cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.10 let HRT snizuje riziko srdecního záchvatu a riziko srdecního selhání dramaticky

Zeny, které dostávají hormonální substitucní terapii (HRT) brzy po menopauze, mají mnohem nizsí riziko srdecního záchvatu, srdecního selhání nebo umírají brzy ve srovnání se zenami stejného veku, kterí ne, dánstí vedci BMJ.
HRT je po mnoho let kontroverzním tématem. Tam jsou casté diskuze a argumenty týkající se výhod HRT a jeho negativních dusledku, a to rizika rakoviny prsu.
Zpráva zverejnená v Journal of Family Planning a reprodukcní zdravotní péce v lednu 2012 se zajímalo, jak spolehlivá studie Million Women, která spojila HRT s rizikem rakoviny prsu, byla skutecne.
Konfliktní nálezy z ruzných studií vedly lékare k presvedcení, ze je dulezité, aby nacasování po menopauze bylo pri doporucování HRT pacientum. Verí, ze kardiovaskulární výsledky jsou ovlivneny tím, jak dlouho muze po zacátku menopauzy pokracovat.
Tým výzkumníku z Dánska provedl desetiletou randomizovanou studii s dalsími sesti lety sledování, aby zjistil, jaký vliv muze mít HRT na kardiovaskulární riziko, pokud by byla zahájena brzy po menopauze.
Najímali 1 006 zen a náhodne si je vybrali do dvou skupin:

  • Skupina HRT - 504 zen
  • Non-HRT skupina - 502 zen
Vsechny zeny byly kavkazské, nedávno menopauzální, ve veku 45 az 58 let a zdravé. Výzkumníci zahrnovali pouze zeny, které mely hysterektomii, pokud byly ve veku od 45 do 52 let. Nezahrnovaly zeny s nekontrolovanými chronickými nemocemi, anamnézu rakoviny, soucasné nebo predchozí uzívání HRT (behem posledních 3 mesícu), kostní onemocnení , závislost na drogách nebo závislost na alkoholu.
Vedci vyuzili informace o diagnózách nebo úmrtí z Dánského systému státní evidence a Národního rejstríku nemocenských výdaju. Primárním koncovým bodem byla kombinace smrti a hospitalizace pro srdecní selhání nebo srdecní záchvat.

Po desetiletí randomizované lécby byli pacienti doporuceni, aby ukoncili HRT poté, co byly zverejneny výsledky Iniciativy pro zdraví zen a studie Million Women Study.
Behem tohoto desetiletého období:
  • Ve skupine HRT - bylo 15 úmrtí a 16 úmrtí nebo kardiovaskulárních koncových bodu
  • V non-HRT Group - bylo 26 úmrtí a 33 úmrtí nebo kardiovaskulárních koncových bodu
Tým pokracoval po zenách dalsích sest let. Primární koncový bod byl zaznamenán u:
  • 33 zen ve skupine HRT - 27 úmrtí, 3 srdecní selhání a 3 infarkty
    Príciny smrti - 6 kardiovaskulárních úmrtí a 21 úmrtí na kardiovaskulární onemocnení
  • 53 zen ve skupine bez HRT - 40 úmrtí, 8 srdecních selhání a 5 srdecních záchvatu
    Príciny smrti - 23 kardiovaskulárních úmrtí a 17 úmrtí na kardiovaskulární onemocnení
Autori dodali, ze pacienti, kterí meli hysterektomii a mladsí zeny na HRT, meli podstatne nizsí riziko úmrtí nebo rakoviny prsu.
Vedci dospeli k záveru:
"Po desetileté randomizované lécbe mely zeny, které dostávaly hormonální substitucní terapii brzy po menopauze, významne snízené riziko úmrtí, srdecního selhání nebo infarktu myokardu bez zjevného zvýsení rizika rakoviny, zilní tromboembolie nebo mrtvice."

Co je HRT (hormonální substitucní lécba)?

Hormonová substitucní terapie, casto oznacované jako HRT je podávána zenám po menopauze, kdy jejich hladina estrogenu a progesteronu významne klesá. Progesteron a estrogen jsou hormony. HRT zvysuje hladiny techto hormonu.
Jak se blízí menopauza, hladiny estrogenu a progesteronu klesají. Nekteré zeny mají HRT ke snízení nekterých príznaku menopauzy.
Estrogen stimuluje uvolnování vajícek. Kdyz skoncí dodávka vajec, hladiny estrogenu zacnou klesat. Estrogen pomáhá udrzovat zdravé kosti (dobrá hustota kostí), stejne jako teplota kuze; reguluje také vlhkost v pochve. Pri poklesu hladin estrogenu jsou mozné následující príznaky:
  • Tuk v brise
  • Mensí prsa
  • Koncentrace a potíze s pametí
  • Horké záblesky (UK: návaly tepla)
  • Nepravidelná období
  • Nizsí plodnost
  • Náladovost
  • Nocní pocení
  • Problémy s spánkem
  • Rídnutí vlasu
  • Mocové problémy
  • Vaginální suchost
Po nekolika letech muze nízká hladina estrogenu nakonec vést k osteoporóze.
Progesteron pripravuje delohu pro mozné tehotenství. Kdyz hladiny klesají, zeny obvykle nezaznamenávají zádné okamzité potíze.
Napsal Christian Nordqvist

Ketamin nesmí snízit pooperacní bolest, delirium

Ketamin nesmí snízit pooperacní bolest, delirium

Ketamin je obvykle predepisován, aby pomohl zmírnit pooperacní delirium a bolesti, ale nová multicentrická studie naznacuje, ze lék muze být zbytecný pri lécbe techto príznaku. Nový výzkum naznacuje, ze na rozdíl od populárního názoru ketamin není úcinný pri lécbe bolesti vyvolané chirurgickým zákrokem nebo deliria.

(Health)

Psychické poruchy u zen související s hladinami hormonu

Psychické poruchy u zen související s hladinami hormonu

Zeny jsou náchylnejsí k nekterým psychologickým úcinkum spojeným se stresujícími zázitky v konkrétních stádiích svého mesícního menstruacního cyklu, uvedli vedci z University College v Londýne v Neurobiologii ucení a pameti. Autori se domnívají, ze spolecné problémy dusevního zdraví, které se vyvíjejí u zen, by mohly být zabráneny, pokud jsou cílena konkrétní data behem menstruacního cyklu.

(Health)