challenge, coz je grantová iniciativa ve výsi 100 milionu dolaru na podporu inovací v celosvetovém výzkumu v oblasti zdraví a rozvoje, oznámil tento týden nadace Bill & Melinda Gates. Návrhy mohou být predlozeny do 17. listopadu 2011 v 11:30 Pacific Daylight Time.
Výzkum Grand Challenge nabízí vedcum, vynálezcum a podnikatelum po celém svete prílezitost obdrzet grant ve výsi 100 000 dolaru, aby se snazili o nekonvencní myslenky, které by mohly premenit rozvoj zdraví a zemedelství v nejchudsích zemích sveta. Témata 8. kola jsou:

  • Chrante rostlinné plodiny pred biotickými stresy z pole na trh
  • Prozkoumejte výzivu pro zdravý rust kojencu a detí
  • Aplikujte syntetickou biologii na globální výzvy v oblasti zdraví
  • Navrhnete nové prístupy k optimalizaci imunizacních systému
  • Prozkoumejte nové resení v prioritních oblastech globálního zdraví
Chris Wilson, reditel spolecnosti Discovery ve spolecnosti Bill & Melinda Gates Foundation, uvedl:

"Hledáme odvázné a inovativní návrhy, které resí pretrvávající globální výzvy v oblasti zdraví a vývoje, jako je zvýsení produkce a prístup k výzivným potravinám, snízení dalsích prícin podvýzivy a zajistení prijetí záchranných vakcín. významne zlepsit zivoty milionu lidí, kterí zijí v nejchudsích zemích. "

Jednoduchý, prímocarý, prímý grantový proces iniciativy usnadnuje aplikace. Aplikace se skládají ze dvou stránek. Nevyzadují se zádné predbezné údaje o navrhovaném výzkumu.
Návrhy jsou prijímány online zde.
Cílem pruzkumu velkých výzev je prilákat inovace z celého sveta, aby pomohli prukopníkum nových myslenek, vcetne výzkumníku, kterí obvykle nepracují v oblasti globálního zdraví a rozvoje; ti s inovativními myslenkami v Africe, Asii a dalsích cástech rozvojového sveta; lidé pracující v soukromém sektoru; a mladí vysetrovatelé.
Nadace Gates spolu s nezávislou skupinou recenzentu vyberou ty nejinovativnejsí návrhy. Granty budou poskytnuty behem priblizne ctyr mesícu od termínu predlození návrhu s pocátecními dotacemi ve výsi 100 000 USD. Úspesné projekty mají prílezitost získat dalsí financní prostredky ve výsi az 1 milion USD v prubehu dvou let.
Napsal Petra Rattue

Pacienti s víkendovou mrtvicí jsou horsí nez týdenní

Pacienti s víkendovou mrtvicí jsou horsí nez týdenní

Pacienti s mozkovou príhodou, kterí jsou prijati do nemocnice behem víkendu, mají nejhorsí výsledky a jsou méne pravdepodobné, ze dostanou vhodnou nouzovou lécbu ve srovnání s pacienty prijatými behem pracovního dne, tvrdí výzkumníci z Imperial College v Londýne v Anglii v Archives of Neurology. Autori dodali, ze predbezné studie z nekolika ruzných zemí zjistily vyssí míru úmrtnosti u pacientu prijatých do nemocnice o víkendech za ruzné zdravotní stavy.

(Health)

Výzkumníci odhalují rozsah vlivu FDA na návrh studie léku

Výzkumníci odhalují rozsah vlivu FDA na návrh studie léku

Vedci, kterí zkoumali úroven interakce mezi Úradem USA pro potraviny a lécivé prípravky a farmaceutickými spolecnostmi, zjistili, ze zádné schuzky k projednání návrhu studie nedoslo u 20% nových schválených nových léku. Vedci zkoumali interakce mezi FDA a farmaceutickými spolecnostmi, aby zhodnotili, jak FDA ovlivnuje návrh studia nových léku.

(Health)